Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Een nieuwe baas? (Driekoningen 2001)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Een nieuwe baas? (Driekoningen 2001)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Het is een bijzondere dag vandaag, want we gaan op bezoek bij iemand die heel wat te vertellen heeft.We zijn met een gemêleerd gezelschap; zo te zien zijn alle windstreken vertegenwoordigd.

We staan voor een groot gebouw met achter de glazen deuren en ruime hal waar een juffrouw ons opwacht en begeleidt via een lift naar de bovenste verdieping. We worden binnengelaten in een enorm vertrek waar iemand achter een kersenhouten bureau zit. Z'n gezicht is niet goed te zien, want we kijken tegen het licht in van ook al grote glazen ramen. Daar zit hij: toonbeeld van macht en gezag, van zelfvoldaanheid. We weten dat je moet uitkijken voor hem, want hij gaat desnoods over lijken en weet hoe hij zijn onderdanen moet kleineren. We worden overigens netjes ontvangen en krijgen een nogal lage stoel aangeboden en koffie uit een duur kopje, want hij weet dat we misschien hier wel niets te vertellen hebben, maar aan de auto te zien waarmee we gekomen zijn, zijn we ook nog niet zo mis en iedereen heeft wel ergens iets te vertellen. Dus hij is op zijn hoede en achterdochtig tegelijk. Ofschoon zijn gezicht uit het licht valt komt het ons voor dat we hem toch ergens van kennen, a;s het niet aan zijn gezicht is dan toch aan zijn gedragingen.

Enfin, we vertellen waarvoor we gekomen zijn: "We hebben gehoord dat de nieuwe baas hier ergens is komen wonen en we zijn gekomen om alvast kennis met hem te maken vóór dat hij door anderen wordt ingepalmd". Of hij misschien weet waar die woont? Onze gastheer blijkt te schrikken, zegt dat hem daar niets van bekend is en belt voor een glas water. Plotseling blijkt hij haast te hebben: geen tweede kopje koffie. Of we zo vriendelijk willen zijn hem het resultaat van onze zoektocht te komen meedelen. We zeggen zo vriendelijk te zijn. Terwijl ieder van ons alweer denkt: Waar ken ik die man toch van, die komt me zo bekend voor, die manier van doen? Maar we hebben onze rug nog niet gedraaid of horen hem te keer gaan en er snellen klerken met papieren onder de arm ons voorbij richting zijn kantoor. "Waarom weet ik daar niets van?" Horen we hem nog roepen. Stiekem lezen we in de lift op een van die papieren: Verslagen van de raad van bestuur en op een ander: Algemene aandeelhouders vergadering.

Het is inmiddels donker buiten en de straatverlichting is uitgevallen. Dus volgen we het zwaailicht van een auto waarop: Algemene hulpdienst. Die stopt even en vraagt wat we moeten. "Een nieuwe baas hier? Ze lachen. "Ja, rij maar achter ons aan, wij weten waar u moet zijn". Ze stoppen bij een huis, wijzen de voordeur en wij naar binnen. Blijkt daar een jong gezin te wonen. "Een nieuwe baas, dat moet ons kind dan zijn, want veder woont hier niemand". Daar staan we dan en zien inderdaad een kind, niet anders dan een toonbeeld van machteloosheid, van vredigheid ook. Toegegeven het is een klein kind, maar toch indrukwekkend. En de ouders weten het: Ja, een nieuwe baas dat zal hij zeker worden, maar wel een andere dan we gewend zijn: geen potentaat zoals we gewend zijn, maar eentje die houdt van vrede onder mekaar en het opneemt voor de zwakken en uitgestotenen, eentje die alle goedheid in zich draagt en uitdraagt, zeg maar van goddelijke goedheid. Van stomme verbazing laten we onze meegebrachte relatiegeschenken uit handen vallen. Daar kun je hier niets mee. Het waren echt dure designspullen, nog in de verpakking van Kerst en de jaarwisseling.

We blijven niet te lang en dat is ook niet nodig, want duidelijk is dat hier een nieuwe wind gaat waaien en dat we er verstandig aan doen daar op in te spelen. Dat wordt wel even een heel andere opstelling dan ook wijzelf gewend zijn, maar eigenlijk hebben we daar met z'n allen allang naar uitgezien. Ja, waarom zou het ook niet anders kunnen? Toch ook eventjes een hele openbaring dat het natuurlijk anders kan, zoals we heimelijk wel wisten.

Als we buiten komen blijkt het zwaailicht vertrokken te zijn. Gezien de nieuwe toekomst is er geen enkele reden om aan die potentaat achter z'n bureau nog enige aandacht te schenken. Van hem hebben we niets meer te verwachten: Er zullen andere wegen bewandeld worden.Terwijl we naar huis rijden zit ieder afzonderlijk wel nog even na te denken. Ik denk:" Volgens mij leek die vent op een van ons, als het niet van uiterlijk is dan van zijn gedragingen. Ik zal m'n mond maar houden, want misschien denken anderen daarbij wel aan mij". OK, dan gaan we het toch samen anders doen en houden in de gaten hoe dat Kind van nu het straks aanpakt: Anders, dat is zeker!

O ja, u weet toch hoe deze dag eigenlijk heet: Openbaring des Heren.

Uit het evangelie volgens Matteüs, 1-12

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning der joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen'. Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: 'Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël'. Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: 'Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen'. Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan; goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl