Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Het zondagsrecht

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Het zondagsrecht

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Er zijn nog wel mensen,die zonder het op te zoeken in het woordenboek, weten wat er bedoeld werd met het woord "zondagsplicht", maar degenen die het niet weten hebben zelden de neiging dat op te zoeken, want alleen bij het uitspreken van het woord "plicht" wordt gevreesd een enge en ernstige ziekte op te lopen. We hebben meer op met onze rechten. Het draait in wezen om hetzelfde: we hebben de plicht om zelf een menswaardig leven te leiden en ook anderen daartoe in staat te stellen; we hebben het recht om zelf een menswaardig leven te kunnen leiden en dat geldt ook voor onze medemens. Dat hadden de mensen duizenden jaren geleden ook al door en daarom stonden er Tien Geboden geformuleerd, die niet insloegen als een bom, want die zeggen wat iedereen al weet. Toch wordt die plicht of liever dat recht voortdurend bedreigd. Dictatoriale systemen en omstandigheden laten telkens weer een ander gezicht zien en dat vraagt waakzaamheid en een zekere strijdvaardigheid, want rechten krijg en behoudt je niet voor niets zelfs niet in een rechtsstaat zoals de onze. Laten we het verleden voor wat het was en kijken we vandaag even naar onze tijd.

Elke gezonde mens weet en ervaart dat de enige manier om ook op de lange duur overeind te blijven ons noodzaakt tot regelmatige rust en stilte. Psychologen en therapeuten hebben zich als vanzelfsprekend aangesloten bij die Tien gebonden en verdienen de kost aan het mensen de weg te wijzen dat terug te vinden, want een eigentijdse terreur heeft nieuwe manieren ontwikkeld om daar een aanslag op te plegen. We worden aangepakt door de terreur van de markt. Niks zondagsrecht! Midden- en kleinbedrijf willen rust, maar het grootbedrijf probeert de macht te grijpen en dwingt tot 7 dagen werken en roept: "Open die winkels, wij willen verkopen, rust maar in je eigen tijd ook al wordt je dan door alleen maar werkende mensen omgeven". We worden aangepakt door de terreur van de GSM. Niks zondagsrecht. Een schrikbewind van die draagbare telefoontjes tot in je bed en op het toilet en geen dagje rust. Onlangs vernamen we van een bedrijf dat eiste dat de medewerkers 24 uur per dag telefonisch bereikbaar zouden zijn. Wie ‘snachts niet opnam kon vertrekken. Wie doet er wat tegen?

Wie een computer heeft en e-mailt wordt dag nacht gemaand gewilde en ongewilde post te beantwoorden. Dat neemt nooit meer af, alleen maar toe. En zo’n computer heeft nog meer terreurmethodes dan alleen deze. Dan komt de een of ander weer eens afzakken met de opmerking: "Je kunt mensen in de ziekenzorg toch geen dag stil leggen". Dat kan wel en moet ook omwille van henzelf en van hun patiënten, niet alleen tijdens een vakantie, maar evenzeer in een regelmatig ritme. Dat zondagsrecht moet dan af en toe naar een andere dag verplaatst worden. Dat geldt trouwens ook voor pastoors, ja, ja. Deze goede raad komt niet van mij maar alweer van Jezus van Nazareth die we vandaag horen zeggen: "Blijf gewoon dat recht op menswaardig leven in de gaten houden, want daar gaat het om". Wij christenen zijn intussen erg laks geworden met het verdedigen van het zondagsrecht. Jodendom en Islam zijn daar resoluter in, terwijl we het hier toch hebben over verdediging van mensenrechten. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl