Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Zaaien met risico's!

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Zaaien met risico's!

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar (10 juli 2005, vijftiende zondag door het jaar)

Als je een winkel wilt openen op het Wilhelminaplein, in de Boterhoek of in het Heuveleind dan kost dat natuurlijk een heleboel voorbereiding. Je moet een pand huren en natuurlijk moet het dan verbouwd worden en geschikt voor de spullen die je wilt verkopen. Het moet aantrekkelijk worden voor de mogelijke klanten, zodat het een plezierige ruimte wordt om even binnen te lopen. Je moet natuurlijk advertenties plaatsen en mooie artikelen in huis halen. Natuurlijk moet je van te voren ook onderzocht hebben of er wel behoefte bestaat aan die artikelen die je in je winkel wilt gaan verkopen en of heel Best al niet vol genoeg is met bv. Kinderkledingwinkels. Alles moet kloppen. Alles moet uitgedacht zijn om zoveel mogelijks risico's te vermijden. Heel belangrijk is ook een vriendelijke verkoopster of verkoper of nog beter gezegd in het Nederlands: een sales manager. Het liefst een die bereid is klanten te helpen en die niet alleen maar op de tonen van harde bassen op haar kauwgum zit te knauwen.

Wat vroeger en nog wel geldt voor de boer, die maïs of koren zaait geldt vandaag voor beginnende winkeliers, voor mensen die in allerlei sectoren een bedrijf op willen starten en ga zo maar door. Er komt nogal wat zaaiwerk te pas om te kunnen oogsten. Vandaar de lezingen van vandaag die het leven vergelijken met het zaaien door een landarbeider. Als je iets uitzet, als je iets wilt bereiken, als je iets wilt uitdragen dan moet je er wel wat voor doen.

Zeker de eerste lezing zegt het mooi: "Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer ze de aarde hebben gedrenkt, haar vruchtbaar hebben gemaakt en haar met groen hebben bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan wie moeten eten. Zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos terug, maar pas wanneer het mijn wil en haar zending heeft volbracht".

Het woord van God dat we elke keer weer horen moet dus vruchten voortbrengen, moet betekenis krijgen in het leven van mensen en wat voor het woord van God geldt, mag ook voor ons gelden als we proberen in Gods'Geest te leven. Natuurlijk kun je zeggen, dat je een groot geloof hebt, maar ook en zeker je geloof zal vruchten moeten dragen. Als je geloof in God je alleen persoonlijke vreugde schenkt dan drenkt het de aarde niet, dan heeft je geloof niets gedaan met de dorre akker… Nee  dan moet je die vreugde ook uitdragen naar de mensen om je heen, bijvoorbeeld doordat je anderen met vreugde benadert.

En als je gelooft in God die je genade en vrede schenkt omdat je overtuigd bent dat God de genade en vredegever is dan moet je dat zaad, dat God in je heeft geplant ook uitzetten. Natuurlijk kan het dan ook wel eens op rotsgrond vallen of tussen de distels. Natuurlijk zijn er mensen die  de boodschap niet begrijpen. Natuurlijk kan het in onze samenleving ook wel eens niet vallen omdat velen alleen hun eigen straatje schoonvegen en alleen bezig zijn met eigen huis en tuin en haard. Maar ook dan moet je blijven zaaien, ook tegen de wind in.

Niet meer geven, niet meer delen, niet meer zaaien is echt het einde van ons geloof. Natuurlijk blijf je risico's lopen, want mensen verklaren je voor gek, mensen bedotten je en mensen vinden je maar raar als je niet meedoet aan de race van meer en nog veel meer, Maar de boodschap van Jezus is meer dan duidelijk en we kunnen er niet omheen: Ons geloof mag, moet zelfs, uitgezaaid worden want het rijk van God komt pas in zicht als wij mensen Zijn rijk mee willen opbouwen.

Een winkel komt er pas echt door heel veel zaaiwerk, door flinke investeringen,

Creativiteit en inzet. Het rijk van God vraagt misschien nog wel veel meer. Gelukkig mogen we dat met velen samen doen.

Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel Mt. 13, 1-9
 
1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2 Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. 6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl