Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: diepere lagen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

diepere lagen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs, zondag 1 februari 2004 (4e zondag jaar C)

Een boekhouder in de VUT die maaltijden rondbrengt, een onderwijzeres die het secretariaat van een stichting overeind houdt, een gewezen bankdirecteur die zieken bezoekt, een smid die religieuze kunst maakt. Het ligt niet voor de hand, maar het komt allemaal voor. Hoe komen zulke mensen daartoe? Iedereen die daartoe in staat is wordt geacht om op een of andere manier de kost te verdienen. Boekhouden, het onderwijs, geldzaken, het zit in de familie of ligt ergens op het levenspad en dus worden de levensdagen daarmee gevuld, maar het is de bovenlaag. Daaronder zit dikwijls iets anders en het vraagt wel wat moed, besluitvaardigheid om door die bovenlaag te boren en datgene wat je eigenlijk zou willen naar boven te halen.

Lang niet iedereen durft dat en dan wordt het zoeken naar redenen om te verklaren waarom men er nooit toe is gekomen. Iemand vertelt hoeveel voldoening het geeft om de gehandicapte of bejaarde in een rolstoel door het dorp te duwen. Die krijgt van een ander te horen dat hij of zij dat ook wel had willen doen maar dat het vele sporten voorzichtigheid met de rug heeft geleerd. Geen vragen over hoe iemand er toe kwam zoiets wel te doen, wat voor moeite het kost, wel het droevige verhaal van hun eigen mislukking.

Op de bumper van een auto stond te lezen: De vrouw die gelijk wil zijn aan de man, heeft geen ambitie. Die waarheid omgekeerd geldt natuurlijk ook voor de man. Voor iedere mens liggen er typische trekken en mogelijkheden onder die bovenlaag: de dagelijkse bezigheden zijn lang niet datgene waar het hart naar uit gaat. Dat is zo vanaf de geboorte. Meer lezen, meer meemaken, mensen ontmoeten totdat duidelijk wordt waar we goed in zijn, wat we eigenlijk willen, wat echt voldoening geeft en dan die stap ertoe zetten.

Een personeelsmanager vertelde dat hij als vrijwilliger in de reclassering is gaan werken en zegt er bij: "Nog nooit ben ik met zoveel genoegen naar mijn werk gegaan."

Zo wordt een groot deel van onze samenleving opgekrikt: de een repareert apparaten of spoort fouten op in de boekhouding voor mensen die dat niet kunnen. Gewon de kost verdienen kan blijven doorgaan, maar door hun bovenlaag zijn ze gestoten op datgene waar hun hart naar uit gaat. Het lijkt wel of ze ervoor geboren zijn en dat is waarschijnlijk ook zo.

De profeet Jeremia van indertijd deed bij zichzelf ook zo'n ontdekking. Hij was degene die zijn landgenoten weer op het rechte spoor kon zetten. Hij stootte op zijn taak en liet zich door niemand meer daar van afhouden. Zo zou koning Saul van achter zijn koeien vandaan komen en koning David weggehaald van zijn schapen en Jezus van Nazareth weggestapt uit de huiswerkplaats.

We horen mensen wel eens zeggen:"Ik kreeg vannacht een ingeving en nu heb ik door wat ik moet gaan doen, waar ik me gelukkig in zal voelen." Dat heeft dan altijd iets te maken met zingeving, betekenis voor anderen, heel veel andere mensen die moeten wachten tot er iemand hen te hulp komt. Van zo'n ingeving zei men vroeger:" De Heer liet het mij weten in een visioen." Zo mag het ook gezegd, want het gaat om de unieke taak die de Heer in ons hart voor ons heeft klaar liggen. Sommigen doen er niets mee, anderen gelukkig wel.

Jéremia 1, 4 5.17 19

In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: 'Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u; voordat ge geboren werd, heb Ik u mij voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd. Omgord dan uw lenden; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken; anders jaag Ik u voor hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land, voor de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers van het land. Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u vermogen. Want Ik ben bij u om u te redden'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl