Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Plan en uitvoering

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Plan en uitvoering

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

We zitten nu drie weken in het nieuwe jaar en dus is menig goed voornemen ook precies drie weken oud, want de jaarwisseling is daar een veel gebruikt moment voor.Wat hebben we onszelf of anderen toen horen zeggen? "Ik ga mijn studie afmaken, ik ga mijn huis verbouwen, ik gebruik nooit meer alcohol als ik nog moet rijden". Sommigen zeiden toen: "Dan doe ik mee". Anderen zeiden dat het een goed idee was voor hun zoon of dochter of de buurman.Maar de meesten zeiden niets en namen zich voor eens te zien wat anderen er van maakten. Sommige mensen willen pas aanhaken als ze van anderen zien dat het goed gaat. Maar dat heeft evenveel risico's als het aanhaken aan een rijdende auto. Daarin zit een groot risico's en het is zelden succesvol.

Maar de goede voornemens zijn er nog en als anderen dat weten dan heeft men zichzelf uitgedaagd: Je kunt op je gezicht vallen of het is een stimulans om het niet zo gauw op te geven.

Van politici en bestuurders, evenzeer als doodgewone burgers hebben we prima ideeën vernomen:
- "Lang genoeg zijn vrouwen, kinderen en bejaarden achtergesteld. Wij / ik ga er wat aan doen.
- " Het heeft lang genoeg geduurd dat de kloof tussen arm en rijk elk jaar groter wordt: wij/ ik ga er wat aan doen".
- " Lang genoeg zijn goedgelovigen bang gemaakt met hel en verdoemenis: wij/ ik ga er wat aan doen".
- " Het heeft lang genoeg geduurd dat eenvoudige en goedhartige mensen door linke jongens in de tang worden genomen".

Hoe is dat bij mij aangekomen? "Goed idee, ik doe mee of "goed idee voor hem of haar"of "goed idee, eens afwachten of het succes heeft". Wat doe ik en wanneer is het moment om er mee te beginnen?

Vandaag lezen we van Jezus van Nazareth die zich achter deze en dergelijke ideeën plaatst en dat Hij dat openlijk durft te zeggen. Hij zegt er bij: "Vandáág is het moment om er mee te beginnen". En Hij heeft het waar gemaakt ook.

Natuurlijk zijn er mensen die nog steeds staan af te kijken hoe dat verloopt. Natuurlijk zijn er anderen die dit zo goed vinden dat ze anderen aanmoedigen ermee te beginnen. Maar er zijn gelukkig ook mensen van allerlei slag die, zoals die Jezus, zelf zijn gaan doen wat ze vonden dat gedaan moest worden.
- De positie van de vrouw van de vrouw, van kinderen, van bejaarden verbetert langzaam, maar ze verbetert.
- De bereidheid om welvaart met anderen te delen neemt toe en is zichtbaar o.m. in allerlei hulporganisaties en zelfs in uitgevoerde regeringsbesluiten.
- Er wordt in kerken allang niet meer gedreigd, maar vooral bemoedigd en aangespoord tot actie vol zelfvertrouwen.
- Linke jongens zijn er nog steeds, maar de kaalplukprogramma's voor deze lui leggen het vuur aan de schenen en de eenvoudige burger is voor hen niet meer vogelvrij.

Weer hoorden we hier zeggen: " Dit is het moment om die goede ideeën ten uitvoer te brengen". Ook als we het niet aan anderen zeggen dan kunnen we het nog voor onszelf zeggen: "De Heer heeft mij gezalfd, ik sluit mij aan brengen". De plannen waren en zijn er. Nu moet het maar gebeuren.

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die onder ons hebben plaats gevonden, aan de hand van de gegevens welke ons werden overgeleverd door mensen die van begin af aan ooggetuigen waren en in dienst van het woord zijn getreden. Vandaar, edele Téofilus, dat ook ik besloot - na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben onderzocht u een ordelijk verslag te schrijven, met de bedoeling u te doen zien hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt. In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest uit de woestijn terug naar Galilea en men sprak over Hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: 'De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien: om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer'. Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagogen waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: 'Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl