Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Milieureiniging

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Milieureiniging

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Milieuvervuiling. Veertig jaar geleden was het woord nauwelijks bekend. De aarde was zó groot en zeker de oceanen. De gedachte dat wij mensen in staat zouden zijn die grondig te vervuilen werd niet of nauwelijks uitgesproken, want dat was belachelijk. De aarde blijkt niet groot genoeg en de oceanen evenmin om al de troep die wij kwijt willen daar straffeloos in te kunnen dumpen. We zijn vele bergen afval rijker maar ook wijzer geworden; eigen ervaring en de wetenschap hebben daarvoor gezorgd. Het is niet goedkoop om onze wereld een beetje schoon en leefbaar te houden, maar het kan niet anders en dus kost het ook wat, ja zelfs veel. We hebben verzamelbakken, en persinstallaties en milieustraten en een gemeentelijke geprivatiseerde dump. "Wilt u even de achterbak van uw auto open maken, want misschien zit daar toch nog een ongeoorloofd blikje verf of zoiets in". Een soort douane bij de stortplaats. Het milieu is een groot probleem, maar we pakken het aan, niks privacy, want het is van levensbelang: schone straten, schoon water, schone lucht enz. We zouden het kunnen samenvatten in de term materieel milieu.

De vervuiling waar men al veel langer strijd tegen voert is van geheel andere aard: die van ons geestelijk milieu. Je zou denken dat met het voortschrijden van de geschiedenis de strijd daartegen al een heel eind verder is, want het geestelijk milieu wordt al veel langer bedreigd. Niets is minder waar dan dat. Hier zou dus plaats zijn voor een ouderwetse donderpreek in een nieuw jasje. Maar er dondert niets, het mag misschien voorzichtig worden voorgeschoteld en stilaan zijn er ook wetenschappers die zich in die strijd hebben geworpen. De menselijke geest werd indertijd verziekt door angst voor onbekende machten, het idee van verdoemd te zijn tijdens en na dit leven, hopeloos opgesloten in een eigen wereldje, "als de door de duivel bezeten", zoals men dat zei. Het geestelijk milieu werd verpest door bepaalde predikers, een soort goeroes die als "duvelstoejagers" optraden. Zo hier en daar zijn er vorderingen gemaakt; we weten wat meer dan toen en hebben psychiaters. Helaas is er voor menige oude duivel een nieuwe in de plaats gekomen. Vroeger waren het donderpaters die het woord voerden, nu zijn het wetenschappers die het zeggen. Onze geest wordt verontreinigd door het milieu van reclamegeweld tot op de stilste plaatsen, van buitenaf opgelegd, aangepraat, op een plank of beeldscherm geschreven en tegen ons voorhoofd gedrukt. "Gaat u maar twee keer per jaar met vakantie en dan ook nog naar het zilverstrand in de buurt". Kan niet. Dat milieu zegt wat we allemaal moeten kopen en wat we dus eerst allemaal moeten ondernemen om het te kunnen betalen. Repareren is "out", nieuw aanschaffen nagenoeg verplicht. Maar niet alleen reclame doet een aanval op de gezondheid van onze geest. We worden per dag meer ermee vertrouwd gemaakt dat huwelijkstrouw of andere trouw eigenlijk niet bestaat of kan bestaan. Menselijke seksualiteit lijkt die van het konijn niet meer te mogen overstijgen en geweld en brutaliteit is lastig op straat maar prachtig om er elke avond een uurtje of langer naar te kijken. We weten het eigenlijk heel goed dat onze geest voortdurend bloot staat aan vervuiling, dat we er door worden verziekt als we niet oppassen. Wat is er tegen te doen? Dit kunnen we niet inleveren bij de stortplaats, niet dumpen in de groen- of grijsbak en overlaten aan de overheid of aan een geprivatiseerd schoonmaakbedrijf. Hoe ons geestelijk milieu te reinigen?

De therapie hebben we waarachtig zojuist vernomen, ontzettend simpel, maar wel rigoureus en het werkt: gewoon uitdrijven die onreine, verontreinigde geest. Draai de knop om, sla dat blad dicht, niet naar luisteren. Er zal nog wel een hoop nagekrijs komen. Niks van aan trekken. Misschien moet je daar toch bijzondere gaven voor hebben om dat te durven en te kunnen. Dat is alweer zo’n gave van de Geest. Niet helemaal ons menselijk terrein. Jezus van Nazareth had het ook niet van zichzelf. Hij kon onreine geesten uitdrijven. Het was een van zijn vele godsgaven. Dan wij ook maar weer aan God zelf voorleggen. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl