Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Een nieuwe bisschop

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Een nieuwe bisschop

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Over een week hebben we een nieuwe bisschop. Zoals u misschien weet is een parochiegemeenschap zoals de onze geen eenzaam eilandje in een oceaan, maar onderdeel van een grotere gemeenschap van bij elkaar horende parochies. Daarover is een bisschop aangesteld, een soort pastoor die moet proberen die parochies bij elkaar te houden. Het woord bisschop komt uit het Latijn en het Grieks en betekent letterlijk: opziener en dat is dan ook de taak die hij heeft. Welke parochies bij elkaar horen wordt in Rome bedacht, meestal na overleg met de betrokkenen. Niet dat de paus dat allemaal persoonlijk bedenkt, maar hij zet uiteindelijk zijn handtekening onder de benoeming die is uitgekiend door een rits medewerkers in Rome en elders. De manier van aanstellen is niet altijd en overal dezelfde geweest. In vroeger tijden ging het er behoorlijk democratisch aan toe, maar de kousen van de democratie zijn zeker de laatste eeuwen in de kerk behoorlijk afgezakt. In ons Brabant zijn er twee van die eenheden, waarvan n Breda als centrum heeft en de andere Den Bosch. De Bisschop van Breda met de bijbehorende parochies heeft Tiny Muskens en die van Den Bosch, waar onze parochie bij hoort, heet vanaf volgende week Antoon Hurkmans. De naaste medewerkers van de vorige bisschop van Den Bosch, die Terschure heette, hebben gevraagd om deze week niet alleen aandacht te besteden aan dat bisschopsambt, maar vooral om te bidden dat de Heilige Geest werkelijk over die nieuwe bisschop mag komen, want een eenvoudig karwei is het niet. "Zeker niet in deze tijd" zegt men er dan altijd bij, maar het is nooit eenvoudig geweest om het goed te doen.

Er zijn bisschoppen geweest in het verre en recente verleden die er niets van bakten. Er waren er die zich alleen bezighielden met oorlog voeren of "ontiegelijk" de baas spelen over alles en iedereen. Ze voerden een wapenschild en wat ze in hun schild voerde was soms niet pluis. Het zijn niet allemaal heiligen geweest, maar die waren er wel degelijk en zijn er wellicht nog. Dezer dagen konden we weer eens vernemen wat we al lang wisten: dat niet alle presidenten van een land heiligen zijn, maar ik denk dat er toch meer heilige bisschoppen waren en zijn dan heilige presidenten. Nu kan een bisschop ook meer aanspraak maken op de hulp van de Heilige Geest, maar dan moeten wij er wel om vragen, bidden dus. Als de nieuwe bisschop een goede blijkt te zijn dan boffen we, want dan heeft hij veel of de meeste eigenschappen die in de laatste boeken van de Bijbel staan beschreven. Van hem wordt verwacht dat hij een herder is, die zijn mensen en hun geloof weet te verdedigen tegen aanvallen van kwaadwillenden. Hij moet fijngevoelig zijn en flexibel. Hij moet een man van gezag zijn, gezag dat overigens berust op toewijding en liefde. Een goede herder kent zijn schapen, in dit geval dus zijn mensen.

Dat zijn er heel wat als hij alleen al zijn priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal werksters wil kennen. Er zijn bisschoppen geweest die meenden dat ze vooral pal moesten staan voor de rechte lijn, die zeiden te houden van de kerk, maar aan mensen hun voeten afveegden en veel leed bezorgden. Dan verzamelden zij enkele fanatiekelingen om zich heen, zoals een sekteleider dat doet. Het eigen verstand moest op nul gezet en de rest van de wereld werd bij voorbaat slechts voor hel en verdoemenis geschikt geacht. Die hadden dus niets van dit ambt, zoals Jezus dat voorstond, begrepen en veel mensen verheugden zich erover als die van het toneel naar de geschiedenisboeken verdwenen waren. Maar het kan zo'n goede bisschop niet zijn of hij moet toch ook echt aanvaard zijn, anders wordt het nooit iets. Alleen als er open welwillendheid is van de mensen waarover hij is aangesteld kan de goede geest in zo'n bisschop uitgroeien. Die H.Geest is dus evenzeer nodig voor alle mensen van ons bisdom als voor de bisschop Hurkmans afzonderlijk. Die geest kun je niet afdwingen, die kun je niet zelf binnenhalen, die kun je alleen afbidden. Laten we dat dan vandaag en deze week maar uitdrukkelijk doen. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl