Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: hoeksteen worden

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

hoeksteen worden

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van der Laar

zondag 11 mei(vierde zondag van Pasen B)

Waar kom je ze tegen…? Mensen met hart voor de zaak. Zoekt U ze ook wel eens…? Mensen die je niet negeren als je hun winkel binnenkomt, verkoopsters, die niet net dan de andere kant opkijken en net doen alsof ze je niet zien en doorgaan met het lakken van nagels alsof die de belangrijkste objecten van de wereld zijn. Telefonisten, die je niet blijven doorsturen van het ene kastje naar de volgende muur, maar mensen die met jou aan de andere kant van de lijn begaan zijn en die je aan alle kanten willen helpen. Doktoren, die bereid zijn om bij nacht en ontij naar je toe te komen als het niet goed gaat met hun patiënt. Pastores die trouw blijven komen naar de zieke die al zolang in bed ligt en ook nooit meer uit bed zal komen al duurt het leven nog zo lang. Mensen met hart voor de zaak, maar meer nog: mensen met hart voor mensen!

Zoals een verzorgster voor moeilijk opvoedbare kinderen, die dag in dag uit met engelengeduld (en dan bedoel ik echt met bovenmenselijk geduld) omgaat met dat kind dat geen liefde kan uiten en alleen maar kan schelden, gooien, smijten en slaan en die met professionaliteit en idealisme in dat kind een mens blijft zien: een kind van God zelfs, zoals we allemaal kind van God mogen zijn. Ondanks haar kleine salarisstrook ( want topmensen in bedrijven hebben zogenaamd veel meer verantwoordelijkheid en opties nodig) blijft ze vertrouwvol en stimulerend, dat kind dat niet meer thuis kan zijn begeleiden en dooft ze dit vlammetje niet.

Mensen met hart voor mensen. Zeker voor kwetsbare mensen. Zulke mensen daarop kun je bouwen. Daarover heeft Petrus het in de eerste lezing. Zulke mensen gooien nooit geen stenen weg, maar maken ze tot hoekstenen. En hij heeft het dan ook over Jezus zelf, die ook werd verworpen en weggegooid, aan het kruis geslagen zelfs door de machthebbers van Zijn tijd, maar die tot Hoeksteen is geworden. Ook al zijn we met zijn allen vast geen profeten van Zijn kaliber. Hij wijst ons toch de weg die wij mogen gaan. Jezus zelf noemt God Zijn Vader. God die haast dichterbij is dan Zijn eigen hart, maar ook wij mogen net als Hij kinderen van God zijn die in anderen kinderen van God blijven zien.

In een mens een mens blijven zien. En ons bewust blijven afvragen of we daar wel toe in staat zijn en blijven en niet een ander maken van mens tot alleen een klant aan wie we het een en ander kunnen slijten, of als iemand die je alleen maar stoort of lastig is en niet in je agenda past. Ook dat gedragsgestoorde kind in dat tehuis of de demente man uit het verpleeghuis die geen schim meer is natuurlijk van wie hij vroeger was, maar die toch kind van God was is en blijft. Daarover heeft Petrus het. Mensen die hoeksteen worden van de samenleving en ook van de kerk. Petrus die als eerst leider van de dan nog jonge kerk wil opbouwen, niet alleen met de sterken, maar ook met hen die door anderen verworpen zijn. Mensen die anderen niet met wetten en regels bekogelen, maar die Gods' liefde, warmte en nabijheid willen uitstralen.

Een ouderwetse boodschap zullen sommigen zeggen. Laat 'm maar gerust ouderwets zijn. In mijn ogen blijft het een kei van een verhaal. 2000 Jaar geleden al vooruitlopend op de tijd. Jezus die de goede Herder is. Natuurlijk zijn er niet zoveel herders meer op de hei, maar het beeld is nog steeds duidelijk: een zorgzaam mens, die God nabijbrengt, die in een ander ziet dat ook zij kinderen van dezelfde Vader zijn. Zulke mensen die zijn geroepen. Hebben een roeping om te werken in onze samenleving, in onze kerk. Daarvoor bid ik graag met U vandaag op roepingenzondag. Amen.

uit de Handelingen van de apostelen 4,8-12

Petrus werd vervuld van de heilige Geest en sprak: 'Leiders van hefvolk en oudsten! . Als wij vandaag naar aanleiding van een weldaad aan een zieke ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding, dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten: door de naam van Jezus Christus de Nazoreeër, die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden, staat hij hier gezond voor u. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden. Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl