Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: parels

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

parels

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (Zondag 24 juli 2005, zeventiende zondag door het jaar A)

Hoezeer wij mensen ook van elkaar verschillen, we vullen allemaal onze dagen met het zoeken naar geluk. Dat geld, macht en een lang leven geen garantie zijn voor geluk weten we, maar wij houden tegen beter weten in het vol om het daar in te zoeken, zo lang ons de wijsheid ontbreekt waar het dan wel te vinden is. Er zijn een groot aantal volkswijsheden die ons in onze zoektocht alle richtingen in sturen. Geld moet rollen horen we op het ene moment, wie wat bewaart heeft wat is de andere wijsheid; na regen komt zonneschijn tegenover: een ongeluk komt zelden alleen; de eerste klap is een daalder waard tegenover: het eerste gewin is kattengespin. "Het komt allemaal goed", is zo'n hedendaags orakel, waar je niks mee kunt. Onzin genoeg dus.

Sinds de Franse revolutie is onze geest verlicht en sindsdien worden we in onze zoektocht bijgestaan door allerlei wetenschappers en deskundigen: de psychotherapeut, de diëtist, de verrekeningsadviseur. Enfin, elke advertentie, elke reclamespot wil ons doen geloven dat minstens een stukje geluk uiteraard tegen vergoeding voor het grijpen ligt.

Wat te kiezen, wat is wijsheid? Het was duizenden jaren geleden ene koning Salomo die toen al tot de conclusie was gekomen dat het geluk voor het grijpen ligt, maar dan moet je wel weten wat daartoe van werkelijke waarde is, wat is goed, wat is verkeerd; wie is een echte vriend, wie een trouweloze; wie is de geduldige luisteraar en wie de praatjesmaker; bij wie vind ik vergeving en begrip in plaats van haatgevoelens en onbegrip; hoe houd ik onbaatzuchtigheid en eigenbelang uit elkaar?

Het was vroeger  kennelijk ook al niet zo eenvoudig om er wijs uit te komen, maar het is er door de tijd niet eenvoudiger op geworden. Die volkswijsheden helpen ons niet veel verder. Het zijn ook maar woorden. Moeten we misschien toch maar de trend van onze tijd volgen? Dan is het duidelijk dat de broodnodige rust en ontspanning , zo nodig voor ons welbevinden, niet naast de deur te vinden is. Turkije is in, Spanje en Zuid-Frankrijk weten zich te handhaven, maar wie het zich kan permitteren landt in Nieuw Zeeland, Australië of verre Oosten. Zijn we goed wijs als we het daar zoeken of kunnen we iets anders verzinnen?

Hoe dan ook, in het evangelie, die blijde boodschap van Jezus Christus wordt ons een veel eenvoudiger vindplaats gewezen: vlakbij in mensen om ons heen. Want ze zijn er wel die mensen met een luisterend oor, die onbaatzuchtigen, die geduldigen, die echte vrienden. Het zijn de parels van onze samenleving en ze liggen voor het oprapen, maar het kost enige moeite en vooral wijsheid om ze te zien, ze te vinden. Van zulke mensen krijg je wel eens de indruk dat ze in een andere wereld leven, maar dat is niet zo, ze leven ook in onze wereld, ook al wordt hun wereld door Jezus Christus dikwijls het Rijk Gods genoemd. Het is vlakbij. Soms hebben ze zich georganiseerd in een Green Peace of Amnesty International, maar de meeste zijn gewoon onze eigen familie, buren, dorpsgenoten.

Ga er eens naar op zoek, graaf ze eens op wordt ons vandaag aangeraden. Tja, we moeten er wel het een en ander voor laten, want vriendschap moet je kopen, niet met geld, maar met vriendschap, geduld en rust van anderen moet je kopen met inruilen van eigen geduld enzovoorts. Zo kan het gebeuren dat we die parels vinden die ons gelukkig maken. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat wij zelf die parels voor anderen zijn.

Moge het zo zijn.Amen


Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.’

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl