Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Mensenoffers

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Mensenoffers

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Als het eens een keer uitzonderlijk hard en lang gaat regenen zou het kunnen gebeuren dat de hele Randstad onder water komt te staan. Daarom wordt erover gedacht om in zo’n geval het dunbevolkte gebied tussen Den Bosch en Oss op te offeren zodat de Maas daarheen kan uitwijken. Het idee van offeren stamt uit oeroude godsdienstige praktijken. De Inca’s offerden jonge kinderen om rampen over de hele bevolking af te wenden. In het oude Egypte werden tientallen mensen geofferd als metgezel in het graf van de farao. Het scheelde maar een haar of Abraham had zijn zoon Isaac van kant gemaakt om hem aan Jahweh God te offeren. Maar hij was een van de velen die toen al begreep dat dit niet Gods wens kon zijn, dat God niet omkoopbaar is of onder druk te zetten door praktijken die onbarmhartig zijn naar medemensen. Dan komt die eerste en meest fundamentele opdracht uit de tien geboden naar voren: “Gij zult de Heer uw God dienen met heel uw hart en met alles wat u bent en bezit”. Het tweede gebod staat ermee gelijk: “Zo moet je ook naar medemensen zijn”. Dat vraagt om offers van barmhartigheid.

De bereidheid om offers te brengen omwille van God en zijn kinderen, mensen dus, die is er gelukkig nog. We zien een vrouw die haar demente man in zijn rolstoel door het leven duwt in totale zelfopoffering. We zien een moeder die vol vreugde naar haar kind kijkt. Dat kind bleek ernstig gehandicapt, maar ze offert een groot deel van haar leven aan dat kind. Iemand valt in het water en een ander springt er reddend achteraan. Geen pogingen tot omkopen, wel spontane zelfgave.

Het blijft nog steeds uitkijken om offeren niet met omkopen te verwarren, want die neiging zit diep ook al verdoezelen we dat soms met speelse oplossingen, zoals de worst voor de heilige Clara die goed weer moet bezorgen of het kaarsje bij het Mariabeeld vlak voor het rijexamen. Het lijkt allemaal nog verdacht veel op de aflatenhandel in de Middel Eeuwen. Uit deze gedachtegang is de twijfelachtige formulering ontsproten dat Jezus door zijn leven te offeren ons heeft vrijgekocht van de dood.

Geen enkel bezwaar tegen een kaarsje bij het Mariabeeld als we daarmee onderstrepen dat we ons door haar voorbeeld willen laten inspireren en een materieel steuntje voor de Clarissen is op zich al een goed werk . Een bedevaart en dergelijke bevat heel gezonde aspecten; het idee van God omkopen hoort daar niet in.

We doen er goed aan het woord van de profeet uit de eerste lezing ter harte te nemen: “De Almachtige vraagt vroomheid, deugdzaamheid dus, en liefde meer dan brandoffers. Dat is heel wat anders dan met een gewelddadige actie een of ander heil voor jezelf of ‘n ander proberen te forceren. Dat vraagt volharding en duurzaamheid, barmhartigheid en liefde naar de mens naast ons. Het offeren van brood en wijn in de eucharistie is slechts teken en begin van een totale levenshouding van mensen met echte offerbereidheid. Er staat ons nog wat te doen.

Hosea 6, 3-6

Wij willen de Heer liefhebben, ons inspannen om Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad vertoont Hij zich, komt Hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. 'Wat moet Ik met u beginnen, Efraïm? Wat moet Ik met u beginnen, Juda? Uw vroomheid is als de morgennevel, als de dauw die vroeg in de morgen verdwijnt. Daarom heb Ik op u ingeslagen door de profeten, heb Ik de dood gebracht door de woorden van mijn mond: mijn oordeel brak door als het licht. Want vroomheid wens Ik, geen offergaven, en liefde voor God, meer dan brandoffers'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl