Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: naar de beeldbuis staren (Hemelvaartsdag)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

naar de beeldbuis staren (Hemelvaartsdag)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Er zijn al heel wat families waarin wel iemand een videocamera heeft waarmee hij of zij de hoogtepunten in het familieleven vastlegt. Die opnames blijven een tijdje in de kast liggen, maar als bijvoorbeeld de ouders eenmaal overleden zijn dan komt er een moment dat men gezamenlijk nog eens gaat kijken naar die beelden van vroeger. “Kijk daar heb je pa. Wat kon hij leuk met kleine kinderen omgaan. En daar heb je “ons moeder” die de rolstoel van de buurvrouw duwt. Daar zitten ze met z’n tweeën uit te rusten, want ze vonden dat ze samen ze met die collectebus voor gehandicapten rond moesten. Ja, zo waren ze”. Zo komen die ouders opnieuw tot leven door de beelden en de bijbehorende verhalen. Stel u voor dat dan plotseling het beeld wegvalt en iemand de oudste zoon,die achteraan zit, vanachter op de schouders tikt en zegt:”Wat zitten jullie naar de beeldbuis te staren. Jullie ouders zijn niet meer hier, maar als je ze opnieuw tot leven wil laten komen, hier in het midden wil halen, doe dan zoals je zojuist gezien hebt en zoals je zo dankbaar aan elkaar hebt verteld. Ga verder zoals zij en je zult merken dat ze met je meetrekken door het leven”. Niet zozeer omdat iemand dat zegt, maar omdat dan hun levenskarwei hier wordt overgedragen.

Zo ongeveer moet het toch die apostelen vergaan zijn in dat verhaal over ‘s Heren hemelvaart. Op welke manier Jezus onder hen was daarnaar mogen we gissen. In elk geval niet zoals vóór zijn dood en verrijzenis. Maar ze hebben samen heel sterke herinnneringen opgehaald, met waardering en met weemoed over Hem gesproken. Bij gebrek aan een beeldbuis stonden ze naar de hemel te staren toen het beeld, zijn beeld, wegviel, maar één ding was wel duidelijk: Keer terug naar de harde werkelijkheid van elke dag. Daar ligt een taak, de taak van Jezus van Nazareth, nu om door zijn volgelingen te worden voortgezet.

Vast en zeker hebben ze daar wel hun bedenkingen bij gehad, zoals kinderen die over hun ouders praten: “De tijden zijn veranderd en dus de omstandigheden. Wat voorheen kon is er niet gemakkelijker op geworden, misschien wel onmogelijk”. Inderdaad de tijden zijn veranderd, de manier waarop die idealen van vroeger verwezenlijkt konden worden, die is veranderd, maar die idealen zijn nog steeds de moeite waard. Maar er wordt hulp aangezegd. Voor wie ervoor open staat zal die geïnspireerde en inspirerende Geest van Jezus bezit van je nemen en dat dit gebeurd is heeft de geschiedenis in de daden van heel veel volgelingen bewezen. Als we vandaag horen:” Sta niet naar de beeldbuis of de hemel te staren, maar neem je christentaak ter hand”, dan mogen we ons ook bemoedigd weten die bewezen en ook ons toegezegde hulp van Gods Geest.

Handelingen 1,1-11

Mijn eerste boek, Teofilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de Apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die, zo zei Hij, gij van Mij vernomen hebt: 'Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest'. Terwijl zij eens bijeengekomen waren stelden zij Hem de vraag: 'Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?'. Maar Hij gaf hun ten antwoord: 'Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde'. Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 'Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op de zelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl