Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: antidepressiva

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

antidepressiva

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Zondag 14 december 2003(derde zondag van de Advent,jaar C)

Het is algemeen bekend dat in deze tijd van het jaar, de donkere dagen vóór en na Kerstmis, neerslachtige mensen het extra moeilijk hebben. Hardnekkige moedeloosheid en depressiviteit kan een ziekte zijn en voor een ziekte gaan we naar de dokter. Die kan vertellen dat er iets mis is met de neuronen en gliacellen en als de dokter en de patiënt geluk hebben dan kan de genezing uit een poedertje of pilletje worden gehaald. Dat is een zeer hedendaagse aanpak: antidepressiva via chemische middelen, een operatie of de psychiater. Wie in een diepe depressie verkeert heeft er heel wat voor over om eruit te komen.

Maar een goede dokter heeft meer pijlen op zijn oog en probeert er achter te komen of er misschien externe oorzaken waardoor iemand de moed is kwijt geraakt. Dat komt even vaak voor. Er zijn goede dokters of goede vrienden, familieleden, fijngevoelige medemensen die dat niet alleen kunnen vaststellen, maar die er ook iets aan kunnen doen. Eenvoudig is dat niet. Opmerkingen zoals: "Kom, niet zo flauw, kop op, niet zeuren", maken het dikwijls alleen maar erger.

Die moedeloosheid is geen typisch verschijnsel van deze of de vorige eeuw en het is ook niet iets voor een enkeling. Hele volkeren zijn soms lange tijd zozeer kort gehouden en onderdrukt dat na een omwenteling het nog jaren duurt voor ze weer een beetje tot leven komen. Die hebben hulp nodig niet uit een pillendoosje, maar van medemensen.

Wie lange tijd wordt voorgehouden dat hij of zij niets kan, nergens voor deugt, die kan ook niets meer tenslotte.

Dat brengt me bij het verhaal van een man die lange tijd een zeer lage dunk had gehad van zichzelf. Hij dacht dat hij eigenlijk nergens goed voor was, dat hij er onaantrekkelijk uit zag en dat niemand hem aardig vond. Toen hij een hele tijd in het ziekenhuis had gelegen, waren er maar twee mensen die hem regelmatig hadden bezocht, jongens die hij nog kende van de lagere school. Op een dag sprak hem iemand aan over die twee kerels en zei:" Weet je dat het eigenlijk heel ongewoon is dat twee jongens die je nog kent van de lagere school je regelmatig komen bezoeken. Dat overkomt niet veel mensen. Dat kan in jouw geval eigenlijk alleen, als die twee vrienden jou echt een toffe kerel vinden. De man ging over die opmerking nadenken. Hij wist dat ze dat al vaker tegen hem zeiden: Jij bent een toffe kerel. Die opmerking, die vrienden haalden hem uit de put. Ze doen denken aan degenen die tijdens watersnood drenkelingen een boei toe wierpen om zich er aan vast te houden, of aan EHBO'ers die iemand mond op mond beademing geven.

Deze zondag heet vanouds de "Wees-blij-zondag". In de tijd van de profeet Sefanja zat een heel volk in zak en as. Die mensen voelden zich minderwaardig, door iedereen in de steek gelaten, alsof ze onder een gezamenlijk vonnis gebukt gingen: voorbestemd voor alleen maar onheil. Antidepressiva uit een doosje hadden ze niet.Hun wordt hard toegeroepen: "Al is er geen mens is meer die om jullie geeft, niemand die je nog waardeert, dan is er altijd nog de Almachtige die dat wel doet". En dan blijkt al gauw dat die hemelse boodschap door medemensen wordt overgenomen. Wees blij dat er een God en zulke mensen zijn en vergeet dat niet. Niemand kan zonder blijken van waardering en mensen die gewaardeerd worden zijn tot de meest heldhaftige dingen in staat, die laten hun handen niet verslappen. Een mens wordt nieuw zo gauw hij wat waardering en liefde voelt.

Hier wordt een bemoediging voor de moedelozen voorgedragen en tegelijk een oproep aan de sterken, de slimmen, de machtigen om waardering te doen blijken. Laat dat dan vandaag gebeuren zodat het voor menigeen een onverwacht vreugdevolle dag kan zijn.

Sefanja 3,14 18a

Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart! Het vonnis dat op u drukte, werd door de Heer vernietigd. Hij heeft uw vijand verjaagd. De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u: nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen! Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, en laat uw handen niet verslappen. De Heer, uw God, is bij u als een reddende held. Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van vreugde.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl