Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Drie-eenheid2000

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Drie-eenheid2000

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Enige ervaring leert dat bij vertraagde betaling van een bekeuring er een indrukwekkende brief in de bus valt waarboven in grote letters: In naam der koningin. Ofschoon de koningin in deze van niets weet valt dit toch zwaar op je dak, want als iemand niet meer b.v. namens Kees van Dijk spreekt, maar namens een hogere macht dan wordt het ernst. “In naam der wet” is ook al zoiets of “namens de directeur maken wij bekend “. In het leger is het trouwens nooit de commandant zelf die schreeuwt : ” In het gelid”. Het is altijd een van de lagere grootheden die voor bepaalde gevallen de volmacht heeft gekregen om te bevelen wat er gebeuren moet.

Heel verrassend is dan dikwijls de minzame ontmoeting met de eigenlijke gezaghebber van een andere wereld lijkt te komen. Wij zijn er aan gewend door ijverige waterdragers te worden benaderd namens hogere machten en daar wordt dan ook menigmaal misbruik van gemaakt. Het is niet zo eenvoudig om te achterhalen wie het nu eigelijk voor het zeggen heeft, of hier werkelijk volmacht is verleend. Je kunt het moeilijk telkens bij de baas zelf gaan navragen en dat weet degene die beveelt maar al te goed. We komen het tegen in allerlei organisaties. Hier mogen we ons even beperken tot de kerkelijke organisatie. Er komt een aanhoudende stroom van reglementen en bevelen namens de paus, namens de bisschop en als pastoor wordt je soms om een of ander verlof gevraagd terwijl die pastoor niet eens weet dat hij over de zaak ook maar iets te vertellen heeft. Die haalt dan zwaar uit en zegt: “Zeg maar namens de pastoor dat het goed is”, maar eigenlijk weet hij van niets.

Door de eeuwen heen zijn er heel wat boevenstreken uitgehaald door mensen die zeiden te handelen namens paus, bisschoppen of pastoors. Dat gebeurt trouwens nog en is helemaal niet zo moeilijk. Zoals al gezegd: Men kan het toch niet navragen en zelfs als de eigenlijk baas het niet met het bevel eens is dan kan hij zijn bevelvoerder moeilijk terugroepen, want anders vertikt die het de volgende keer om de kastanjes voor hem of haar uit het vuur te rapen. Deze gang van zaken is niet typisch voor de kerk, is typisch voor mensen en dus buiten de kerk nog heel wat graadjes erger.

Dat is allemaal nog tot daar aan toe. Maar als mensen zeggen te spreken of te handelen namens God zelf of namens zijn wetten dan is het helemaal uitkijken. Er is geplunderd en oorlog gevoerd in zijn naam, maar veel subtielere worgmethodes waren en zijn usance: mensen op een zijspoor zetten, afhankelijk maken, de mond snoeren.

Hoe kom je er dan achter of iets werkelijk namens God gevraagd of bevolen wordt? Dat is eigenlijk heel eenvoudig te achterhalen zo wordt ons vandaag voorgehouden op deze dag die te boek staat als de dag van de Drie-eenheid. Namens God, hoe heet Hij dan? Het antwoord moet zijn: Vader, Zoon en Geest of de vele varianten van deze namen, namen die verwijzen naar levengevende kracht, de Vader, naar zijn mens-zijn met de mensen, de Zoon, naar zijn troost en kracht gevend bezieling, de Geest. Als er gesproken wordt namens een God die zijn striemend oordeel velt, die dreigt met eeuwige verdoemenis en hellevuur, geloof het niet. We hebben toch werkelijk namens Hem horen spreken in de persoon van Jezus van Nazareth: vol van vergeving, van mededogen, zelfs liefde voor medemensen, vooral voor de zwaksten. Ziehier het eenvoudige waarmerk. We hoeven het nier meer te gaan navragen en Hij weet er alles van.

Wat voor anderen geldt, geldt ook voor onszelf. Als wij spreken en handelen met diezelfde betrokkenheid, diezelfde goedheid naar medemensen, dan mogen we zeggen te spreken en te handelen, zoals we het zo gemakkelijk in de mond nemen, maar dan terecht: In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl