Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: verleiding

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

verleiding

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

Zondag 9 maart 2014. Eerste zondag van de 40 dagen

Verleiding
Wat is het toch verleidelijk, die appeltaart, maar het zet zo aan!
Wat is het toch verleidelijk dat etentje dat zomaar op kosten van de zaak kan en dan ook nog in bistro "de Bekoring"!
Wat is het toch verleidelijk om net iets langer op te blijven dan mag! Wat is het toch verleidelijk die mooie man bij de KRO op TV.
Wat is het toch verleidelijk die pikante internet site die even op je computer voorbij kwam! Wat is het toch verleidelijk om de belastingdienst net te slim af te zijn.
Wat is het toch verleidelijk om je bed te blijven liggen en een dagje niet naar school te gaan.
Wat is het toch verleidelijk om je zaak uit te breiden met het geld dat je eigenlijk niet hebt.
Wat is het toch verleidelijk dat pak papier van je werk mee naar huis te nemen.
Wat is het toch verleidelijk om een ander terug te pakken als je zelf ook ooit te grazen bent genomen.
Wat is het toch verleidelijk ook te willen wat de buurman heeft. Een wereld vol verleiding!
Een van de oudste verhalen uit de Bijbel gaat over verleiding.
De slang verleidt de vrouw tot het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad.
Als je dat allemaal eens zou weten..

Het is een oeroud menselijk thema. 
Het gaat niet zomaar over een appel en een boom.
Het heeft een diep menselijke en religieuze laag.
De vraag is of alles moet kunnen wat we allemaal kunnen!
We kunnen kernexplosies veroorzaken en het is gedaan en komen er nooit meer gekken op de wereld die zichzelf zo belangrijk vinden dat ze het nooit zullen doen?
We kunnen medisch ontzettend veel; mensen in leven houden met kunstmatige beademing en voeding; levens verlengen, lijden verhogen maar ook afwijkingen constateren in een vroeg stadium en ook supermensen kweken zonder zichtbare of onzichtbare beperkingen.
Maar moet echt alles wat kan?
Stelt een mens zijn eigen grenzen of is er meer?

De schrijver van de eerste lezing gelooft in God. 
Hij heeft in zijn leven ervaren dat een mens maar een beperkt wezen is; te klein om zomaar zelf alles uit te maken wat goed voor hem is, want de één vindt dit en de ander dat.
Hij betrekt God bij de keuzes die een mens heeft.
Jezus de man van God, ervaart de verleiding aan zijn lijf in de woestijn.
Mens geworden wordt Hij in het evangelie op een duivelse manier op zijn huid gezeten.
Maar Jezus is sterk en zegt: een mens leeft niet van brood alleen, maar van Gods liefde en die wil Hij dienen met hart en ziel.
Gods liefde gaat verder en dieper dan elke menselijke regel.
Dien je de liefde niet dan ligt daar de grens.
Het is geen vaste grenspaal, die voor eens en voor eeuwig in de grond geslagen is, want tijden en situaties veranderen, maar Gods liefde niet.
Die is eindeloos en gaat over alle grenzen heen.
Dien je Gods liefde door te pakken wat je pakken kunt?
Dien je Gods liefde door je partner iets wijs te maken?
Dien je Gods liefde door te nemen wat je niet toebehoort?
Of dien je Gods liefde door jezelf ook beperkingen op te leggen en te delen met je naaste?
Dien je Gods liefde door te consu-minderen.
Dien je Gods liefde door te letten op alles wat we weggooien in de natuur?
Dien je Gods liefde als het ten koste van anderen gaat?
We zullen zelfs steeds opnieuw antwoorden moeten vinden en we mogen ons laten leiden door ons geloof in Jezus Christus op alles wat zich aandient.
Met Gods liefde in hoofd hart en handen hoeft het niét altíjd moeilijk te zijn

Mt 4,1-11

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.
Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.
Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel.
Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’
Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’
De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg.
Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’  
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’
Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl