Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Kiezen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Kiezen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

OVERWEGING BIJ DE EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR B

Je komt er niet onderuit. Je moet keuzes maken in je leven. Dat begint al jong. Je krijgt de fles en natuurlijk speelt je honger – en dorst instinct een behoorlijk woordje mee, maar de peuter kan toch al beslissen om het voedsel weer de andere kant op te laten gaan richting kinderstoel, papa, mama of het gezicht van het grote zusje. “Ik wil niet! Ik wil iets anders! Dan altijd en eeuwig die kleffe pap!”

Ook op school maken kleine kinderen keuzes. “ Jou vind ik leuk. Met jou wil ik spelen en met jou niet want jou vind ik stom”. Keuzes zijn soms hard en duidelijk, maar de volgend dag kan het net weer anders zijn. “ Jou vind ik niet meer stom. Kom je met me spelen?”

En dan de keuze voor het voortgezet onderwijs. Kies je voor de theoretische of voor de praktische leerweg? Welke stroom moet ik kiezen en wat wil ik later gaan doen? Want dan moet ik wel het juiste profiel kiezen. Kiezen voor een beroep, voor een sportvereniging, voor een instrument. Kiezen om op kamers te gaan of thuis te blijven. Je vrienden kiezen. Veel beslissingen. Sommige beslissingen worden besluiten en zijn onherroepelijk. Door sommige keuze ben je voor het hele leven getekend. Je beroep bepaalt je leven. De keuze van je partner bepaalt voor een flink deel je levens geluk en soms je ongeluk. Je keuze om dicht bij je ouders te blijven wonen of om de ruimte te zoeken en te emigreren is levensbepalend.

Onherroepelijke keuzes…levenskeuzes…Elk mens moet leren kiezen, want je kunt niet alles en als je nooit kiest gebeurt er niks of kiezen anderen voor jou. Ook in de eerste lezing gaat het om een onherroepelijke keuze. Jozua vraagt zijn mensen wat zij nu eigenlijk willen: “Kies je voor rechtvaardigheid, eerlijkheid , zorg voor elkaar, een hartlelijke samenleving, waarin je misschien niet rijk zult worden, niet anderen zult kunnen overheersen, maar waarin je Gods wil voorop stelt en niet je eigen belang alleen”. Of kies je ervoor, zo staat er, om de Heer te verlaten en andere Goden te dienen; de goden van geld en macht en overheersing…

Jozua’s mensen zijn er duidelijk en eensgezind over. Ze geven klip en klaar hun antwoord: “ God heeft ons altijd geholpen. Wij verlaten Hem niet. Wij willen de Heer dienen en daardoor elkaar!”

En welke antwoorden geven wij. Ook daarvoor mogen we denken. We hoeven niet meteen een antwoord te geven, want ook in het OT twijfelden mensen natuurlijk en was de neiging tot macht, geld , overheersing en strijd net zo groot als nu. In de tekst van de lezing wordt het antwoord weliswaar meteen gegeven, maar natuurlijk is het antwoord resultaat van een heel proces, zijn er misschien wel mensenlevens overheen gegaan en dan nog is de keuze heel mooi, maar moet er toch steeds opnieuw heel bewust gekozen worden…

Wie dienen wij? God en de boodschap van Jezus Christus? Een boodschap die ons niet machtig maakt en rijk, maar die ons oproept tot delen met elkaar tot zorgzaamheid, naastenliefde en tot vertrouwen dat ons leven geleid wordt door God, die grote is dan ons eigen hart. Durven we een keuze te maken of kiezen we van alles een beetje. Gemakkelijk is het niet want de keuze voor de God van Jezus Christus is onherroepelijk en niet halfslachtig. Delen met elkaar vraagt niet om fooien, maar om totale inzet! Vertouwen in God vraagt totale overgave en niet zelf toch aan het roer van je leven blijven staan. Een moeilijke keuze: een keuze waarvoor we steeds weer komen staan. Dat we elkaar blijven steunen om de goede keuzes te maken. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl