Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: God dichtbij

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

God dichtbij

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Overweging bij de tweeëntwintigste zondag
Door het jaar B

Het is tijdens een chique diner ongepast om je eerste voorgerecht te beginnen met de vork en het mes, die het dichtst bij jou en bij je bord liggen. Volgens de

Regels van de etiquette moet je beginnen met het eetgerei, dat aan de buitenkant ligt, links en rechts van je bord. Het is ook ten strengste verboden om tijdens datzelfde diner naar het toilet te gaan of om te lang te praten met iemand tegenover je en je buurman of buurvrouw even te vergeten. Het jasje van je speciaal daarvoor gestoomde kostuum mag tijdens de maaltijd loshangen, maar als je onverhoopt even gaat staan dan moeten de twee bovenste knopen worden gesloten werd mij onlangs in een kledingwinkel verteld, maar deze regel verandert met de mode en het model van het jasje mee. Dat maakt het er ook niet echt gemakkelijker op.

Niet alleen tijdens diners gelden van die "buitenkant" regeltjes. Onze hele samenleving is ervan doordrongen. Er zijn veel regels en afspraken, die levensnoodzakelijk zijn, maar er zijn er ook veel van beduidend minder belang.

De bedoeling van regels op welk gebied dan ook is toch om ervoor te zorgen dat mensen niet in de verdrukking komen, dat er geen chaos ontstaat en dat er niet het recht van de sterkste gaat overheersen. Dan kunnen we er nog wel een paar wegstrepen denk ik zo.

Zo is het nu en zo was het ook al in de tijd van Mozes. Mozes had God gezien. Hij had ervaren dat God met hem mee trok door zijn leven en dat Die hem beter kende dan wie ook: van binnen en van buiten. En nu wil Mozes die God dichterbij zijn mensen brengen. Tot in hun hart nog wel. Hij wil ze raken tot in hun diepste binnenste. In de eerste lezing van vandaag kondigt hij de 10 geboden aan en die zijn een poging van Mozes en van God zelf om dat te bereiken. Die geboden willen voorkomen dat mensen in de verdrukking komen, willen voorkomen dat er chaos ontstaat, waar alleen nog maar het recht van de sterkste geldt. Dat zijn leefregels, die niet zomaar van mensen alleen kunnen afkomen. Ze laten God zien, brengen God heel dichtbij en dat wil Mozes nou precies bereiken. Hij zegt daarover in de lezing: " bij welke natie zijn de goden zo dichtbij als de Heer onze God ons nabij is". En waarom is dat zo? Omdat de God van Israël niet zetelt in een tempel of heiligdom. Maar omdat Hij met hen meetrekt door de woestijn en nu geeft Hij hen regels voor onderweg mee. Regels die niet gaan over de buitenkant , maar die bestemd zijn voor de binnenkant van de mens.

Maar ach.. wij weten ook wel hoe we zelf in elkaar zitten en hoe we soms kunnen zijn…Door de tijd heen komt er heel wat menselijke traditie bij. De joodse traditie en ook ons eigen christelijk geloof heeft er aardig wat bijgemaakt.

In het evangelie wordt ook daarover gesproken door Jezus. Er wordt gediscussieerd over eten met ongewassen handen en natuurlijk is dat niet hygiënisch, maar het is geen halszaak en Jezus zegt in navolging van de grote profeet Jesaja: "Het zijn voorschriften van mensen en hun hart is ver van mij".

Regels die God ver van je houden of die God dichterbij brengen? Als je God dichterbij wilt brengen …dan moet je hart er dus bij zijn. God dichterbij brengen door de naam van God en die van je ouders hoog te houden, door anderen te respecteren en niet te nemen wat van hen is. God dichterbij brengen doe je niet door regeltjes ten uitvoer te brengen al kunnen die in het verkeer best handig zijn en verstandig om te volgen.

God dichterbij brengen doe je met je hele hart. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl