Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Juiste keuze

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Juiste keuze

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Sommige mensen voelen aan een lap stof en weten meteen of het katoen, wol, linnen of iets anders is. Die moet je hebben voor een goed advies om de juiste keuze te kunnen maken. Menig muziekliefhebber heeft maar een paar noten nodig om te kunnen vaststellen van welke componist het muziekstuk is.Handig bij het uitzoeken van het juiste CDtje. De aard en kwaliteit van veel dingen is te herkennen aan de smaak, de geur of het uiterlijk. Toch worden we menigmaal ook op het verkeerde been gezet omdat ons wel van alles wordt aangeprezen,er staat zo veel in de rekken, maar het ontbreekt bij onszelf aan deugdelijk inzicht. Dan doen we er goed aan betrouwbaar advies in te winnen.

Het herkennen van de kwaliteiten van mensen is belangrijker, nog moeilijker, maar niet onmogelijk. We gaan meestal niet over een nacht ijs als het gaat om de keuze van een levenspartner, een vriendin of vriend, een leider die een goede koers kan uitzetten naar een of ander doel, misschien wel een levensdoel. Als we een arts leren kennen die goed naar je klachten kan luisteren dan blijven we daar bij. Buren die de spanning delen voor het examen van je kinderen daar trek niet graag bij weg.

Soms blijkt onze keuze een vergissing: Het gaat je voor de wind en prompt worden wel eens familieleden of vrienden jaloers. De leuke babbel van je levenspartner blijkt alleen maar leuke babbel en anders niets. Vooral als het tegen zit leer je je mensen in de buurt of op vakantie kennen. Praatjesmakers zijn er genoeg, maar praatjes vullen geen gaatjes. Dat hebben door de geschiedenis heen heel wat mensen ervaren die zich lieten leiden door heftige predikanten, die later bleken vooral zichzelf en zichzelf alleen te verkondigen. We kunnen niet alles zelf weten, we willen ons graag op het goede spoor laten zetten, maar hoe herkennen we de oprechte inspirator, wie adviseert ons daarbij?

Dit probleem is heel oud en al werd er 2000 jaar geleden heel wat minder op mensen ingepraat dan in onze tijd, ook toen trad er slechts af en toe iemand naar voren als Johannes de Doper. Zijn uitermate sobere levensstijl, zijn onverbloemde manier van het aan de kaak stellen van opschepperij, praalzucht, ontrouw en zo meer, dat was een garantie voor een goed advies op de vraag naar, het uitzicht op een nieuwe leider. Hij liet zonder omhaal weten dat hijzelf die leider niet was, maar men vroeg hem om advies zelfs toen hij in de gevangenis zat.

Men sprak over Jezus van Nazareth en Johannes wees zonder aarzeling naar Hem als degene waarop de Geest Gods rustte. Hij had die goede geest als een duif op Jezus zien neerdalen. Geen inspirator met geweld dus, geen macho. Hij wees naar de woorden en daden van vergeving, van zorg voor zieken, zwakke en verstoten medeburgers. “Die man daar rust de Geest Gods op”, zei Johannes, “volg die maar gerust”.

Ook in onze tijd blijven wij op zoek naar mensen waarop de Geest Gods rust. Het advies van Johannes de Doper is nog heel goed bruikbaar. We blijven voorzichtig, soms argwanend want al te vlug gekozen kan op een teleurstelling uitlopen. Ook de eerste volgelingen van Jezus van Nazareth namen de tijd en sommigen zoals Thomas stelden hun beslissing uit tot het uiterste, maar hij besliste wel. Een mens die zich nooit laat overtuigen komt tot niets. Waar goedheid wordt gevonden daar is God, Gods Geest ( Ubi caritas en amor, Deus ibi est) zo zorg men vroeger al. We zoeken om ons heen op wie die Geest rust, maar we hoeven onszelf daarbij niet uit te sluiten; ook wijzelf kunnen laten zien dat de Geest Gods op ons rust. Moge dat zo zijn.

Evangelie volgens Johannes 1,29-34

Johannes zag Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. `Daar is het lam van God', zei hij, `degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: "Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al." Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water.' En Johannes getuigde: `Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: "Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dat weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest." Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl