Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: goednieuwszender

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

goednieuwszender

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Wij mensen van deze tijd boffen toch maar met onze media. Als er vroeger een moord gepleegd werd in Raamsdonk of zo dan kon het wel een jaar duren voor dat iedereen dat wist. Wij horen dat meteen en kort daarna mogen we het resultaat zien, zelfs in kleur. Overal ter wereld staan er zenders en drukkerijen die ons dagelijks voorzien van nieuws over misdaad en onheil. We weten ook wel dat er niet alleen maar droevige dingen te melden zijn, maar die zijn voor het middaguur voor enkele bevoorrechten die dan kunnen kijken of in kleine berichtjes en nogal achteraan in de krant. Nee, een echte goednieuwszender is er door mensen nooit in de ether gebracht. De radio- en TVzender in Lopik is voor de kerstdagen omgebouwd tot een lichtmast dat wel. Het bekend maken van hoeveel slechts er zoal is gaat gewoon door en wordt in huis verstrekt weergegeven.

Toch bestaat er wel degelijk ook een goednieuwszender, zelfs meer dan een. Tegenover elke moord of doodslag wordt daar melding gemaakt van veelvoudige redding door geslaagde operaties, tegenover een door olie vervuilde kust worden ongerepte en herstelde natuurgebieden getoond, tegenover groot verdriet, liefdevolle troost enzovoort. Wat nog belangrijker is: tegenover een wereld die op de ondergang lijkt af te stevenen komt een wereld in het vizier van een  glansrijke toekomst.

“Nooit van gehoord, van die zender”, zult u zeggen. Dat komt omdat goed nieuws zo zachtjes binnenkomt en meestal niet wordt verstrekt. Het is te zien en te beluisteren in goede mensen om ons heen, die zonder geschreeuw zich aan medemensen geven. We horen en lezen er voortdurend van uit het Goed Nieuws van Jezus van Nazareth.Het is te horen in de stilte, ja vooral in de stilte. Daar vooral opent zich die voor mensen de hoopvolle wereld, die wij ook Gods wereld noemen. De dichter Guido Gezelle zei daarvan: “ Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft”. Stil zijn, kijken en luisteren dat is de manier om op het spoor te komen van een betere wereld, om van die goednieuwszender te zien en te horen.

Er zijn gelukkig heel wat mensen die dat kunnen, mensen die hoop en vertrouwen hebben vastgehouden of verworven. Ze houden zich in het algemeen nogal stil. Daarvan zegt de profeet Jesaja vandaag: “Beklim nu maar eens de hoogste berg” en laat luid van je horen, want het wordt tijd dat dat slechte nieuws eens wordt overstemd. Niet om zo alle ellende te ontkennen en eraan voorbij te leven, wel om er actief naartoe te leven. Het is niet zo dat wij mensen in staat worden geacht alle goeds naar ons toe te halen. We komen hooguit halverwege. Het moet ons ook toevallen, het moet ook van de andere kant, van Gods kant  komen. Daarom worden we in deze adventstijd weer eens aangespoord om die weg tussen God en ons open en recht te houden: we dienen ons tenminste ervoor open te stellen, anders gebeurt er niets, geen goed nieuws komt er dan binnen en die betere toekomst zelf al helemaal niet. Onze ondernemingslust heeft aanvulling nodig, aanvulling van vertrouwvolle openheid in de stilte.

Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teken heeft:
blaren van de bomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stromen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zo zoet...
als de ziele luistert!

Jesaja 40,1-5.9-11

Troost, troost toch mijn stad, - zegt uw God -; spreek Jeruzalem moed in; roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: 'Baan de Heer een weg in de steppe; effen voor onze God een heerbaan in de woestijn; elk dal moet ge­vuld, elke berg en heuvel geslecht worden; alle oneffenhe­den moeten vlak, de rotsmassa's een vallei worden. En ver­schijnen zal de glorie des Heren, en alle vlees zal daarvan getuige zijn. De mond des Heren heeft het gezegd!'. Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode. Verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant. Verkondig het luide, ken geen vrees; roep tot de steden van Juda: 'Uw God is op komst! Zie, God, de Heer, komt met kracht. Zijn arm voert de heerschappij; zijn loon komt met Hem mee; zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl