Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: De spanning mag ervan af

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

De spanning mag ervan af

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Zondag 21 december, 4de zondag van de advent (jaar c)

Als het Nederlands voetbal elftal zich moet kwalificeren voor de wereldkampioenschappen dan worden er van te voren heel wat voorbereidingen getroffen. De spelers en de trainer komen bij elkaar en er wordt nog extra geoefend op vrije trappen en veldsituaties. Ook wordt voorbereid wie de strafschoppen er langs er over heen of tegen de keeper aan mag schieten en komt de pers erbij om het allemaal te ondersteunen - zullen we maar zeggen. Dan is het zover: de wedstrijd: Nederland tegen Schotland. Er staat veel op het spel. De verwachtingen zij hoog gespannen. Er is niks meer voor te bereiden. Het moet maar gewoon geuren: Op hoop van zegen.

Ook turnsters en turners bereiden zich perfect voor op allerlei wedstrijden: Driedubbele flicflacs en een afsprong met de juiste amplitude. Alles is tot in de volmaaktheid ingeoefend. Maar als het zover is moet de sportieveling alle opgebouwde spanning toch maar even wegblazen en het maar "er"van laten komen.

Met zwemmers en hockeysters precies hetzelfde…

Ook ouders die in verwachting zijn bereiden zich intensief voor. Negen maanden lang wordt er getraind. De kinderkamer wordt in orde gemaakt. He beste van het beste wordt aangeschaft en zelfs dat is nog niet goed genoeg.

Dan ook nog samen op zwangerschapscursus. De spanning wordt opgebouwd om uiteindelijk diezelfde spanning weg te blazen en weg te puffen, wachtend op het wondertje dat komt in de hoop dat alles goed zal gaan.

Ook voor Maria was de spanning groot, hoorden we net. Er wordt haar zegen toegewenst door die engel: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend

De vrucht van Uw schoot. Een kind dat iets te weeg zal brengen. De verhoudingen zal omdraaien. Daar ging het al lang over. In de eerste lezing hoorden we Micha al hetzelfde voorspellen: Uit Juda's stam Betlehem - al ben je klein - zal iets groots voortkomen. Hij zal de mensen niet aan hun lot overlaten, maar veiligheid brengen.

Een prachtig visioen. Uit iets kleins zal iets groots voortkomen. Daar staat de Bijbel bol en vol van. Een gespannen verwachting wordt gecreëerd, maar het vraagt ook voorbereiding en training net als in een finale of een kampioenschap.

In de voorbereidingstijd die we advent noemen, zij we toe aan de laatste stappen. De komst van het kind wordt voorbereid. Ook hier in de kerk hebben we dapper meegedaan: de stal opgebouwd, de ster opgehangen. Adventsliederen gezongen waardoor we onszelf ingekeerd hebben en nu zijn we aan het einde bijna van die verwachtingstijd. Het moet er maar van komen nu, denkt de turnster, de schaatser, de zwangere Maria. We hebben ons goed voorbereid. Er is geploeterd en geworsteld, zoals mensen zo vaak toewerken naar een groot moment. Ook geestelijk is er dikwijls veel werk gedaan, zodat we open vol vertrouwen kunnen zeggen: Laat maar komen. We zijn klaar voor dat kind

In ons hoofd en in ons hart.

Na alle training en voorbereiding is dit moment van het grootste belang. Alles loslaten nu en op hoop van Zegen, In vol vertrouwen. Niet in de spanning van de voorbereiding blijven steken, maar loslaten en dat heeft alles met geloven te maken. Geloven is dan ook uit handen geven, vertrouwen dat we niet zelf alles in handen hebben en houden, maar voelen dat je gedragen wordt, dat God een plan heeft met ons in plaats van wij met Hem. Geloven dat dat kwetsbare kind dat komt over een paar dagen iets van God laat zien. Vertrouwen dat God zal komen dicht bij mensen. Als dat vertouwen er is na lange training en voorbereiding mag het vanzelf Kerstmis worden.

Eerste lezing Micha 5,1 4a

Dit zegt de Heer: `Gij, Betlehem Efrata, het kleinste onder Juda's geslachten, uit u zal geboren worden hij die over Israël moet heersen. In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen'. Daarom zal de Heer hen niet langer overlaten aan hun lot dan tot de tijd dat de moeder haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. Dan neemt hij de macht in handen en zal hen hoeden door de kracht van de Heer, door de verheven naam van de Heer zijn God. In veiligheid zullen zij wonen, omdat zijn macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. Hij zal een man van vrede zijn.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl