Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: nieuwe buren

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

nieuwe buren

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (10 van het jaar A)

Zelfs als de contacten met onze buren niet zo hevig zijn dan behoren ze na verloop van tijd toch zo'n beetje tot ons eigen wereldje. Maar dan ineens staat er een verhuiswagen in de straat en we zien nieuwe gezichten bij het ameublement dat nog op de stoep staat. Het zijn keurige mensen zo te zien en wij zijn welwillend en tolerant, maar we wachten af want ze komen van ver. Gaan we kennis maken of houden we ons op een afstandje, doen we dat samen met de buurt of ieder afzonderlijk, beperken we ons tot gedogen of nemen we ze op? Een dergelijke situatie met bijbehorende vragen komt in ieder mensenleven herhaaldelijk voor.
We kunnen ook zelf de nieuwkomers zijn en nog vóór we de spullen op hun plek hebben vragen we ons af hoe we ons hier gaan opstellen.
Het hoeft niet eens om nieuwe bewoners te gaan. We zitten al weken met een inmiddels vertrouwd groepje op een cursus en plotseling stapt er een nieuwe deelnemer binnen, een nieuwe klasgenoot, een nieuwe collega, een nieuw ploeglid. Er valt niet aan te ontkomen: open stellen of afsluiten, gedogen of opnemen, ieder apart of samen?
Door de media hebben wij natuurlijk allemaal een ruime blik en zijn we wereldburgers. En toch hebben we moeite met het binnen laten van iemand die we niet kennen en dat wordt nog moeilijker als die een beetje of veel afwijkt van onze levenswijze, want daar zitten inderdaad ook wel risico's aan; je hebt allerlei soort volk. Datzelfde kan men ook van ons denken als wij ergens aanlanden en daar zit je dan. Neem je iemand op en hoe doe je dat? Als je aanpapt kan het ook nog eens zijn dat je dat door anderen wordt kwalijk genomen.
Hiermee staan we midden in zo'n moment in het leven van Jezus Christus zoals ons dat vandaag wordt aangeboden. Jezus stapt bij een handlanger van de bezettende macht binnen, gaat daar met nog meer van dat soort aan tafel en het negatieve commentaar valt meteen over Hem heen. Die belastingambtenaren waar het hier over gaat, werden gedoogd. Wat kon je anders doen? Maar dat is nog heel wat anders dan ermee omgaan en ze opnemen in je vriendenkring. Toch is dat het wat hier gebeurt. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat Jezus enthousiast was over de opstelling en handelwijze van die belastinginners, die tollenaars, maar Hij stapt daar over heen en  degene die daar groot bezwaar tegen heeft laat Hij weten: geen mens heeft alleen maar negatieve kanten, een mens is meer dan zijn mankementen. Later is gebleken dat Hij zich daarin niet vergist had: uiteindelijk kwam het beste naar boven ook in deze tollenaar.
Hiermee is wel een christelijk ideaal neergezet, maar nog lang geen algemeen christelijk trend. Zelfs als we van de beste wil bezield zijn en als we het aandurven over een hele hoop eigenaardigheden of mankementen heen te stappen, dan nog blijft er grote vraag naar creativiteit hoe je een vreemde in je eigen wereld, met je eigen vrienden en kennissen binnenleidt of hoe je als nieuwkomer zo'n wereld tegemoet kunt treden om er een kans te maken. Ze uitnodigen voor een etentje gaat wel al meteen erg ver en is ook vast geen passe-partout voor iedereen. Verzin maar wat anders. Maar boven al en vóór alles mogen we bedenken dat elke mens meer is dan zijn mankementen en het mag een troost zijn dat dat ook geldt voor onszelf. Als we zó ver zijn kan creativiteit in ons omgaan met elkaar naar boven komen. Moge het zo zijn.


Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'Volg mij.' Hij stond op en volgde hem.  Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen.  De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?'  Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.  Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'


 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl