Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Herder en Koning

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Herder en Koning

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Wie ooit eens een bezoek gebracht heeft aan een dierenkerkhof ( er is in Best een dierenkerkhof), die kan zich verbazen over de innige vriendschap of zelfs liefde die daar door menig grafzerkje tot uitdrukking wordt gebracht. We kennen mensen die van hun viervoetige makker soms meer trouw en aanhankelijkheid hebben ondervonden dan van enig medemens. Daar is een groot verlies neergelegd. In sommige opzichten kunnen we van zo'n verhouding nog wat leren voor onze verhouding naar mensen. Een dier kan nog zo kwaadaardig zijn, maar haat kent het nooit. Maar vooral omgekeerd wordt grote bezorgdheid gewekt bij de jockey die ziet dat zijn paard ziek is; hij doet 's nachts geen oog dicht. Een ander gaat midden in de nacht door weer en wind op zoek naar zijn huisdier. Het komt voor dat iemand zijn hondje naspringt om het van de verdrinkingsdood te redden. Elke dierenarts kan vertellen van mensen die desnoods een vermogen over hebben voor de behandeling van hun zieke poes.

Ook de profeet Ezekiël, waarvan we vandaag lezen, is deze verhouding van mens naar dier niet ontgaan en hij gebruikt ze om te beschrijven hoe de liefdevolle verhouding van God naar mensen is. Hij noemt God een herder en hij beschrijft die verhouding: Hij blijft dicht bij zijn schapen en gaat op zoek als er eentje verloren is gelopen, Hij brengt ze in veiligheid , zorgt voor rust, geeft zorg aan het zieke en gezonde dier, maar vooral aan het zieke.

Natuurlijk herkennen wie hierin de zorg van vader en moeder voor hun kind, de innige band tussen man en vrouw, de soldaat die bij zijn gewonde strijdmakker blijft. Gelukkig zijn er heel veel mensen die zelfs hun leven opofferen voor een ander. Maar God is geen mens, zo weet de profeet, en daarom deze andere beschrijving.
De een is steeds in de gedachten van de ander; is de een in nood dan lijdt de ander ook; is de een in gevaar dan maakt de ander zich grote zorgen. Je kunt zeggen: de een is bijna deel van de ander. Een goede herder heeft dat allemaal. Van Jahweh, God, wordt ons verzekerd dat Hij deel is van onszelf en nauw betrokken bij alles wat we meemaken. Geen God van veraf, maar van dichtbij, vooral als we het moeilijk hebben.
Juist degene die zich weer eens de geslagen hond weet, die men met woord en daad probeert af te schieten, degene die verloren loopt in een steeds meer als bedreigend voorkomende samenleving, ziek, oud, ongekend en miskend is, juist die moet weten dat er die Ene grote herder is voor hem, voor haar.

Soms wordt God de Grote onbekende genoemd en inderdaad Hem helemaal bevatten en begrijpen kunnen we niet, maar we weten wel dat degene die nauw betrokken is bij het lot van de ander, bij al wat een ander meemaakt, het beste beeld geeft van wie en hoe God is. Een van de oudste afbeeldingen van Jezus Christus is dan ook die van de goede herder.

Deze dag staat te boek als de dag van Christus Koning. Waarom? Omdat overal waar mensen voor elkaar zijn als die goddelijke herder voor zijn schapen, met Jezus van Nazareth als praktisch voorbeeld voor eenieder, daar breekt Gods koningschap door. Moge dat gebeuren.

Ezechiël 34,11-12.15-17

Zo spreekt God de Heer:"ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel. Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, -spreekt God de Heer -. Het vermiste schaap ga Ik zoeken, het verdwaalde breng Ik terug, het gewonde verbind Ik, het zieke geef Ik weer kracht en het gezonde en sterke blijf Ik verzorgen. Ik zal ze laten weiden zoals het behoort. En gij, mijn schapen -zo spreekt God de Heer -: Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram en bok'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl