Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: ruimte voor velen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

ruimte voor velen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs, zondag 24 april 2005, vijfde zondag van Pasen (jaar A)

Habemus papam…. We hebben een paus, een nieuwe paus. Een man met een vriendelijke uitstraling in ieder geval. Veel reacties komen er los. Elke journalist weet wel iets. Zoveel meningen van zoveel bekende en onbekende deskundigen: "Hij is te oud. Hij is te jong. Het is een tussenpaus, maar ook weer niet. Hij zal niet zolang paus zijn, maar misschien ook wel, Hij zorgt voor continuïteit en bewaart het geloofsgoed". Natuurlijk kunnen we en mogen we van alles van hem denken en ook dromen over wat deze paus voor onze wereld, voor de mensen zou kunnen betekenen.

Ik weet niet wat voor paus U graag zou willen, maar als ik het mocht zeggen dan zou ik toch beginnen met te zeggen, dat hij in ieder geval een vriendelijk gezicht moet hebben. Iemand die de blijheid uitstraalt van ons geloof, want  ons geloof is een blij en vreugdevol geloof. Natuurlijk mag en moet de paus ook serieus  zijn op zijn tijd, maar als we het over één ding eens zijn in die grote katholieke kerk die zoveel gezichten heeft in elk continent op onze wereldbol, dan is het toch  dat we blij mogen leven en ook blij mogen sterven zelfs, want met de dood is het niet zomaar voorbij. Het is ons Paasgeloof, dat Jezus ons de weg gewezen heeft naar het nieuwe leven bij God voor altijd. Hoe we dat ook zien en verder invullen. Dat geloof verbindt mensen aan elkaar. En die blijheid mag de pas gekozen paus zeker uitstralen. Ook over zijn naam valt heel wat te dromen: Benedictus XVI de opvolger van de 15de . Wil hij een paus van de vrede zijn zoals de laatste Bendictus was…? Als onze paus de wereld een weg kan wijzen naar vrede en liefde onder mensen, onder de volken dan staat hij direct in de lijn van Jezus Christus. Dat de kerk een boodschap van vrede heeft mag meer dan duidelijk zijn voor iedereen en dan heeft de paus een geweldige naam gekozen.

Natuurlijk kun je dromen wat je wil, maar de paus zal het niet iedereen naar de zin kunnen en willen maken. Veel mensen zullen het misschien oneens zijn met hem en het ook blijven over condoomgebruik bijvoorbeeld of over wat hij vindt over de onverbrekelijkheid van het huwelijk, of het celibaat van priesters. Zeker in het voorop lopende Nederland zal dat  wel eens wrevel geven. Maar in een kerk die staat voor  1 miljard gelovigen over de hele wereld kun je wat dat betreft geen eenheid verwachten. En natuurlijk zal dat voor velen ook heel moeilijk blijven.

Dromend over het evangelie van vandaag zou de nieuwe paus ook ruimte moeten bieden en gastvrij moeten zijn: laten zien dat er in onze kerk ruimte is voor velen. In dit verhaal van het evangelie, dat ik zelf nog al eens gebruik bij een uitvaart, zeker voor mensen die wat verder af staan van de kerk  en van de boodschap van Jezus Christus, gebruik ik dit verhaal wel  eens om duidelijk te maken dat iedereen erbij hoort, dat er zoals de lezing zegt: In het huis van mijn Vader velen verblijf kunnen houden. Dat zou betekenen dat velen in onze kerk ook gastvrijheid mogen blijven ervaren en dat de nieuwe paus die ruimte biedt aan gelovige en zoekende mensen over de hele  wereld.

Mooi vond ik het dat een van de eerste zinnen die door paus Benedictus werden uitgesproken, was dat hij het zo bijzonder vond van God dat God ook wil werken met feilbare mensen. Daarmee blaast hij niet in de bus, maar toont hij bescheidenheid naar zichzelf toe. Een gastvrije kerk met ruimte voor anderen mag ook luisteren en bescheiden zijn over zichzelf.

Natuurlijk mag die gastvrije kerk sterke uitgangspunten hebben, want :

Leven is heilig; liefde staat op de eerste plaats en mensen mogen elkaar nooit in de steek laten. Een geluid, dat in onze wereld gehoord mag worden en dat we ook hier willen horen.

Maar  we mogen zeker ook niet alles afschuiven op onze pas gekozen herder, want als gedoopte christenen weten we , dat we zelf de handen uit de mouwen moeten steken, dat we zelf met ons eigen geweten moeten worstelen om ons geloof in het leven van alle dag gestalte te geven. Ook in onze parochie moeten we plaatselijk gemeenschap van Jezus Christus zijn met onze plaatselijke kleur en insteek, maar natuurlijk verbonden met alle gelovige over de hele wereld en ook met onze nieuwe paus. Maar ook zelf hier lokaal doen wat nodig is en belangrijk is en een gezicht geven aan een gastvrije kerk waartegen Jezus zegt en dus ook tegen ons blijft zeggen: In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Amen.

Joh, 14, 1-12

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl