Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Overwacht geluk

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Overwacht geluk

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Je hoort het jezelf en veel ouders zeggen: "Gelukkig ben je als een goede baan hebt en veel geld verdient en dan kunt kopen wat je wilt". En het kind dat nog niet bevangen en besmet is door onze wereld zegt: "Gelukkig ben je als je kunt delen met elkaar!" Je hoort het jezelf en veel andere mensen denken: "Gelukkig als je rijdt in een slee van een wagen: een grote four wheel drive of een limousine, waarmee je lange en hoger bent dan iedereen om je heen". Maar in het ziekenhuis hoor ik een man zeggen: "Ik zal gelukkig zijn als ik hier gezond weer uitkom, als ik gewoon weer kan lopen, dan heb ik echt geen andere wensen meer!"

Je hoort het je zelf en allerlei vakantiegangers zeggen: "Gelukkig als je maar vaak op vakantie kunt; op wintersport, een stedenreis, in de zomer ver weg naar een exotische bestemming en in het najaar naar het tweede huisje aan de Middellandse zee". Maar in Aziƫ hoor je zeggen: "Gelukkig als we weer een huisje hebben al is het van leem en golfplaten gemaakt, als de puinhopen weer zijn opgeruimd en de doden begraven. Gelukkig als we weer kunnen vissen, toeristen kunnen ontvangen en ons leven weer een beetje kunnen opbouwen!"

Je hoort het jezelf en wereldreizigers zeggen: "Gelukkig ben je als je verre reizen kunt maken. Als je alles op de wereld hebt kunnen zien". Maar de vluchtelingen voor de oorlogen in Irak en in Afrika hoor je zeggen: "Gelukkig als ik geen verre vlucht hoef te maken. Als ik niet meer weg hoef te lopen in angst om mijn man en mijn kinderen. Als ik gewoon in mijn eigen land kan blijven zonder bang te zijn voor geweren, voor mijn kinderen en voor de nacht!"

En weer zeggen ouders: "Gelukkig dat we het mooiste en duurste speelgoed voor jou kunnen kopen: een trampoline en een playstation. We werken er hard voor allebei". En het kind hoor je denken. Gelukkig ben je als je samen kunt spelen, als papa of mama tijd voor je hebben om met je te kaarten of je te overhoren. Gelukkig ben ik als het ook maar een paar vlokjes sneeuwt, als je kunt sneeuwballen gooien en ravotten desnoods met een bloedneus, maar wel samen en niet alleen!"

En ook op je werk hoor je jezelf denken en zeggen: "Gelukkig ben je als je gelijk krijgt, je zin krijgt, je mening doorgedreven." Maar vrijwilligers in een vereniging in onze parochie bij de voetbalclub, de tennisbond hoor je zeggen: "Fijn dat we het samen kunnen doen, iets bijdragen aan de gemeenschap, aan verbondenheid en saamhorigheid, want samen sta je sterk!"

En je hoort het de managers. De bazen en zelfs kerkelijke leiders zeggen: "Gelukkig als je macht hebt, invloed en power, want dan slaag je voor je missie". En vandaag horen we de profeet Sefanja in de eerste lezing zeggen: "Gelukkig ben je als je werkelijk een dienaar wilt zijn voor anderen, als je gerechtigheid zoekt en bescheiden bent, dan vind je pas echt een schuilplaats bij de Heer!"

En horen we Jezus zeggen in het evangelie: "Gelukkig ben je ook wanneer je in het aardse en wereldse leven niet zo meetelt, want echt geluk vind je pas in de komst van het rijk Gods, dat komt als je zelf weet om te keren. Wees blij en juich als dat gebeurt, want er wacht je een rijke beloning: geen geld natuurlijk en geen macht, maar een wereld waarin Gods goedheid zichtbaar is: Zijn rijk hier op aarde.

Amen.

Matteus 5, 1-12a

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 'Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl