Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Toekomst-denken

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Toekomst-denken

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Spaarcentjes naar de bank brengen schijnt niet erg winstgevend te zijn. Aandelen kopen, dat is het, of opties nemen. Men hoeft geen kenner te zijn om te weten dat met het oplopen van de winst ook de risico's groter worden. Wat en hoe dan ook het steunt allemaal op vertrouwen in de toekomst. Vooral in kerkelijke kringen droomt men nog graag van het rijke rooms verleden, terwijl dat ook nog eens rijker wordt gedacht dan het ooit is geweest. Van het heden valt kennelijk niets te verwachten, van de toekomst ook niet, want die wordt geacht en gewenst gelijk aan het verleden te zijn. Als het over de spaarcentjes is er geen mens die z'n kaarten op het verleden zal zetten, want van tevoren staat vast dat dit niets meer worden kan om de eenvoudige reden dat het voorbij is. De oude sok, met centen onder de vloer verborgen, heeft afgedaan, want na verloop van tijd is het niets meer waard en moeten we betalen voor de vervuiling van de grond op die plek.

Natuurlijk zijn er ook mensen die leven bij de dag, geen verleden en ook geen toekomst. De poes en de hond doen dat ook en waarachtig dat gaat soms een hele tijd goed, maar dat komt omdat er een baasje is dat voor de komende tijd de brokjes heeft ingeslagen. Ook in dit opzicht hebben sommige mensen de eigenschappen van het dier en ze durven dat ook te zeggen: "Het verleden interesseert me niet en over de toekomst denk ik niet na, want het is nog tijd genoeg als het zo ver is". Je zult maar gehandicapt zijn, je kinderen bakken er niets van en je huwelijk is een puinhoop en je hebt een ziekte onder de leden. OK, dat verleden is te missen, het heden deugt niet, wat is een leven dan nog waard zonder toekomst?

Maar zo zitten we normaal gesproken niet in elkaar. We zijn voortdurend bezig met de toekomst, de toekomst van onze spaarcentjes, de toekomst van onze gezondheid, van de kinderen, van heel het mensenras. Dat is maar goed ook, want alleen dankzij dat voortdurend toekomst-denken bestaan we nog. En toch hebben we geen moment rekenkundige zekerheid van die toekomst. We doen ons best en voor de rest geloven we en vooral vertrouwen we er op dat het heden dat nog komen moet gewaarborgd is. We blijven wel goed wakker en spelen in op de veranderingen, we laten ons niet graag verrassen door niet voorziene omstandigheden.

Toch zijn er aspecten die we totaal niet in de hand hebben, waar niets vanaf weten. Ben ik morgen nog gezond? Leef ik morgen nog? En wat te denken wanneer je ziek te bed ligt en hooguit nog enkele maanden te gaan in het leven? Het verleden is weg, het heden nog van korte duur. De vraag naar de toekomst dringt zich heviger op dan ooit. Opnieuw staat of valt alles met het geloof en vertrouwen in een toekomst die we niet kennen. Dan openbaart zich het grote verschil tussen de mens zonder vetrouwen, zonder geloof en degene die ook dat geloof een leven lang heeft bewaard en gekoesterd ook toen de levenskoersen alleen maar daalden. Vertrouwen op een God die hoe dan ook verder gaat met mensen, dat is het enige wat overblijft, niet onzekerder dan de gang van zaken met onze spaarcentjes.

We horen wel eens zeggen: "Je moet altijd blijven vertrouwen". Dat wordt ons vandaag helemaal niet gezegd door gelovigen van heel vroeger en door Jezus van Nazareth. Je moet helemaal niets, je laat het maar als je daar gelukkiger mee bent. Dat bestaat natuurlijk niet. Beleg nu in aandelen voor Gods toekomst, investeer in vrede en gerechtigheid, verlies niet je aandacht voor de Grootaandeelhouder, aan Hem die toekomst toevertrouwen is een optie op zich.

Lezing Uit het boek Wijsheid 18, 6-9

De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en de ondergang van hun vijanden. De straf, die Gij onze vijanden deedt ondergaan werd voor ons, uitverkorenen, een zege. Want kinderen der vromen hadden in stilte het offermaal gebruikt, en zich met een heilige belofte verplicht dat ze gelijkelijk het goede zouden delen en de gevaren trotseren, en daarom hadden de vromen reeds hun oude liederen aangeheven.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl