Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Mantelzorg

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Mantelzorg

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

“Mantelzorg”, dat is de naam voor de zorg die gegeven wordt aan iemand uit de familie, uit de buurt of de vriendenkring. Daar begint toch de eerste zorg: bij de familie, de buurt of de vrienden. Zij merken het eerst, dat mensen het alleen niet meer aankunnen.

De volgende stap is soms dat een deel van de zorg wordt overgenomen door zorginstellingen. Een deel van de zorg, want ook als beroepskrachten kunnen worden ingeschakeld blijven de zorgzame vrijwilligers onmisbaar bij kinderen zonder ouders, hulpbehoevende bejaarden, gehandicapten, eenzamen, zieken, noem maar op.

Mantelzorg is niet iets waar men van de ene op de andere dag zo maar aan begint. Zeker jonge mensen moeten stilaan leren dat als ze al een beetje voor zichzelf kunnen zorgen er nog een vervolg komt in de zorg voor anderen. Zoiets moet groeien. Kinderen zien vaak niet eens dat een ander hen nodig heeft en sommige volwassenen blijven in dat kindschap steken. Maar altijd is het een kwestie van aarzeling, geleidelijkheid en groei.

Als je hulp wil verlenen, mag je jezelf ook afvragen, of je helpende hand welkom is, of je de hulpbehoevenden niet tekort doet in hun eigen waarde, of je door hulp te bieden niet iemand voor het hoofd stoot, die al langer op het punt staat in te grijpen en of jij hier en nu degene bent, die als het ware geroepen is om de handen uit de mouwen te steken. Die vragen mag je, moet je telkens opnieuw stellen, als blijkt dat er iets fout gaat.

Degene die het dichtst bij oma woont, zal al wel eens vaker boodschappen voor haar doen. Op een dag komen degenen die wat verder weg wonen er achter dat er veel meer hulp nodig is. Soms een bittere ervaring.

Of je gaat aanvankelijk alleen maar eens wat vaker op bezoek bij de buren waar weinig familie over de vloer komt. Na dat bezoek was jezelf de kopjes af. Later help je ze bij van alles en nog wat, misschien wel bij het naar bed gaan en bij het aanvragen van professionele hulp. Het kan een tweede leven worden voor een persoon waar een heel leger van hulpverleners zou moeten uitrukken om  vergelijkbare aandacht te geven, als die hulpverleners er al zijn, om nog niet te praten over de betaalbaarheid.

Mantelzorg is een gratis warme mantel om degene die het nodig heeft.

Wie zich met mantelzorg bezighoudt, die treedt de voetstappen van Samuel en anderen, die zich ooit geroepen voelden om een taak te vervullen die niet meteen voor de hand lag.

Samuël had al langer in de gaten, dat er iets van hem werd gevraagd. Pas de 4de keer dat een beroep op hem werd gedaan, zei hij ja, stelde hij zich beschikbaar en wist wát van hem werd gevraagd.

We doen er goed aan om ons heen kijken. Even aarzelen misstaat niet, uit respect voor alle betrokkenen, maar niet te lang aarzelen tot het te laat is. Want bijna zeker worden we vroeg of laat geroepen om onze hand op de schouder te leggen van iemand die hulp nodig heeft en om die hand niet meer terug te trekken.

1 Samuel 3, 3b-10.19

De lamp van God was nog niet gedoofd, en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: 'Samuël!'. Samuël antwoordde: 'Hier ben ik'. Hij liep haastig naar Eli, en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'. Maar Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen'. Toen riep de Heer opnieuw: 'Samuël!'. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'. Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen'. Samuël kende de Heer nog niet; een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de Heer Samuël; nu voor de derde maal. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'. Toen begreep Eli dat het de Heer was, die de jongen riep. En hij zei tot Samuël: 'Ga slapen, en mocht Hij je roepen, dan moet je zeggen: Spreek, Heer; uw dienaar luistert'. Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan, en riep evenals de vorige malen: 'Samuël, Samuël!'. En Samuël antwoordde: 'Spreek; uw dienaar luistert!'. Samuël groeide op; de Heer was met hem en liet niet één van zijn woorden onvervuld.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl