Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: koerswijziging

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

koerswijziging

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past.R.J. Schreurs

Zondag 10 april 2016

Koerswijziging

Een Amerikaanse vliegtuigbouwer zocht naar een professioneel advies om de kosten te besparen.
Daar kwam niet veel uit.
Toen besloten zijn medewerkers om het heel anders te gaan doen:
Ze spraken af om eens te gaan luisteren naar de gewone mensen op de werkvloer.

Die kwamen met iets totaal anders voor de dag en het werd een groot succes.
In een doodgewoon gezin deed zich iets dergelijks voor.
Met een stelletje pubers in huis liep het voor geen meter.
De huisregels werden aangescherpt.
Het gegooi met de deuren werd er niet minder om, de spanning steeg met de dag, de ouders waren ten einde raad.
Ineens kwamen ze op het idee om aan de jongelui zelf te vragen wat volgens hen de huisregels zouden moeten zijn waar iedereen zich aan diende te houden.
Ze kwamen voor de dag met de meest voor de hand liggende dingen.
Ongelooflijk, maar het was opgelost.

Het vissersverhaal uit het evangelie van vandaag doet me denken aan de tijd, kort geleden, dat ik nog aan kanovaren deed.
Menigmaal zag ik een beginnend zeiler in volle vaart op de wal af stevenen.
“Fok los en bijdraaien”, roep ik dan.
Maar koers wijzigen dat moet je leren en willen.

De resten van het bootje kon je op de wal verzamelen.
Die apostolische vissers op het meer van Genezareth deden het anders.
Ze hadden al dagen achter de rug om medestanders te werven voor de boodschap van Jezus Christus, maar hun toehoorders waren zeer terughoudend.
Er bestond een heel systeem van mensen die de teugels krampachtig vasthielden.
Hun wetten en voorschriften functioneerden dikwijls heel onrechtvaardig.
Maar,anders omgaan met de wet en de profeten, gaat dat wel goed?

Het zijn er maar een paar die dat wagen.
Een beetje ontmoedigd grijpen die leerlingen van Jezus terug naar hun oude stiel en gaan vissen.
Ook dat wordt niks.
Vanaf de over roept iemand:” Gooi het net eens aan de andere kant van de boot uit”.

Het is kennelijk geen visser die dat roept, want wat maakt dat nu uit.
Een van hen herkent Jezus en ofschoon ook hij weet dat Jezus geen visser is.
Ze doen het toch maar met een ongekend schitterend resultaat.

Natuurlijk, het zijn allemaal symbolische verhalen, maar ze bevatten een diepgaand advies voor onze omgang met elkaar:
Advies voor echtelieden die op elkaar uitgekeken zijn zoals dat heet.

Verzin eens iets nieuws, ook al denk je “wat maakt het uit”.
Advies voor ouders met kinderen.
Vergeet eens de oude weg van bevelen en ongevraagde goede raad.

Gooi het over een andere boeg in plaats van over het oude spoor voort te ploeteren op gevaar af er in weg te zakken.
Dat geldt ook voor onze omgang als gemeenschap met gezagsdragers.
De oude regels, de oude wetten blijken niet meer te werken.
Het is allemaal tot op de draad versleten.
We willen tot het uiterste op de gebaande wegen blijven.

Maar dan staat Jezus zelf ons aan de oever toe te roepen, gooi het over een andere boeg.
De twijfel slaat toe, de goede raad van “slof maar voort op je oude schoenen” ook al staan de nieuwe klaar,
het zekere, dat onzeker is, voor het onzekere dat ook onzeker is.

Iemand zei: “Ja, maar dat gaat misschien maar 10 jaar “.
Veronderstel eens dat dat waar is.
Dan mogen we weten dat het oude nu al niet gaat.

Tien jaar dat is al een mooi begin.
En we moeten weten dat de goede raad van de Heer zelf komt.
Hoezo, onzeker?
Met geloof en vertrouwen en Jezus zelf in ons midden, zitten we op een goede koers.

Amen

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl