Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Vredeszondag

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Vredeszondag

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Een keer per jaar borrelen er vreedzame gedachten in ons op, want dan is het vredeszondag, zoals vandaag. Maar vandaag is het toch anders omdat we al zowat twee weken via de media over dit onderwerp worden beleerd. Een bijna eindeloze rij van profeten is aan het woord geweest om uit te leggen waarom er is gebeurd wat er is gebeurd, om aan te kondigen wat we in de toekomst mogen verwachten – en dat is niet veel goeds- en wat er aan te doen.Zelfs een samenvatting van dit alles zou te ver voeren. Omdat wij nu eenmaal regelmatig samen komen om onze gedachten en gevoelens te ordenen, te toetsen aan de H.Schrift,vooral aan Jezus’woorden en daden en ze vervolgens aan God voor te leggen, daarom blijven we onze tanden zetten in wat al lijkt afgeknaagd.

Misschien hadden we even gedacht dat de oorzaken bij ons liggen. Plotseling weten we dat het toch vooral aan de Amerikanen ligt, want bij hen is het gebeurd en zij beroven de wereld van haar bronnen, zijn racisten, leggen anderen hun wil op en pronken met hun macht en rijkdom om maar eens wat te noemen. Daar zit wat in, want zij liggen Europa in sommige opzichten nog een streepje voor. Dat zit ons niet goed al kunnen wij terug wijzen op een geschiedenis van geweld en uitbuiting waar die Amerikanen niet aan tippen kunnen.Het is nog niet zo lang geleden dat de oorspronkelijke bevolking van Midden- en Zuid-Amerika goeddeels werd uitgeroeid, vanuit Europa, de slavernij, vanuit Europa. Zou het dan toch ook aan ons liggen? Dan hebben wij niets beters te verwachten en zullen samen met hen er iets aan moeten doen.

Wat we kunnen verwachten is bijna lachwekkend als het niet tegelijk zo bizar was. We moeten om ons heen gaan kijken of er niet een vertegenwoordiger van die arme en onderdrukte wereld tussen zit,met een handzaam formaat atoombom, die hij of zij op de uitverkoop in Rusland op de kop getikt heeft of een jampotje met levensgevaarlijk biochemisch spul in Irak in de aanbieding maar hier ergens geproduceerd. Onverschilligheid na langdurige gewenning is wachten op de volgende klap.In angst en beven leven of grof geschut tegen die velen die al op puinhopen moeten leven,is dat er iets aan doen? We zullen nog moeten oppassen dat het geweld van enkelen dat als kenmerkend aan de Islam wordt toegeschreven, dat het geweld dat nu wordt uitgebroed door mensen die zich christenen noemen, straks als kenmerkend aan het christendom wordt toegeschreven.

Sommigen menen dat je alleen in die uitgezogen werelddelen mensen vindt die hun leven op godsdienstige gronden opofferen voor een hoger doel. Dan moeten we toch niet vergeten dat in elk geval onder christenen al eeuwen lang mannen en vrouwen gevonden werden die niet eventjes maar hun hele leven in Afrika of Azië wegcijferden om er geestelijke en materiële verbeteringen te brengen en tenslotte ergens onder een boom begraven liggen of in een rivier zijn weggedreven, omdat ze meer gehecht waren aan hun idealen dan aan hun eigen leven.

Het zal wel toeval zijn, maar in elk geval is het een profeet van vele duizenden jaren geleden, Amos, die dezelfde oorzaken, dezelfde gevolgen en dezelfde therapieën voorhoudt met dit verschil: Hij wendt zich niet tot dé Amerikanen of dé Europeanen, hij wendt zich tot iedere afzonderlijke mens die wij ook zijn. Dat doet hij niet zo vriendelijk, want het moet wel doordringen. Hij waarschuwde dat elk te veel aan bezit of macht weggekaapt is van medemensen. Zo wek je jaloezie, zo wek je haat en de grens werd en wordt steeds weer verlegd. Met een veel te luxe auto kun je anderen de ogen uitsteken, in elk geval van degene die zelfs geen schoenen heeft, maar bij 4 of 5 ton houdt het wel op. Dus ligt de lat bij een groot huis en dat begint bij een eind oven de 5 ton. Het is aan de late kant als dat nu pas doordringt, maar we zouden best zo ver kunnen komen dat we zeggen: Dit is te veel, dit is genoeg. Niet de armoede, maar de matiging wordt door Amos gepreekt omdat jaloezie en haat in medemensen gevaarlijk is; het is ook gevaarlijk in onszelf. Dat is geen nieuwe wijsheid. Er gezamenlijk en ieder afzonderlijk iets, nee alles, aan doen dat zou nieuw zijn.

Uit het boek Amos 8, 4-7

Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt, gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij? dan kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de sabbat? dan kunnen we ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij de kleine man voor geld, de arme voor een paar schoenen, en verhandelen wij zelfs de afval van ons koren. De Heer heeft gezworen bij de heerlijkheid van Jakob: Geen van hun daden zal Ik ooit vergeten!

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl