Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Licht

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Licht

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Misschien kan elk land wel terugwijzen op een glansperiode. Wij hebben in elk geval een gouden eeuw gehad dankzij scheepvaart en handel; al duurde die eeuw maar een jaar of veertig. Opnieuw is hier een licht opgegaan, want wij hebben het poldermodel, wat dat ook moge zijn; al begint dat licht al een beetje te verbleken. Dat hebben ze elders nog niet zo in de gaten, want van alle kanten stromen de volkeren hier naartoe, al wordt die stroom meteen al wat smaller. Hier is rust, recht en vrede, hier is rijkdom. Sommigen brengen iets van hun schamele rijkdom mee naar hier, misschien om hun verblijf te kunnen verzekeren. Nodig is dat niet, want we hebben van alles in overvloed. Het is waar dat de treinen niet altijd op tijd rijden. Geen probleem als je uit een land komt waar die ene trein helemaal niet rijdt. Er zijn wachttijden in de gezondheidszorg. Geen probleem als in je eigen land zelfs de meest eenvoudige medicijnen ontbreken. De hertenbiefstuk is duurder geworden en de oliebollen waren met de jaarwisseling op sommige plaatsen uitverkocht. Daar kun je best mee leven als je in je thuisland de honger en de dorst niet kunt afkopen. Waar dat zo is, daar komen ze van alle kanten op af. Je hoeft geen sterrenwichelaar om die plek te vinden, want rijkdom loopt gauw in de gaten en mensen die rijk zijn pronken daar graag mee, dat is soms het enige plezier dat ze er van hebben.

En daar zijn ze dan die mensen uit alle windstreken. Na korte tijd verbazen ze zich erover dat de mensen hier nauwelijks of niet gelukkiger zijn dan in arme of minder welvarende landen. Als er materieel niets meer te wensen overblijft dan, dan zou je denken, straalt het leven van alle kanten. Maar zo is het niet. De weg naar veiligheid blijkt dood te lopen, wordt bedreigd door degenen die willen pakken wat ze niet krijgen.

De vraag: Waar doen we het allemaal voor? blijft onbeantwoord. Levensdoel en zelfs levensvreugde verdwijnen in een donker gat.

Hadden wij gedacht dat de volkeren die in duisternis wonen alleen uit het buitenland komen en die buitenlanders dachten dat zelf ook, vandaar dat ze naar hier zijn gekomen.

Het is de profeet Jesaja in die in de eerste lezing vaststelt dat waarachtig álle volkeren in duisternis wonen, maar hij ziet het optimistisch, want "verheugt u, er zal een groot licht over u opgaan". Als vanouds wordt verondersteld dat het een kwestie is van rijkdom verwerven. Totdat het zover is in de geschiedenis.

Dan stuiten we op het verhaal van die drie wijzen, een verzameling allochtonen die zich aansluiten bij de autochtonen, allemaal op zoek om aan hun duisternis te ontsnappen.

En waar komen ze daarvoor te recht: Bij een kind, bij het Kind in een kribbe, een Kind dat als volwassene leert en voordoet hoe je alle duisternis kunt verdrijven juist door eenvoud, onderlinge goedheid, ten diepste gedragen door een fundamenteel godsvertrouwen, dat je nooit uit zijn hand valt. In de oosterse kerken zijn daar wat duidelijker in. Die zoekers komen niet zozeer terecht bij een kind, maar bij een koning, een koning van de vrede en de eenvoud, dat wel, een die zelfs het duister van de eeuwige dood verdrijft.

De boodschap is duidelijk: Ga terug staan van je rijkdom, je goud, je wierook en mirre en probeer ook koning van eenvoud en goedheid te zijn. De enige manier om alle duister te verdrijven geldt voor allochtonen en autochtonen.

Jesaja 60,1-6

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op, en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie, duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op, en zijn glorie is boven u verschenen. Volken komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op, en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe; uw zonen komen van verre; uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld, en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit; de rijkdommen der volken worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan, en verkondigen luide de roem van de Heer.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl