Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Wat doe je ermee?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Wat doe je ermee?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Het kan gebeuren dat na gedane arbeid, na een handeltje of een erfenis of een winnend lotje in de loterij dat je de eigenaar geworden bent van een stapeltje bankbiljetten. 

Het lukt niet iedereen, maar het kan gebeuren. 

Dan doemt de vraag op: Wat doe je ermee? 

Je kunt het opbergen op het gevaar af dat je na een tijdje niet meer weet waar het gebleven is. 

Op de bank zetten levert niets op en de fiscus weet je te vinden. 

Je kunt er echter ook een cursus van gaan volgen, of gereedschap kopen om iets te maken. 

Je kunt er een goed doel mee steunen, je huis ervan opknappen. 

Er zijn volop mogelijkheden, maar wees verstandig: Doe er iets mee. 

Dat geldt voor je centen en dat geldt zo ook voor je geloof in de boodschap van Jezus Christus.

In het evangelie van vandaag beschrijft Jezus een aantal mogelijkheden. 

Er zijn mensen die die boodschap opbergen en er verder weinig of niets mee doen en dan gebeurt het inderdaad dat het na verloop van tijd nergens meer te vinden is. 

Een bescheiden inzet biedt al een oplossing. 

Misschien zet dat geloof je in het voetspoor van Jezus Christus, in de richting van geloof in een God die zijn mensen nooit meer loslaat en dan geeft het troost en bemoediging. 

Er zijn mensen die eeuwig zoekende blijven. 

Het is niet alles, maar ze doen er tenminste iets mee. 

Misschien zet het aan om God te danken voor het leven, voor het dagelijks brood, voor de voorbije vruchtbare en gelukkige dag, voor de gave van kinderen, voor muziek. 

Dankbaarheid maakt gelukkig en het is dus goed het geloof in Jezus’  daarvoor in te zetten. 

Sommige mensen gaan nog verder: Ze vieren dat geloof, zoals u hier, ze komen bij elkaar om vooral zich door elkaar te laten inspireren om iets met die boodschap van Jezus te doen. 

Dat gaat alweer wat verder, ze treden ermee buiten zichzelf en doen iets naar buiten. 

Dat kan van alles zijn: zingen in een koor, zijn misdienaar, zetten stoelen klaar, gaan zieken bezoeken, nemen een bestuurstaak op zich of een andere taak in de geloofsgemeenschap.

En dan zijn er ook mensen die er echt iets geweldigs mee doen. 

Die pakken de boodschap van Jezus Christus op om zich met hart en ziel in te zetten voor de verdrukten, voor de armen, voor de vergeten mensen vlakbij of ver weg. 

Dat is ook wel eens fout gegaan doordat ze anderen allerlei voorschriften en regeltjes erbij meenden te moeten geven. 

Maar wereldwijd is er door actieve christenen ook heel veel goed gedaan en dat gebeurt nog steeds. 

Al die zusters en broeders en paters, ze hebben echt iets met die boodschap gedaan. 

Die zijn intussen allemaal wat ouder geworden en er is weinig of geen nieuwe aanwas in onze omgeving en dat dwingt tot de vraag: Hoe gaat dat nu verder? 

Opnieuw wordt wereldwijd aan christenen de vraag voor gelegd: Die boodschap van Jezus Christus wat doe je ermee, wat ga je ermee doen in een totaal veranderde wereld. 

OK, zoals het was inspireert het niet meer, werkt ’t niet meer.

Voor jong en oud, na vandaag hoef je niet meteen op te springen, maar leun even achterover en ga op zoek naar een eigen antwoord op de vraag een hele wereld wacht met spanning af: Je geloof in Jezus Christus, zijn voorbeeld, wat doe je ermee?

 

Amen

 

Matteus 13,1-23
Op een dag was Jezus het huis uitgegaan en Hij zat aan een meer. 

Er stroomden zoveel mensen bij Hem samen, dat Hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond. 

Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen:

`Een zaaier ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel er een deel op het pad,

en de vogels kwamen het opeten.

Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had.

Toen de zon opkwam, verschroeide het,en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het. Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, of dertigvoudig. Wie oren heeft, moet horen.' De leerlingen kwamen Hem vragen: Waarom spreekt U tot hen in gelijkenissen?' Hij gaf hun ten antwoord:`Jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te verstaan, maar hun niet. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs ontnomen worden wat hij heeft. Hierom spreek lk tot hen in gelijkenissen, omdat ze kijken en niet zien, luisteren en niet horen en begrijpen. In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met uw oren zult u horen en niet begrijpen, met uw ogen zult u kijken en niet zien. Want het hart van dit volk is verhard; met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen houden ze dicht, opdat ze met hun ogen niet zien, en met hun oren niet horen, opdat ze met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en lk hen zou genezen. Gelukkig zijn jullie, omdat jullie ogen zien en omdat jullie oren horen. Want lk verzeker jullie, veel profeten en rechtvaardigen hadden willen zien wat jullie zien en zij hebben het niet gezien, en hadden willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. Luisteren jullie dan naar de gelijkenis van de zaaier. Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid. Dat is degene die op het pad is gezaaid. Die op de rotsgrond is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en meteen met vreugde aanneemt. Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik; als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord, komt hij meteen ten val. Die tussen de distels is gezaaid, dat is degene die het woord hoort; maar de zorgen om het bestaan en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord en hij blijft zonder vrucht. Die in goede aarde is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en begrijpt en die draagt dan vrucht: de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig, weer een ander dertigvoudig.' maar de zorgen om het bestaan en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord en hij blijft zonder vrucht.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl