Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Gebroken potje

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Gebroken potje

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Als de kleinkinderen een middagje op bezoek komen bij hun grootouders is het meestal feest. Heerlijk te zien hoe die kinderen spelen en allerlei dingen doen die ze dikwijls van hun ouders niet mogen. Tegen het einde van de middag zijn de grootouders bek af en ook wel blij dat na vertrek de rust is weergekeerd. De huiskamer ziet er uit als een slagveld na de strijd, want ze mochten met stoelen en lakens tenten bouwen. Er is hier en daar gemorst, een krukje heeft het begeven en een antieke vaas is gesneuveld.

Onbegrijpelijk en ongelooflijk dat dit allemaal mocht, want we kennen die grootouders nog van vroeger. Pa had door zijn werk weinig tijd voor de kinderen, wilde rustig de krant lezen. Hij ergerde zich aan die handjes op het TVscherm. Op zijn werk ging menigeen met een boog om hem heen, want hij had er de volle vaart in en eiste dat ook van anderen. Moeder was ook niet de makkelijkste. Dat merkten de buren toen ze de tussenhaag wat te kort had geknipt. Maar dat is allemaal verleden tijd. Nu hoeft het niet meer zo. Er is een mildheid en verdraagzaamheid over hen gekomen die hun eigen kinderen niet voor mogelijk hadden gehouden. Geen spoor meer van 'zichzelf bewijzen', van zichzelf profileren of iets van dien aard.

Het is een bekend verschijnsel dat met het groeien der jaren mensen milder worden. Daarom staat op menig gedachtenisprentje vermeld hoe lief en zachtmoedig opa en oma waren voor hun kleinkinderen. Een lang verborgen en niet vermoede eigenschap die uiteindelijk tot volle bloei is gekomen. Sommige mensen hebben dat eerder, anderen later.

Wie echt verstand heeft van geld heeft praat bij de open haard niet meer over de prijs van een pakje boter. Wie echte armoede heeft gezien, ontwijkt een discussie over wat we in Nederland allemaal zouden missen. Wie zelf grote levensproblemen heeft gekend, luistert in alle mildheid en vol begrip naar wat anderen aan droevigs hebben meegemaakt.

In de Bijbel wordt dit soort mildheid toegeschreven aan God Almachtig, omdat God per definitie boven kleinigheden, hoe droevig ook, is verheven. Maar ook de schrijver van het boek der wijsheid wist dat wijze mensen niet ongevraagd hun mening geven over kinderfouten. Wie kennis van zaken heeft laat anderen praten over onbenulligheden in de overtuiging, dat wijsheid komt met de jaren, na tegenslag en na tijd om na te denken. Mildheid wordt met name verworven door na te denken en, jawel, gewoon door te bidden.

Wie bidt, wie zich op God oriënteert om mildheid te verwerven, zit in de goede richting. God heeft immers zoveel macht, dat hij boven alle machtsstrijd staat en heeft zoveel kennis dat hij boven elke discussie staat.

Door zich op God te oriënteren ontwikkelen soms ook heel jonge mensen de charme van mildheid. Ik denk aan een militair die na de oorlog consulent werd voor getraumatiseerde kinderen. Er zijn heel wat jongeren onder degenen die als vrijwilliger vluchtelingen begeleiden en luisteren naar al hetgeen hen voor de vlucht is overkomen. Je kunt lezen over het werk van buddies, jongelui die leeftijdgenoten begeleiden, met name aidspatiënten die ten dode zijn opgeschreven. Mildheid past beslist in deze tijd.

Zo nu en dan betrappen we onszelf echter op hardvochtigheid. Je zou lastige kinderen een pak slaag willen geven en je oren willen sluiten voor mensen die zeuren over hetgeen hen is overkomen. Als iets dergelijks in ons opkomt kunnen we beter recht voor God gaan staan en zien hoe klein we zelf zijn, hoe onverdraagzaam en irritant naar Hem en zijn kinderen, medemensen; 'n manier van bidden.
Als die ander bij ons een potje bij ons mag breken dan hoeven we ons verder weinig zorgen te maken als wij in Gods wereld weer eens iets omver hebben gelopen.

Wijsheid 12,13.16-19

Naast U is er geen andere God die zorg draagt voor alles, geen andere God, voor wie Gij waar zoudt moeten maken dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld. Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid, en omdat Gij over allen heerst, behandelt Gij allen ook met zachtheid. Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft, daar toont Gij uw kracht en bij hen die haar ervaren hebben, neemt Gij alle grond tot overmoed weg. Gij echter, die over de macht beschikt, met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid, want Gij kunt uw macht tonen, wanneer Gij maar wilt. Door zó te doen hebt Gij uw volk geleerd, dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn, en hebt Gij uw zonen hoopvol gestemd dat Gij, daar waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer biedt.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl