Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: theorie in praktijk

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

theorie in praktijk

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

   Het bespelen van een muziekinstrument lijkt zo op het oog heel eenvoudig. Dan denk je: “Kom hier met dat ding, dan doe ik dat ook even”. Maar dat valt tegen. Een blokfluit ziet er eenvoudig uit. Het redelijk leren bespelen ervan is echter al een heel karwei en meen niet dat dit voor een piano of een gitaar anders is. Er bestond een pianoboekje voor de beginner met de titel: Gauw en Goed. Vergeet het maar, dat gaat niet gauw en dan zeker niet goed. Er zijn natuurtalenten die zoiets toch zonder een bekwaam leraar of handleiding aardig onder de knie krijgen. Er zijn zelfs geniën bij. Maar dat is meer uitzondering dan regel. Zonder theoretische ondergrond is een instrument bespelen, een auto besturen, een beroep uitoefenen enzovoorts, nauwelijks of niet te doen. Dus kopen we een handleiding. Misschien hebt u wel eens de handleiding bestudeert die bij uw TV hoort of bij een ander apparaat. Dikwijls hele boekwerken die tot in details beschrijven hoe het allemaal werkt hoe u het moet doen. Dan blijkt dikwijls de afstand tussen theorie en praktijk bijna oneindig groot. Soms komen er deskundigen aan te pas die beloven om het allemaal te vereenvoudigen. Zo is het invullen van de belastingopgave en het aanvragen van een studiefinanciering voor de kinderen vereenvoudigd. Wie daar goed wijs uit komt kan daar nog steeds een goede boterham mee verdienen.

Het menselijk samenleven en persoonlijk leven goed laten verlopen en op orde houden, dat lijkt ook al heel eenvoudig. Er zijn natuurtalenten die dit zo maar klaarspelen; toch meer uitzondering dan regel. Daarom zijn er wetten opgesteld, grondwetten en nog veel meer. Ondanks de vele kleine lettertjes zijn er nog meters boekenkast nodig om ze op te bergen. En dat is natuurlijk nog maar het begin, want de praktijk is nog een verhaal apart. Elke burger wordt verondersteld de wet te kennen, maar zelfs als dat zo zou zijn dan blijkt de afstand tussen theorie en praktijk dikwijls heel groot. Af en toe wordt er weer eens een poging ondernomen om die leefregels samen te vatten. Zo hebben de Verenigde Naties de rechten van de mens eens een keertje op een rij gezet. Zelfs wereldwijd blijkt de afstand tussen theorie en praktijk onverteerbaar groot.

Dat geworstel tussen theorie en praktijk is al heel oud onder mensen. We lezen in het oude gedeelte van de Bijbel over een hele boel wetten die bedoeld waren om het Gods volk een beetje in het gareel te houden. Maar er waren toen al wetgeleerden nodig om de gewone burger uit te leggen hoe dat in de praktijk moest aangepakt worden en onder christenen, zeker ook in de Katholieke Kerk hebben we daar nog eens een schepje bovenop gedaan. Je had de kleine en de grote catechismus, toen kwam de nieuwe catechismus en nu is er de Katechismus van de Katholieke Kerk. Er waren en zijn natuurtalenten, maar een goede handleiding kan zeer van pas komen om het niet gauw maar wel goed onder de knie te krijgen. Toch heeft menige gewone burger in het verleden en het heden de zucht geslaakt: “Kan het niet wat eenvoudiger?” Wat voor het bespelen van een instrument, voor het auto rijden, een burgerlijke samenleving niet schijnt te kunnen dat kan hier mooi wel! Het boek Exodus zegt:”Kijk naar Jahweh, God, draag zorg voor de weerloze vreemdeling, de weerloze arme, de weerloze weduwe”. Hij wil dat zo, misschien wel omdat Hij zelf weerloos is in de handen van mensen en dus weet wat het is. Jezus van Nazareth vat het nog korter samen: “God lief hebben, dat wil zeggen naar Hem omzien, dat is de theorie; je zwakke medemens liefhebben, dat wil zeggen naar hem omzien, dat is de praktijk.” Dat bespaart een hoop studie. Nu de praktijk: gauw en goed.

Uit het boek Exodus 22, 20-26

'Gij moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen. Als ge hun tekort doet en als hun klagen tot Mij opstijgt,dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen. Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal Ik u doden: uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen. Als gij aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. Ge moet geen rente van hem eisen. Als gij iemands mantel in pand neemt, dan moet ge die vóór zonsondergang aan hem teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen. Roept hij tot Mij om hulp, dan zal Ik hem verhoren,want Ik ben vol medelijden'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl