Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Met hart en hand

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Met hart en hand

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Een goede gezondheid is heel wat waard. Een flinke moot van onze belastingcenten wordt er aan besteed, we betalen een smak aan de verzekering en als er wat aan de hand is tasten we voor extra kosten nogmaals in de buidel. Daarmee kunnen we helaas nog steeds geen gezondheid kopen, maar wel de mensen die al dan niet deskundig er aan kunnen sleutelen. Er zijn tijden geweest dat zorg voor zieken, bejaarden, gehandicapten helemaal op de liefdadigheid steunde. Er zijn altijd wel mensen geweest die medelijden hadden en medeleven toonde met die ellende van anderen. Die zijn er gelukkig nog. Het is trouwens niet helemaal zonder eigenbelang, want vrijwel elke mens hoopt op anderen te kunnen rekenen op het moment dat hij zelf aan de sukkel raakt. Aan medelijden alleen heb je dan niets; als alleen maar het hart wordt geraakt zonder dat er een hand wordt uitgestoken is de treurnis alleen maar groter. Het zijn zeker in onze streken vooral zusterordes en diaconessen bij wie het medelijden, versterkt door het godsdienstig motief, heeft geleid tot het opzetten van ziekenhuizen en wat dies meer. Veel ziekenhuizen zijn daarom ook genoemd naar een of andere heilige en de vrouwelijke verpleegkundigen wordt nog vaak "zuster" en de mannelijke "broeder" genoemd.

Maar zoals op zoveel gebieden van het maatschappelijk leven is het godsdienstig motief ook hier flink op de achtergrond geraakt of geheel verdwenen en het medelijden van velen beperkt zich tot een akelig gevoel dat je gemakkelijk kwijt kunt raken door je haastig te storten op de dingen van de dag. We zijn er aan gewend om ellende aan te zien en door te zappen naar een volgend beeld. Medelijden is lastig, want het blijft om daden vragen. In de ziekenzorg horen hart en hand bij elkaar. Nu die samenhang wat achterblijft hebben we er toch iets op gevonden, zij het schoorvoetend: betalen. Wetenschap en zorg worden opnieuw in gezet, het gaat met sprongen vooruit, maar het hart dreigt er uit te raken. Onlangs vernomen van een afgestudeerd arts: "Ik had gehoopt voor mijn specialisatie een opleidingsplaats bij oncologie te krijgen, daar hoef je niet zo te luisteren, want ze kunnen dikwijls toch niks zeggen. Heb nu een plaatsje bij cardiologie. Staat in de belangstelling en het verdient goed". Dit is niet verzonnen voor een preekje, dus... het is gewoon wennen aan een nieuwe werkelijkheid. Misschien zegt menigeen wel: "Hindert niet als er geen meevoelen is, als ie maar kundig is". Het is zeer de vraag of dat zo kan. Een flinke portie godsdienstige motieven en medelijden samen hebben de prijs van de zorg lang weten te drukken, maar blijft het wel betaalbaar zonder dat?

We hoeven niet te wanhopen: Deskundige psychologen en sociologen hebben vastgesteld dat elke mens in beginsel godsdienstig is en ook dat er medelijden en medeleven met de medemens in schuilt. Af en toe moet er wel even aan herinnerd worden dat hart en hand bij elkaar horen zeker in de zorg voor de lijdende medemens. Voor een christen is dat vanzelfsprekend: Die "wordt door medelijden bewogen en steekt zijn handen uit de mouwen", zoals letterlijk van Jezus van Nazareth wordt verteld in de evangelielezing van vandaag . Af en toe mankeert er wel wat aan die krachtdadige geest van Jezus in ons christenen. Als we daar wat meer om bidden dan kunnen we wellicht met een geruster hart onze gezondheid aan mensen toe vertrouwen. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl