Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: een kruiwagen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

een kruiwagen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Een kruiwagen is een voertuig met aan de voorzijde één wiel en aan de achterzijde twee bomen, waaraan het wordt voortgeduwd. Dit hulpmiddel bracht ons op het idee om het woord ook te gebruiken voor: een voorspraak om in een bepaalde functie benoemd te worden. Zo nu en dan laait de discussie op of en hoeveel kruiwagens je nodig hebt om burgemeester te worden van een grote stad of ambassadeur of om in een ander belangrijk ambt te worden benoemd. In Nederland letten we graag op kwaliteiten, maar regerende partijen hebben ook hun invloed. Enfin, voor deze en heel veel andere functies kan het belangrijk zijn als je een kruiwagen hebt. Dat is dikwijls iemand die al zo’n functie heeft, die in het vak zit.

Al zijn we nog zo tevreden met ons huidige leventje, we hopen toch allemaal ook wel een rol te mogen spelen in die uiteindelijke wereld van recht, vrede en eindeloos geluk, Gods wereld dus. Wij zijn een priesterlijk volk wordt ons vandaag in de eerste lezing uit het bijbelboek Exodus. Daarmee is onze opdracht beschreven, maar hoe en waar kunnen we die taak oppakken?

Op zoek naar een kruiwagen daarvoor komen we de priester uit het verleden tegen. Die beheerde de sacramenten, die was herder in het verenigingsleven, hoeder in het sociale leven, gaf godsdienstlessen en beheerde de mogelijkheid om mensen met elkaar en God te verzoenen en nog veel meer. Hoe hij aan al die taken is gekomen? Die zijn hem voor het grootste deel waarschijnlijk toegeschoven en dan is de verleiding om zich een en ander toe te eigenen groot. Op weg naar het Rijk der Hemelen kon je niet om hem heen.

Die situatie is grondig veranderd. De herder is vervangen door een professioneel sociaal werker, het verenigingsleven bedruipt zichzelf met allerlei vrijwilligers, de godsdienstlessen zijn opgenomen in het vak maatschappijleer of wereldoriëntatie. De priester heeft nog wel een hoofdtaak in het voorgaan in de Eucharistie, het sacrament van boete en vergeving en het sacrament de zieken, niet meer voor een paar duizend mensen, maar voor een heel of half dorp. Ook in deze laatste functies is hij echter , tot op zekere hoogte, vervangbaar en dat gebeurt ook al.

Dat krijg je ervan als zo veel gelovige en actieve christenen hun priesterlijk taak gaan oppakken. De vader bidt voor aan tafel thuis, de moeder zegent met een kus en een kruisje haar kind en jawel de priester behoudt zijn bescheiden maar belangrijke taak bijvoorbeeld in de liturgie, maar ook daarin nemen diakens en pastorale werksters en –werkers een boel over. Al eerder in de geschiedenis hebben gelovigen hun priesterlijke taak op zich genomen. Mensen als Antonius van Padua en Lidwina van Schiedam, die wij vandaag feestelijk gedenken. ( Hoe die dat deden kunt u lezen in hun korte levensbeschrijving die achter in de kerk voor u klaar ligt om mee te nemen voor thuis)

Hebben we nog een kruiwagen nodig voor het mogen vervullen van onze priesterlijke rol. Jawel, we zijn elkaars kruiwagen. Het zijn van steun en toeverlaat, van voorspreker en richtingwijzer is volgens de bijbel een taak en een voorrecht van het hele volk Gods. En zo ontstaat er in onze dagen een priesteroverschot? Nee, toch niet, want we zijn nooit met te velen om dat Rijk Gods in onze eigen taak dichterbij te brengen. Werk genoeg.

Exodus 19, 2-6a

In die dagen kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen. Mozes ging de berg op, naar God. Toen hij boven was, sprak de Heer hem daar aan en zei: 'Dit moet gij zeggen tot het huis van Jakob en doen weten aan de zonen van Israël: Met eigen ogen hebt gij gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, hoe Ik u op arendvleugelen gedragen en hier bij Mij gebracht heb. Als gij op mijn woord gehoorzaamt en mijn verbond onderhoudt, dan zult ge ? hoewel de hele aarde Mij toebehoort ? van alle volken op bijzondere wijze mijn eigendom zijn. Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl