Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Kop of Munt

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Kop of Munt

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Vlak voor het begin van een voetbal wedstrijd heeft er een onderonsje plaats tussen scheidsrechter en ploegleiders. De scheidsrechter laat kiezen tussen kop of munt en zwiept een euro of zoiets omhoog. Wie de toss wint mag de aftrap doen en voor de eerste helft een keuze maken tussen al of niet met de zon of de wind in de rug spelen. Als na een kwartiertje de windrichting verandert en de lucht betrekt zodat de tegenstander niet meer tegen de zon in hoeft te kijken dan heb je pech. Aan het maken van een keuze zitten nu eenmaal risico’s, voordelen en nadelen.

Er gaat geen dag voorbij waarin we niet een of meer keuzes moeten maken, kleine of grote. Zal ik mijn huiswerk meteen na thuiskomst maken of eerst een uurtje TV hangen, eten we een paar dagen natuurboter of toch maar die magere boter. Dat kiezen gaat de hele dag door en soms hangt er zelfs veel van af of de juiste keuze wordt gemaakt. Dat kan een kwestie zijn van geluk, maar meer nog van wijsheid. Het meisje vraagt zich af of ze de relatie zal stoppen na een paar ruzietjes of doorgaan.

Ruilen we de auto in of rijden we hem op, gaan we van een huis naar een flat of gaan we verbouwen voor de oude dag, stop ik met roken of minder ik een beetje? De moeilijkste keuze van alle is of je kiest voor jezelf of voor de ander. Ook voor die keuze komt iedereen meer dan eens te staan.

Als vrienden iets sympathieks willen zeggen dan hoor je: “Je moet ook eens aan jezelf denken”. Het is waar dat degene die nooit aan zichzelf denkt zou vergeten om te eten en omkomt van de honger. Je kunt de hond van de buurman naspringen om hem uit het ijskoude water te redden, maar je loopt het risico te verdrinken.

Toch komt het mij voor dat de meeste mensen echt wel voldoende aan zichzelf denken en ze meer in aanmerking komen voor de goede raad: Denk ook eens aan een ander”. Dat betekent een keuze maken. Je kunt een keuze maken voor promotie ten koste van een overspannen collega en grijpt je kans tijdens zijn ziekteverlof of je bereidt zijn behouden terugkomst voor. Een gevierde arts kan voor de keuze komen te staan: hier gevierd blijven of naar de tropen verhuizen voor een nauwelijks betaalde baan. De toptennisser kan zich voorbereiden op de volgende zegepraal of de jeugd in een achterbuurt gaan trainen. Gepensioneerde weer gaan wandelen of voor de werkende en alleenstaande moeder op de kinderen gaan passen. Dat zijn grote keuzes: kies ik voor mezelf of voor de ander.

Ook in de tijd van koning Salomon stonden mensen voor zulke grote beslissingen. Van koningen en vele anderen uit die tijden was men niet anders gewend dan dat alles deden om macht te verwerven, probeerden zo rijk mogelijk worden en zo lang en gezond mogelijk te leven. Maar koos voor wijsheid, voor het vermogen om rechtvaardig te kunnen oordelen, om de juiste keuze te kunnen maken tussen belangrijk en onbelangrijk. Hij koos voor de kunst om telkens de parel in het leven te kunnen vinden om tenslotte te worden ingedeeld bij degenen die de juiste keuze hebben weten te maken. Hij koos niet voor zichzelf, maar voor de ander. En dat werd beloond met een overgrote dosis van de Godsgave, begaafdheid, zoals we danook zeggen, die wijsheid is. Diezelfde beloning is naar Jezus woorden en daden nog steeds daaraan verbonden.

"Als dat zo is dan kiest toch iedereen daarvoor". Nou, tot zo’n algemene keuze is toch nog lang niet gekomen. Het is kop of munt, kiezen is wagen. Maar misschien dat het er na vandaag weer een paar meer zijn die het erop wagen.

Uit het eerste boek Koningen 3, 5.7-12

In die dagen verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en zei: 'Wat wilt ge dat Ik u geef?'. Salomo antwoordde: 'Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar te midden van het volk dat Gij uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U? Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: 'Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven, ook niet om rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden, maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip, zoals vóór u niemand ooit heeft gehad en ook na u niemand zal hebben'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl