Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Sterren, helden en heiligen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Sterren, helden en heiligen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs, Allerheiligen 2004

DNA-onderzoek heeft nog eens uitgewezen dat elke mens iets unieks heeft. Dat mag dan voor ieder van ons een geruststelling zijn toch verschillen we onderling ook weer niet zo geweldig: we worden geboren, we leven en we sterven zonder dat we in de toegemeten tijd ver boven het maaiveld hebben uitgestoken. Dat heeft z'n voordelen, want wat boven het maalveld uitsteekt wordt meestal na korte tijd gelijk geschoren. Bewondering kan verzet worden want herinnert ons soms pijnlijk aan eigen middelmatigheid.

Toch zijn ze onmisbaar die sterren. Vooral onze tijd kent ze in allerlei soorten: Popsterren, filmsterren, voetbalsterren enzovoorts. Zij zijn de slagroom op de platte koek van het daagse leven, de feestverlichting in ons kale levenstuintje. Ze zijn nodig om ons gemiddelde omhoog te krikken; wat zij meer hebben, mag bij ons dan wat minder zijn.

Hetzelfde geldt voor onze helden. In tijden van oorlog, in tijden van rampspoed is er niet meer zozeer vraag naar buitengewone talenten dan wel naar buitengewone moed, mensen die op gevaar voor eigen leven zich in de strijd werpen om het gevaar te keren, de nood te lenigen, te hulp te schieten. Met z'n allen zijn we wel bereid om, zo mogelijk onder aanvoering van de overheid, iets extra te geven voor het goede doel, maar de moed om in de voorste gelederen te gaan staan ontbreekt ons. De helden trekken het gebrek aan moed van velen een heel stuk omhoog. Zoals een ster in de sport of kunst inspireert tot ook eens een voorzichtige poging om een liedje te zingen of een tennisballetje over het net meppen, zo hebben we helden nodig om tenminste eens een keertje onze stem te verheffen tegen de aanvaller of een zandzakje door te geven bij een overstroming. Een spreekwoord zegt:"Als er "held" geroepen wordt, moet je maar eens omkijken". Het is de oproep voor wat meer moed.

In de lijn van sterren en helden staan ook de heiligen waar vandaag de aandacht op gericht wordt. Er zijn overeenkomsten, maar ook verschillen. Zij zijn degenen, die tegen de stroom van elke tijd in, al iets laten zien van die ideale wereld, Gods wereld, zoals door Jezus van Nazareth verkondigd en aangezet. Representanten van die andere wereld: geen feestvierders, maar mensen die de arm slaan om verdrietigen, bekommerd om het recht van de zwakken, niet hard en zakelijk, maar zachtmoedig en flexibel. Zij worden beschreven in de acht zaligheden die we in het evangelie van vandaag lezen. Het zijn sterren want ze steken boven het maaiveld uit, halen ons gemiddelde omhoog, maar schitteren niet, want dikwijls zelfs op de achtergrond en door niemand geprezen. Het zijn helden, want moedig en naar het leven gestaan door een hele massa die uit is op enkele eigen gewin of macht, maar gaan nooit over lijken zoals helden dat wel eens doen. Heiligen zijn door de geschiedenis heen opgezadeld met zweem van zoetsappigheid. Dat kan je gebeuren als je niet van geweld wil weten, dan wordt je tot watje uitgeroepen en belachelijk gemaakt en vervolgens fysiek of psychisch afgemaakt. Ja met gevaar voor eigen leven. Toch zijn er veel meer heiligen dan sterren of helden, "een menigte in witte gewaden, die niemand tellen kan" vertelt het Boek der Openbaring. Zij zijn de levende uitnodiging, de inspirators voor ons om ook eens wat aan dat Gods Rijk te doen. We kennen heiligen uit het verre verleden: de zieke, maar blijmoedige Lidwina, die mensen opbeurde, de naar waarheid zoekende Augustinus, de roekeloos hulpvaardige Petrus Donders. De huidige paus heeft met zijn heiligverklaringen toch willen duidelijk maken dat ze er ook zijn- en met velen- ook in onze tijd. Nog steeds jonge en oude mensen die vinden dat je beter kunt sterven voor een goede zaak dan leven voor een slechte.

Op deze Allerheiligendag zullen we wellicht niet omkijken als er "ster", "held" of "heilige" geroepen wordt, maar de uitnodiging om dat gemiddelde wat mee omhoog te trekken, die ligt er wel.

Matteus 5,1-12a

Bij het zien van de menigte ging Jezus de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak: 'Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen,want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl