Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: contact houden

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

contact houden

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Regelmatig krijgen we via de krant of de TV de beschrijving voorgeschoteld van een of meer personen waarvan niemand weet waar ze gebleven zijn, hoe ze het maken en of ze nog wel in leven zijn. Dan wordt er onder meer familieberaad gehouden en enkelen krijgen de opdracht om op zoek te gaan. Zo’n speurtocht kan soms heel lang duren zodat de motivatie zwaar op de proef wordt gesteld. Daarom wordt er voortdurend contact gehouden met de thuisbasis om te kunnen vertellen over de voortgang en om soms van heel ver weer een bemoedigend woord mee te krijgen. De zoekers stuiten dikwijls op achterdocht, onbegrip en zelfs tegenwerking. Vanuit de thuisbasis wordt er gelukkig voortdurend goede raad gegeven om die moeilijkheden te omzeilen. Maar goed dat er telefoon en e-mail zijn waardoor men zijn verhaal kwijt kan vooral als men gevonden heeft die men zocht. Veronderstel dat dit ergens midden in de oerwouden van Afrika is, hoe krijg je die verloren gelopen vriend of dat familielid weg uit een beroerde situatie? Contact met thuis is levensnoodzakelijk.

Het zal misschien niet tot iedereen zijn doorgedrongen, maar toch is ieder van ons met een dergelijke opdracht er op uitgestuurd. Dat is even schrikken op zo’n doordeweekse zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.Welk familielid is dan spoorloos of in een uitzichtloze situatie terecht gekomen? Laten we wel weten dat iedere aardbewoner in wezen familie van ons is en dan zal het gauw duidelijk worden dat er ontzettend veel familieleden spoorloos zijn, waar niemand naar omziet, die in levensbedreigende omstandigheden zijn terecht gekomen door ziekte, honger of anderszins. De opdrachtgever uit onze familie is God zelf. Je kunt wel zien dat Hij familie is, want we lijken sprekend op Hem, plechtig gezegd: we zijn “gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis”, van Hem zijn we vandaan, Hij is ons thuisfront. Die wereldwijde zoektocht is sinds Jezus van Nazareth enorm geïntensiveerd, maar de moeilijkheden zijn niet gering , altijd weer hetzelfde: de moed raakt er uit, de motivatie zakt in, we ontmoeten achterdocht, onbegrip en zelfs tegenwerking. En daarom is dat contact met het thuisfront zo belangrijk, zelfs levensnoodzakelijk. Wat onder mensen telefonisch contact heet of e-mail dat noemen we als het God betreft: bidden. Bidden is dus vertellen over ons wedervaren, luisteren naar inspirerende goede raad die we soms al bij voorbaat kennen. Bidden is laten bemoedigen bij tegenslag en tegenwerking in onze levensopdracht, want dat is inderdaad die zoektocht naar medemensen, familieleden dus, die zijn vastgelopen hoe of waar dan ook. Dat contact moeten we volhouden om het uit te houden.

Dat is het juist wat die apostelen en hun aanhang op de been heeft gehouden. Zoals we lazen:” Ze bleven eensgezind volharden in het gebed”. Hebben die daar dan voortdurend samen op de knieën gezeten? Ik denk van niet. Ze waren samen op het moment dat de verbinding leek weggevallen, ze hielden samen de lijn open in afwachting van die bemoediging, die inspiratie van de andere kant. Ook dat is bidden. Het heeft even gekraakt met Pinksteren, maar toen was dat contact er weer.

Om met elkaar contact te houden hebben we heel wat technische toestanden bedacht. Contact met God is nog altijd even simpel als effectief: bidden.

Handelingen van de apostelen 1,12-14

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, zoon van Alféus, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl