Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Mariaviering in oktober 2000

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Mariaviering in oktober 2000

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Mariaviering in oktober 2000

Het zal weinigen zijn ontgaan dat onze samenleving wordt gekenmerkt door voortsnellende technische ontwikkelingen, zakelijkheid en bijna even snelle vervreemding van ons christelijk erfgoed. Een vrij kleine groep mensen stelt zich daar tegen te weer door trouw aan en verdieping in woorden en daden van Jezus Christus, anderen zoeken hun heil in het Oosten en wat daaruit overwaait aan religie of levenswijze. Het uitspreken of zingen van een zogenaamde "mantra" is een belangrijk onderdeel daarvan. "Mantra's zijn krachtige spirituele formules in woord of klank. Ze zijn een bezielde en bezielende kracht", zegt het handboek. "Werktuigen om het denken tot rust te brengen en in contact te komen met onze grote inspiratiebron. Je kunt ze in jezelf herhalen, hardop zeggen of zingen, voor je plezier, om uitdrukking te geven aan je devotie, voor hulp of voor genezing". Hiervoor kun je in de leer bij Hara Chrisna, bij Sai Baba en zo meer, maar het mag ons in deze maand niet ontgaan dat we zover niet hoeven te zoeken.

Ofschoon er deze maand wat meer Marialiedjes worden gezongen en we een Mariaviering hebben gezet, de maand oktober is geen Mariamaand, maar staat vanouds te boek als de rozenkransmaand. En hiermee stoten we op een christelijk gebruik dat alle kenmerken van de mantra heeft en nog een en ander meer. Jongeren weten in deze al weer van toeten nog blazen. Bij ouderen mag het in onbruik zijn geraakt, maar weten doen ze het nog heel goed. De Rozenkrans bestaat uit drie Rozenhoedjes. Een rozenhoedje bestaat uit 50 keer het weesgegroet en vijf keer het Onze Vader. In een Rozenhoedje kan gemediteerd worden over de blijde, de droevige of de glorievolle geheimen. Dus een Rozenhoedje met de vijf blijde geheimen achter elkaar, vervolgens een Rozenhoedje met de vijf droevige achter elkaar en tenslotte een Rozenhoedje met de vijf glorievolle achter elkaar. Het was gebruikelijk dat priesters en kloosterlingen regelmatig de 150 psalmen baden. De ongeletterden baden in plaats daarvan 150 weesgegroeten. Bij elk tiental overwogen zij een mysterie of geheim. Een van de blijde geheimen was b.v. de geboorte van Christus, een van de droevige geheimen het sterven aan het kruis en een van de glorievolle geheimen de verrijzenis. Eigenlijk was het de bedoeling om dat vooral gezamenlijk te doen op één toonhoogte, zoals dat ook bij een mantra hoort en om de tel niet kwijt te raken liet men een kralenkrans door de vingers glijden.. De woorden die de engel en haar nicht tot Maria hebben gesproken, aangevuld met een verzoek om bemiddellende rol naar God zelf, in navolging van die rol van Jezus Christus, dat samen vormt de inhoud van het wees gegroet. Het is dus veel meer dan alleen maar een klank, zoals de mantra. Het had bovendien alle spirituele en rustgevende elementen van de mantra. Het gebruik dateert uit de elfde eeuw en in 1571 na de overwinning op de turken werd het rozenkransfeest op 7 oktober gezet. Gelukkig is het niet helemaal in onbruik maar deze tijd is eigenlijk best rijp voor een revival, omdat het zo'n perfect tegenwicht kan zijn voor onze stressrijke dagvulling en zeer geschikt voor turbulente tijden.

De dichter Willy Verschaetse schreef er een aardig gedichtje over:
Rozenkransmaand
In Oktober
als de zomer
traag is doodgegaan
bloeit een ander krans van rozen
in het bidden van vele handen.
Gij hebt
Maria
altijd met een glimlach
't oor geneigd
naar dit herhaalde
noemen van uw naam.
Bij de mysteries
die door al die rozen gaan
zijt Gij betrokken
En ze reiken U
door dat gebed
een regenboog gedenken aan.
In de rij van deze krans
bidt gij een deel
uit alle "Onze Vaders" mee.
Gij wordt met heel uw wezen
diep en schouwend
een doorklaarde zee
wanneer het "Glorie zij…"
door dat brevier
van vele leken gaat.
In oktober
als de zomer
traag is doodgegaan
bloeit de rozenkrans
waarin het Evangelie staat.
Amen

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl