Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Route plannen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Route plannen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (nieuwjaarswens)

Om zelfs in het pikkedonker ergens de weg te kunnen vinden staat ons tegenwoordig een zogenaamd navigatiesysteem ten dienste. Vanuit een soort computertje zegt een juffrouw waar linksaf en waar rechtsaf of rechtdoor. De route wordt berekend op grond van de stand van zaken in het verleden. Dat gaat goed totdat er een wegomlegging is. Dan zegt ze: "De route wordt opnieuw berekend", of:" keer terug".

Op de drempel tussen oud- en nieuwjaar kijken we heel eventjes terug naar wat we achter ons gelaten hebben. Misschien gaat het met onze gezondheid weer of nog steeds goed, misschien konden heel wat vreugde plukken uit een goede relatie, uit de geboorte van een kind, uit een goed lopende zaak, een prettige en gewaardeerde baan, een jubileum, een behaald diploma en nog duizend andere misschien kleine dingen zoals een aangenaam gesprek, een gezellige avond of een goed etentje. Goed om op die dingen terug te zien en ze vast te houden. Het zijn wellicht markante punten waarlangs we ook de route voor het komende jaar kunnen uitstippelen.

Maar het was in het afgelopen jaar zeker niet allemaal zo gelukkig. Die "tsunami" van dezer dagen, met zijn nog niet vast gestelde aantal dodelijke slachtoffers, met miljoenen gewonden en daklozen, die krijgt een macabere plaats in onze mensengeschiedenis, terwijl we nog bezig waren met rampen in Darfur en zoveel andere plaatsen in Afrika en het Midden-Oosten, al of niet door mensen veroorzaakt. Misschien is uw relatie stuk gelopen of bent u uw baan kwijt geraakt of verloor u een dierbare of bent u met uw gezondheid zwaar aan de sukkel. En dan zijn daar ook nog die duizend andere kleine dingen die tegen zaten en die we maar liever vergeten. Maar dat moeten we niet doen, want juist aan de hand van datgene wat goed ging als van datgene wat niet goed ging zullen we de route voor het komende jaar bepalen. "De route wordt opnieuw berekend".

Zo'n wereldramp zou de aanleiding kunnen worden tot een veel grotere wereldwijde solidariteit waar honderden miljoenen al zolang naar uitzien. De kansen liggen er meteen. De Indonesische regering zou over historische onenigheid in Atje kunnen heenstappen om er gewoon te gaan helpen. Onze aandacht voor Afrika zou eindelijk kunnen losgemaakt worden van de economische winst die daar niet te halen valt en gaan naar die doodgewone mensen zoals wij. "Keer terug", horen we dan. Het nieuwe jaar kan een creatief jaar worden vol goede ideeën die we uitvoeren om onze onderlinge relaties te verbeteren, om een gezonder leven te leiden, het leefklimaat te verbeteren enzovoorts. Op vele terreinen kunnen we rechtdoor gaan om elders onze route opnieuw te berekenen.

Wat heeft dit alles te maken met onze aanwezigheid in een kerkgebouw(waarom lees ik dit op een Lidwina- of Antoniuskerk-site) ? Heel veel. We zitten hier toch om ons tot God te richten en te bidden, dus we mogen ook wat vragen. Dan is nu het moment om te bidden om Gods Geest, de inspiratie, die nodig is om op het juiste moment en op de juiste manier voort te gaan in het goede dat er was en onze koers te wijzigen waar het nog niet goed ging. Waar anderen die inspiratie vandaan halen moeten ze zelf maar uitzoeken, wij kunnen ze in elk geval halen bij woorden en daden van Jezus Christus, die liet zien hoe Gods Geest in de werkelijkheid van elke dag er uit ziet.

Mijn nieuwjaarswens(en die van mijn collega) ziet er dit jaar zo uit: Moge Gods Geest bezit nemen van u en mij om al het goede onverdroten voort te zetten en op vele andere punten de route te wijzigen. Dan wordt het zeker : een Zalig Nieuwjaar!

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl