Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: startbaan van de samenleving

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

startbaan van de samenleving

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (dag v.d. H. Familie jaar c)

De kerststal moet nog even blijven staan, want de drie koningen zijn nog onderweg. Het Kind Jezus ligt nog in de kribbe, Maria moet nog wat bekomen en ook Jozef is nog wat aangeslagen van het hele gebeuren. Honderd jaar geleden heeft een paus zich gehaast om meteen na Kerstmis te wijzen naar dit gezin als voorbeeld van hoe het overal zou moeten zijn: een harmonisch geheel.

Miljoenen ouders herinneren zich dat dit statisch moment in hun gezin niet lang heeft geduurd. Meteen moeten de taken worden verdeeld en ook ieders vrije tijd een werkuren. De een brengt de jongste naar de zwemles, de ander schilt intussen de aardappelen. Natuurlijk zijn er ook momenten van samenzijn, maar ook die moeten wel worden gepland, want ieder heeft ook naar buiten de eigen verplichtingen. Er zijn afspraken en er zijn mogelijkheden voor de eigen vrije invulling en creativiteit. Ook al klikt het aardig tussen de ouders, verschillen in smaak en opvattingen vragen bijna dagelijks om overleg en hier en daar een beetje bijstellen.

Daartussendoor loopt het kind of de kinderen en die zien aan hoe een en ander in het gezin wordt opgelost. Binnen de kortste keren doen ze daar zelf aan mee. Dat wordt opnieuw slikken want met de jaren nemen de verschillen in opvattingen eerder toe dan af. Dan dient verdraagzaamheid en beginselvastheid voorzichtig tegen elkaar te worden afgewogen. De kinderen krijgen goede raad: "Pas op dat je in het café geen vreemde drankjes drinkt, kijk of je ergens iemand kunt helpen, loop niet met vreemden mee en let er op dat niemand aan de kant wordt geschoven". Respect voor elkaar in ieders eigenheid is de enige mogelijkheid om het samen uit te houden.

Van dat statische begin blijft niets over. Het gezin is de oefenplaats en startbaan voor de samenleving zowel voor de ouders als voor de kinderen en die maken zich geleidelijk of plotseling los om zelfstandig op te stijgen.

Dat harmonieuze gezin waarin Jezus van Nazareth opgroeide zag er kennelijk niet anders uit. Het zich los maken van de kleine familie voor de grote familie waar alle mensen broers en zussen van elkaar, dat begon al vroeg. Vele jaren later wordt Jezus teruggeroepen naar zijn familie, maar dan wijst hij erop dat die daar zit waar Hij op dat moment nodig is. Een oude traditie van het Godsvolk wordt voortgezet: telkens worden profeten en anderen voorbestemd en geoefend om zich volledig in te zetten voor God en zijn mensen.

Ouders, pausen, bisschoppen en predikanten geven hun oordeel, maar elk individu beslist wat ermee gedaan wordt.

Zo kort na Kerstmis hoeft er geen plaats te worden ingeruimd voor een lang sermoen.

Wel een samenvatting van wat het met dat Kind in de kribbe worden zou: Iemand die een thuis wilde geven aan iedere mens in de samenleving, met het dynamische gezin als de startbaan daarvoor.

Amen

uit het boek wijsheid van Jezus Sirach 3,2 6.12 14

De Heer heeft aan de vader aanzien gegeven bij zijn kinderen, en Hij heeft het oordeel van de moeder bindend gemaakt voor haar zonen. Wie zijn vader hoogacht krijgt vergeving van zijn zonden en wie zijn moeder eert is als iemand die schatten verzamelt. Wie zijn vader hoogacht zal vreugde aan zijn kinderen beleven en als hij bidt, wordt hij verhoord. Wie zijn vader eert, zal lang leven en wie luistert naar de Heer geeft zijn moeder aanzien. Kind, verzorg je vader als hij oud is, en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, je moet het hem niet kwalijk nemen, en hem niet verachten, jij die nog al je kracht hebt. Want een goede daad, aan je vader bewezen, wordt niet vergeten: wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl