Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: een begin

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

een begin

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Vooral tegen het einde van het kalenderjaar laten allerlei stichtingen voor goede doelen van zich horen en zien. Zij vormen een soort tegenwicht tegenover alle ellende die het hele jaar door over ons wordt uitgeschud. Amnesty International doet z’n uiterste best om op te komen voor medemensen die ergens ter wereld gevangen zitten, vaak zonder dat ze weten waarvoor. Niet dat die gevangenen nu allemaal uit de zorgen zijn, verre van daar, maar er is tenminste een begin gemaakt en er blijkt toch niet alle gevoel voor rechtvaardigheid uit mensen te zijn verdwenen. Artsen zonder grenzen is de benaming voor weer een andere wereldwijde actiegroep die zich inzet voor zieken zonder te kijken naar hun huidskleur, hun ras, hun nationaliteit of hun godsdienst, het als de Medische Missiezusters. Het zijn bijna allemaal jonge mensen die daarin meedraaien, mensen met kennis van zaken en ook met de vaak onmisbare durf. We kennen Foster Parents Plan die kansarme kinderen uit kansarme landen adopteren om die landen toekomstige voortrekkers te verschaffen. In deze dagen vallen er meer dan anders acceptgirokaarten in de brievenbus en zo weten weer dat heel veel groeperingen en particulieren zich inzetten voor de zwakkere medemens.

Dat alles geeft eindelijk ook eens reden tot blijdschap. Vanouds worden we op de tweede zondag van de Advent opgeroepen ook eens aandacht te geven aan de goede kant in mensen.

We zouden bijna vergeten dat er in mensen ook een hele hoop goeds schuil gaat. Wie zegt trouwens van zichzelf dat hij of zij principieel tegen elke hulp aan de zwakkere is. Ik denk niemand. Maar als er daadwerkelijke actie wordt gevraagd dan wordt het moeilijker. De kans bestaat zelfs sommigen zeggen: “Waar bemoeit ie zich mee”? Want de hulp die de een biedt is een stil verwijt aan degene die het nalaat. Trouwens in ieder van ons werken allerlei mechanismen die willen voorkomen dat goede naar boven komt, gewapend beton van eigenbelang, van besluiteloosheid, van angst om eruit te springen. Totdat hethier en daar er doorheen barst en openbloeit. Want ook dat gebeurt.

In de lezing van vandaag wordt eigenlijk van alle mensen gezegd dat de geest des Here op ons rust, dat wij zijn gezalfd om aan armen de blijde boodschap te brengen in woord en daad, om gevangenen verlossing te melden enzovoort. Die geest zit soms diep weggestopt, bij de een blijft dat zo, de ander geeft de kans om die te laten ontluiken.

Op weg naar Kerstmis herinneren we ons die Jezus van Nazareth bij wie de geest des Here als een explosie van goedheid is doorgebroken. Meer dan wie ook liet Hij weten dat de herkomst van God zelf is, dat Gods goedheid definitief is doorgebroken, niet volkomen, maar wel definitief en naar we mogen hopen: steeds meer in ook in ons. Altijd reden genoeg om ons daar ook eens over te verheugen.

Jesaja 61,1-2a.10-11

De geest van de Heer God rust op mij; Hij heeft mij gezalfd om aan armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn, vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de Heer. Ik wil jubelen en juichen in de Heer. Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met het kleed des heils, en mij de mantel der gerechtigheid omgehangen als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult, of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt, en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl