Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Gnuiven

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Gnuiven

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Politici en allerlei ander mensen die het ergens voor het zeggen hebben staan dikwijls in de schijnwerpers. Hoe meer men tegen hen op ziet des te beter is dat voor hun positie. Die bijzondere aandacht heeft dus voordelen, maar er zitten ook nadelen aan. Een politicus die de mond vol heeft over waarden en normen die zien we met genoegen onderuit gaan als hij of zij op een grote of kleine leugen wordt betrapt, als de fiscus wat verzwegen inkomsten bij hem heeft ontdekt of hij of zij blijkt niet zo trouw te zijn als in het vaandel staat. Dan "gnuiven" we zoals dat heet. Dan hebben we stilletjes plezier. Als vader triomfantelijk aan moeder vertelt dat hij nog nooit voor een verkeersfout is bekeurd en van de achterbank zegt één van de kinderen: "Maar je hebt wel de veiligheidsriem niet om". Geloof maar dat er gegnuifd wordt. Dat gaat zo met de rij-instructeur die door rood licht rijdt of met de pastoor die een vloekje laat ontglippen als hij op een kersenpit bijt. Gnuiven is niet aan leeftijd gebonden. Kinderen gnuiven als een van de ouders ook eens een glas omstoot of als de leraar een stommiteit op het bord schrijft en voor volwassenen is een hele schandaalpers opgezet om te kunnen gnuiven.

Een stukje schandaalpers krijgen we vandaag voorgeschoteld in zowel de eerste als de tweede lezing. De profeet Maleachi laat ons meegenieten als Jahweh zelf uitvaart tegen de priesters van die tijd, die met al hun mooie praatjes weinig van Gods wet hebben terecht gebracht. En Jezus van Nazareth heeft vast heel wat gnuivende toehoorders gehad toen hij die deftige Farizeeën en wetgeleerden met hun eigen strikvragen voor schut zette en uitmaakte voor wit gepleisterde graven, van buiten prachtig, van binnen vol bederf. Hoe meer praatjes des groter het risico om als klein persoontje te worden ontmaskerd.

Maar het is wel heel onwaarschijnlijk dat dit in de Bijbel bedoeld is om de gewone man en vrouw te plezieren. Er wordt ons duidelijk gemaakt dat de betweter, de zedenpreker, degene die bij anderen voortdurend mankementen ziet, dat die vroeg of laat zelf tegen de lamp loopt. De lezer van de roddelbladen ontkomt daaraan, de lezer van de H.Schrift niet. De schijnwerper maakt daar telkens weer een kleine zwenking en richt zich op degene die net nog zat te gnuiven om de onwaarachtigheid van een ander. Dan is het gedaan met het plezier. Wie denkt nooit betrapt te kunnen worden op een leugentje, op opschepperij, op betweterij, op mooie woorden die stukken mooier zijn dan de daden die je van diezelfde persoon dan zou mogen verwachten. Een christen heeft niks te gnuiven, want hij kent zijn eigen fouten of dient die in elk geval te kennen. We laten vandaag die schijnwerper maar even gericht op onszelf. Dan kunnen we alleen maar als bescheiden mensen hier bij elkaar zijn.

Lezing Uit de profeet Maleachi 1, 14b - 2, 2b.8-10

'Ik ben een grote koning - zegt de Heer van de hemelse machten - en mijn naam wordt gevreesd onder de volken. Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit: Wanneer gij niet luistert en wanneer gij u niet bekommert om de glorie van mijn naam - zo spreekt de Heer van de hemelse machten -, dan laat Ik een vloek over u komen, dan vervloek Ik de zegeningen, die u gegeven zijn. Gij zijt van de weg afgeweken en hebt door uw lering velen laten struikelen; gij hebt het verbond met Levi teniet gedaan, - zo spreekt de Heer van de hemelse machten -. Daarom zal Ik zorgen dat gij bij het hele volk verguisd en versmaad wordt, omdat gij mijn wegen niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien.
Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond, dat met onze vaderen is gesloten?

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl