Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Maximale belasting

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Maximale belasting

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (14e zondag door het jaar A)

Voor velen is inmiddels de vakantietijd begonnen. De werkdruk is dikwijls hoog, het tempo wordt per jaar hoger opgeschroefd. Dan is het nu tijd om tenminste even die stress af te schudden. Maar waarschijnlijk is de tijd te kort. Na enkele weken is alles weer hetzelfde: Accountants met te veel klanten, leveranciers en operators met een nauwelijks haalbare deadline, leraren met te grote klassen of met leerlingen die de orde verstoren, ouders die moeten aanzien dat hun kinderen een gevaarlijke levensweg inslaan. Het is trouwens helemaal niets nieuws: die slapeloze nachten van ouders met onhandelbare kinderen. En dan de spanning als je na een week werken niet genoeg verdient om je kinderen fatsoenlijk te eten te geven. Een mens kan veel hebben, maar er is een grens. Wat doe je als je over belast bent? Wat doe je als je de psychiater niet kunt betalen, als er geen andere baan te krijgen is, als erg geen hulporganisatie voorhanden is. Soms is het echt helemaal op: wat doe je als de dood onvermijdelijk is?

"Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn ", horen we Jezus vandaag in het evangelie tot ons zeggen. De tijden waren toen anders, maar lotgenoot is hij wel. Hij kwam uit een eenvoudig milieu. Van Jozef weten wij dat hij de kost verdiende met klussen, behalve als er niets te klussen viel en in tijden van oorlog, zoals toen, is dat vaak het geval. Dat moet je maar zien hoe je het redt. Jezus was jong en had de gave van het woord. Hij redde het wel en nam het daarom op voor de armen, degenen die werden overvraagd, de woordenlozen. Hij werd overvraagd door zieken, door rechtelozen, de kleinen die door ambtenaren van eigen volk en door de bezettende macht werden uitgebuit. Hij stond onder maximale druk van buitenaf en van binnenuit om zich te verzetten tegen onrecht. Wie zo is leefde en leeft onder voortdurende stress.

Deze Jezus zegt: "Kom naar mij toe en ik zal je rust geven". Wat is dat dan voor rust die hij te bieden heeft? Zijn innerlijke rust ontleende hij aan een kinderlijk vertrouwen op God zijn Vader, waardoor hij nederigheid en zachtmoedigheid uitstraalde. Maar als je zo ver nog niet bent, wat dan? Dan leeft hij een bevrijdende levenshouding voor: zachtmoedig, dankbaar en gastvrij. Het is een kinderlijke aanpak, die inderdaad nooit ontdekt is door wijzen en verstandigen. De wijsheid van onze samenleving stuurt ons in deze tijd naar alle windrichtingen, tegen al dan niet gereduceerde prijzen en voor wie zich zit te ergeren in de file en de zeurende kinderen achterin, die kan een draagbare dvd-speler in de strijd gooien. We verzinnen van alles om aan onze rust te komen. De joden kende de Sabbath en hier hadden we de zondagsrust. We weten niet eens of dat idee van Jezus Christus komt, maar één ding is zeker: Als je alles gedaan hebt om het -leven leefbaar te maken voor elkaar en jezelf, er is een grens en dan rest ons niet anders dan er vrede mee te hebben. Hij die zich verzette tot het uiterste propageert ook om het hoofd te buigen voor het onvermijdelijke, om het leven te nemen zoals het op je af komt en om je zelfs aan de dood over te geven als die onvermijdelijk op je af komt. Zo deed hij het zelf ook. Verzet en berusting, aanvaarding als een en hetzelfde ideaal. Het is juist dit ideaal dat door de eeuwen heen zo veel mensen heeft aangetrokken in het christendom. Hetzelfde ideaal, verzet tot het uiterste en aanvaarding van het onvermijdelijke kunnen nog steeds vrede brengen in het hart van alle die belast en belanden zijn met stress, met zorg, met verdriet. Dat zijn gaven van Gods geest: moed om zich tot het uiterste te verzetten en eenvoud van harte om te buigen voor het onvermijdelijke. Om die gaven zouden we kunnen bidden.

Matteus 11,25-30

In die tijd nam Jezus het woord: `Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt U het goed gevonden. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen. Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer,omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'


 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl