Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: zeggen waar het op staat!

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

zeggen waar het op staat!

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar, 25 april 2004, derde zondag van Pasen (c)

Laten we nou maar eens gewoon zeggen waar 't op staat: Van je huiswerk deugt de laatst tijd gewoon helemaal niets! Dat klinkt niet leuk, maar na de zoveelste keer heeft de lerares wiskunde er meer dan genoeg van. Ze had het natuurlijk ook nog een keer kunnen omzeilen, maar ze staat voor haar vak en wil toch de leerlingen iets bijbrengen aan kennis en inzicht. Nee deze keer kon ze en wilde ze er niet meer omheen draaien.

Laten we nu maar gewoon eens duidelijk zijn en recht door zee! De kerk is de laatste tijd te vaak te negatief in het nieuws en dat is hartstikke beroerd. Dan weer problemen met een plebaan. Dan weer bisschoppen die in Rome vertellen dat het zo slecht gaat met de kerk in Nederland. Dan weer over priester in Amerika die zich aan kinderen vergrijpen. Hoe goed en waardevol de boodschap van Jezus Christus ook is…zijn kerkmensen (en daar val ik zelf net zo goed onder) maken er lang niet altijd het beste van.Natuurlijk is dat plezierig om te horen, want je staat met hart en ziel in de kerk, voor de parochie en voor de weg van Christus, maar je kunt er niet altijd omheen blijven draaien: als wegwijzer naar geloof en naar God falen we als kerk en blijven we steken in gekissebis over regels en afspraken en vergeten we wat Jezus vertelde over vergeven bijvoorbeeld wel 70 keer 7 keer.

Laten we ook maar eens duidelijk zijn over de verhoudingen in andere bedrijven dan de kerk en zeggen hoe het zit en waar het op staat: De rijken verrijken zich niet alleen in de derde wereld, maar ook hier in onze zogenaamde eerste wereld, want ook hier krijgen bestuursvoorzitters -hartstikke legaal natuurlijk - zoveel miljoen euro bonus, terwijl er in hetzelfde bedrijf 300 ontslagen vallen omdat er geld tekort is. Nee dat is niet bij de wet verboden, want het is in het buitenland namelijk ook zo.

Het zijn alles bij elkaar nogal wat uitspraken hierboven (zo even). Misschien is het U wel te heftig, maar misschien ook niet. Meestal wordt het wel gewaardeerd als iemand recht door zee is en zegt waar het op staat. Dat kunnen we tenminste vaak lezen op gedachtenisprentjes voor overledenen: "Hij was recht door zee en altijd eerlijk". En dat betekent dat de overledene geen blad voor de mond nam, maar misschien ook wel eens - net daardoor - iemand kwetste. Dat laatste zeggen we er natuurlijk niet bij, want van de doden niets anders dan goeds natuurlijk…

Toch waarderen we het wel als iemand uitkomt voor zijn mening, als iemand zegt waar het op staat. Petrus doet dat ook in de eerste lezing. Meteen na Jezus dood is er al een hoop gedoe in de kerk van zijn tijd en petrus geeft na heftige vragen van de hogepriesters van het Sanhedrin ten antwoord: "God moet men meer gehoorzamen dan de mensen". Zo dat staat en het Sanhedrin kan het er mee doen. Petrus motiveert zijn uitspraken door te wijzen op zijn geloof in God, die Jezus tot leven heeft gewekt om ons mensen een levensrichting aan te geven. Hij heeft geleefd om mensen de weg te wijzen. Hij is gestorven aan het kruis en God heeft Hem hoog verheven en Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand. Petrus zegt: "Wij zijn daarvan getuigen". Hij getuigt er dan ook van en draait er niet meer om heen. Niet meer…inderdaad, want nog maar een paar weken gelden konden we horen dat Petrus er nog volop omheen draaide en zei dat hij Jezus niet kende …tot er een haan kraaide. Petrus heeft iets gezien. Sinds Pasen heeft hij begrepen dat dit halfslachtige gedoe hem niet gelukkig maakt. Het is Pasen geworden voor petrus, de twijfelaar en hij is geworden tot getuige, maar hij loopt daarmee wel het risico nu dat ze hem oppakken en monddood maken of nog erger.

Pasen was en is een belevenis voor mensen. Eerst voor de vrouwen bij het lege graf, dan voor Thomas -dat hoorden we vorige week - die eerst niet en toen wel wilde geloven. Vandaag bij petrus en misschien ook wel voor ons. Pasen is ook: zeggen waar het op staat.

Maar het is natuurlijk niet de trend en in de mode om openlijk te zeggen dat je gelooft, terwijl toch 70% van de mensen in Nederland iets met God of geloof heeft. Natuurlijk is dat geloof heel moeilijk onder woorden te brengen, maar net als Petrus getuigen dat je ergens voor staat of net als onze bisschap de straat opgaan omdat je een goede en blijde boodschap te verkondigen hebt is in elk geval getuigen van je geloof, zeggen waar je staat en waarvoor je wilt staan. Niet zomaar jezelf verschuilen achter pilaren of kerkdeuren en zo meer…

Daartoe worden we vandaag opgeroepen en aangezet. Goede woorden spreken over onszelf, ons geloof in God en in de boodschap van Jezus die leeft in mensen in U en in mij. Dat dat zo mag zijn. Amen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl