Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Verzekeringspolis

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Verzekeringspolis

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Voor een gesprekje met een verzekeringsagent hoeven we maar een klein kikje te geven en dat wordt geregeld. Meestal is daar wel een aanleiding voor: schoorsteenbrand bij de buren, de auto van een kennis total loss, een plotseling overlijden in de familie; in elk geval verwacht of onverwacht onheil. We leggen dus de vraag voor: "Beste meneer,wat moet ik doen om me wat veiliger en dus wat gelukkiger te voelen in dit leven"? Wellicht dat hij antwoordt: "Laat dat "beste" maar even weg totdat ik u heb voorgerekend wat het u gaat kosten, want u begrijpt dat er een prijskaartje aan hangt". "Hebt u een brandverzekering, een levensverzekering. . ."en hij laat u een lijstje zien waar er minstens tien op staan.Ja, die verzekeringen hebben we inderdaad afgesloten, daar betalen we al jaren aan, maar toch, je kunt nooit weten, want je hoort regelmatig dat het niet waterdicht is. Je bent verzekerd tegen inbraak, maar misschien niet tegen insluiping, all risk autoverzekering, maar niet tegen molest. Is er geen polis waarmee we ons helemaal veilig kunnen voelen? Een redelijke en ook vroeger al gestelde vraag, om de risico's een beetje te spreiden over velen en er zijn altijd mensen geweest die daar brood in hebben gezien.

Veronderstel nu eens dat die verzekeringsagent zegt: ""Uw verzekering zit prima in elkaar, maar als u zo safe wilt zijn dat u ook gelukkig bent, dan raad ik u aan: doe al uw dure spullen aan kant, laat Gods water over Gods akker lopen, ga het nemen zoals het komt, doe uw best en laat de rest aan God over". Daar zouden we toch raar van opkijken. Dat deden de eerste christenen dan ook toen Jezus werd aangesproken als een soort verzekeringsagent. De vraag ging over geluk op deze aarde en zelfs daarna. We stellen met hen opnieuw de vraag: "Wat moet ik doen om gelukkig te zijn nu en later?"

Intussen hebben we allang op een rijtje gezet wat daartoe staat: We vergeten God niet, bidden zelfs af en toe, we vergeten de medemens niet, we geven eens wat hier en wat daar en vergeten onszelf natuurlijk niet: we hebben een heel pakket van maatregelen genomen. Maar we voelen ons nog niet helemaal safe. Wat ontbreekt er nog aan? Het antwoord dat Jezus geeft is precies dat antwoord dat we van de verzekeringsagent niet zullen krijgen: als je je helemaal veilig en gelukkig wilt voelen en zijn, hou dan op met je aan alle kanten in te dekken. Om gelukkig te zijn moet je een sprong in de ruimte, in het duister durven wagen, in wat een gelovige Godsvertrouwen noemt. Iemand die rechtvaardig leeft en bovendien rijk is, die heeft het moeilijk, want die weet niet anders dan veiligheid en geluk in eigen hand proberen te houden, ook al lukt dat nooit helemaal. Die moet wachten tot ook dat laatste stukje in de aanbieding komt. Daarvan zegt Jezus: nee, dat komt niet. Iemand die niet rijk is heeft het net zo moeilijk, want wil eerst ook wel eens rijk zijn om dan pas te kijken hoe het verder moet. De apostelen, die niet rijk waren, waren daarom net zo goed verbijsterd over dit antwoord. Wij zijn dat al 2000 jaar met hen al weten we heel goed dat het waar is en van grote wijsheid getuigt als je je geluk anders zoekt.

Maar het vraagt oefening, dat springen in de ruimte, begint met kleine dingen, kleine sprongetjes van Godsvertrouwen. Toch zijn er heel wat mensen die het lukt om zo de grote sprong naar blijvend geluk voor te bereiden. De polis staat beschreven in woorden en daden van Jezus van Nazareth, een heel complete all risk verzekering. Elke verzekeringsagent zegt tenslotte:" Denk er nog maar eens over na en neem dan een besluit.

uit het Evangelie volgens Marcus 10,17-30

De rijke jongeman

'Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er een man op hem toe die voor hem neerknielde en vroeg: 'Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?' 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God! Overigens, u kent de geboden: bega geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen valse verklaringen af, doe niemand onrecht, eer uw vader en uw moeder.' 'Meester, al die geboden heb ik onderhouden, van mijn jeugd af.' Jezus keek hem met liefde aan: 'Nog één ding kunt u doen. Ga alles wat u hebt verkopen en geef het geld aan de armen en u zult een kapitaal hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen.' Toen hij dat hoorde, betrok zijn gezicht. Terneergeslagen ging hij weg, want hij had een groot bezit. Jezus keek de kring van zijn leerlingen rond. 'Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te komen!' zei hij. Zijn leerlingen waren verbaasd over die uitspraak, maar Jezus herhaalde: 'Kinderen, wat is het moeilijk het koninkrijk van God binnen te komen! Ja, voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke het koninkrijk van God binnen te komen.' Toen stonden ze verslagen. 'Wie kan dan nog gered worden?' vroegen ze. Jezus keek hen aan en antwoordde: 'Menselijk gezien is dat onmogelijk, maar bij God niet. Voor God is alles mogelijk.' 'Wij hebben wèl alles verlaten om u te volgen,' merkte Petrus op. Jezus antwoordde: 'Ik verzeker jullie: iedereen die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers verlaat om wille van mij en het evangelie, die krijgt nu al honderdmaal zoveel terug aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers; maar dat niet zonder vervolgingen. En in de wereld van de toekomst ontvangt hij eeuwig leven. Maar velen die vooraan staan, komen het laatst aan de beurt, en die achteraan staan, het eerst.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl