Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Aanvullen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Aanvullen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Man en vrouw vullen elkaar aan. Dat is in veel gevallen waar en als het niet waar is dan is het minstens een wens. Daarbij kunnen we denken aan een goed huwelijk, maar evenzeer aan een evenwichtige maatschappij. Wat de een niet heeft of te weinig heeft dat heeft de ander. Dat is misschien ook de reden waarom heel verschillende karakters dikwijls toch goed bij elkaar passen.

Sommige eigenschappen worden toegekend, niet uitsluitend maar toch vooral aan de man en andere aan de vrouw. De man wordt geacht sterk te zijn en de vrouw zorgzaam ook al is dat soms net andersom. Je zou kunnen zeggen dat bij beide het glas zowel half vol is als half leeg. Er dient dus aangevuld te worden.

Het is opvallend dat bij een gerechtgebouw de rechtvaardigheid staat afgebeeld in de gedaante van vrouwe Justitia, een geblinddoekte vrouw met een weegschaal in de hand, om aan te duiden dat ze los van vooroordelen en uiterlijkheden recht spreekt. Het heeft lang geduurd maar nu schijnen toch steeds meer vrouwen die natuurlijke plaats bij justitie in te nemen. We laten even de vraag rusten waar dat idee vandaan komt dat rechtvaardigheid een specifiek vrouwelijke eigenschap is.

Vandaag lezen we over de ferme vrouw van lang geleden . Ze is betrouwbaar, onvermoeibaar, ze is zorgvuldig en blijmoedig, is gul voor de behoeftige. En zo lijkt het dat zij de sterke vrouw is van een achtenswaardige man,die daar toch maar mooi goed mee is. Er zijn in die beschrijving een paar regeltjes weggelaten, waarschijnlijk door een mannelijke vertaler, want in de volledige tekst gaat het over een man met een achtenswaardige vrouw. Dat is toch wat anders.

De emancipatie is dus al vroeg begonnen. Er heeft lang geen vaart in gezeten, maar dat gaat in onze dagen steeds beter. Als we aannemen dat de vrouw met al die goede eigenschappen een aanvulling is voor de man dan moet het met die man toch treurig gesteld zijn, want dan schort er dus nogal wat aan zijn gevoel voor rechtvaardigheid, voor orde en ijver en zo meer. Zien we dat veel vrouwen behalve bedreven in het huishouden ook in heel veel beroepen goed hun draai vinden dan zal de man moeten gaan oppassen dat hij in de naaste toekomst niet links en rechts gepasseerd wordt zo dat al niet is gebeurd.

Al die genoemde eigenschappen van de vrouw worden in het Bijbels Boek der Spreuken nog eens samengevat in de eigenschap van godsvrucht. Godsvrucht betekent dus: rechtvaardigheid, ijver, gulheid, nauwgezetheid en zo meer. Misschien moeten we wel vaststellen dat wij mannen toe zijn aan een inhaalslag, want emancipatie waar alleen de vrouw als achtenswaardig en dus godsvruchtig voor de dag komt dat kunnen wij er niet bij laten zitten.

Dan komen we er toch weer bij uit, zoals het wellicht ook bedoeld is: achtenswaardige mannen en achtenswaardige vrouwen. Zonder af te wegen wie er voor ligt in al die goede eigenschappen, in alles elkaar aan vullen.

Uit het boek Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven die van kostbare koralen. Het hart van haar man vertrouwt op haar en zijn winst zal hem niet ontgaan. Zij brengt hem goed, geen kwaad,
alle dagen van haar leven. Zij kiest zorgvuldig wol en linnen en haar handen bewerken het met genoegen.
Zij strekt haar handen uit naar het spinrokken en zij houdt de weefspoel in haar vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, maar een vrouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden. Roemt haar om de vrucht van haar handen en prijst haar bij de poorten om haar werken.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl