Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: let op!

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

let op!

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Richard Schreurs

zondag 15 december 2013(3e v.d.Advent)

Let op!
Met de buitenkant zit het in elk geval wel goed: De verkoop van kerstbomen trekt weer aan, de kerstaanbiedingen van drank en etenswaar gaan even voorbij aan de crisis en de uit Amerika overgewaaide Kerstman horen we "Ho,ho ho" zeggen, misschien om te waarschuwen tegen oprukkende overdrijving.

De "Herdertjes en Stille Nacht" worden ingeoefend en duizenden led-lampjes wijzen naar het komende feest van het Licht.
De tekenen zijn overduidelijk: we zijn op weg naar Kerstmis, geen twijfel mogelijk voor wat de buitenkant betreft.

Nu de binnenkant nog.
Zijn de tekenen daarvan ook zo duidelijk?
Er zijn verschijnselen die ons daar aan doen twijfelen.
We lijken daarbij op die Johannes de Doper uit het evangelie van vandaag.
Die zat in het gevang, want hij had de Messias aangekondigd, het Licht der wereld en de mensen opgeroepen om een andere levensweg in te slaan die niet strookte met de opvattingen van de machtigen van die tijd.
Maar terwijl hij daar gevangen zit slaat de twijfel toe.
Dat kan heel gemakkelijk gebeuren als je om je heen ziet hoe sterk de macht de touwtjes in handen heeft, hoe velen zich daar veiligheidshalve achter scharen.
Hij en zijn medestanders waren zo zeker van de juistheid van de ingeslagen weg en toch steekt de twijfel weer de kop op.
"Is Jezus Christus, het licht dat komen zal, de Messias of hebben we een ander te verwachten, moeten we toch een ander spoor volgen?"
Het is diezelfde twijfel die ook ons zou kunnen overvallen.
Dan zouden sommigen zich te weer willen stellen met redeneringen, feiten en argumenten die moeten aantonen dat we op de juiste weg zitten.
Jezus Christus doet dat in elk geval niet.
Hij verwijst naar wat iedereen kan waarnemen: Het licht der wereld breekt al door in de kreupelen en melaatsen die genezen worden, doven die weer horen en blinden die gaan zien.

En bovenal de boodschap van het doorbrekende licht wordt speciaal aan de armen meegedeeld.
Waar moeten we dus op letten?
We moeten letten op degenen die begraven waren in werk en verantwoordelijkheden, geen tijd om ontwikkelingen en veranderingen op te merken, maar die toch stilaan met meer aandacht in het leven gaan staan, opmerkzamer worden.
Let op degene die wijzen op het belang van stilte en aandacht, die ruimte maken in hun hart en huis en die steeds meer aanhang krijgen.
Let op de kinderen en jongeren die zijn opgegroeid in een wereld van luxe en overdaad, maar die daar plotseling van terugkomen, die hun licht gaan opsteken in ontwikkelingslanden en genezen daar van terug komen.
Let op de aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving, die groeide is.
Let op een man als Nelson Mandela, die na 27 jaar gevangenschap zonder haat naar voren treedt om een vreedzaam land te stichten.
Voor wie twijfelt: Let er op dat er velen zijn die blijdschap en vreugde verspreiden en ruimte maken voor nieuw licht in het dagelijkse bestaan, die al vooruitlopen op het naderende kerstfeest.
We zijn niet gevangen gezet zoals Johannes, we zijn vrij om ons aan te sluiten bij wat er hier en daar, los van elk machtsvertoon, in gang is gezet.

Vrij, zoals we hier zijn, om ons open te stellen voor iedere medemens, vooral voor degene die tekort komt.
Die buitenkant van de kerstvoorbereiding hoort er ook bij, die kan ons helpen bij de binnenkant te komen zodat Christus' licht straks werkelijk opnieuw kan doorbreken.

Matteus 11,2-11
Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias,
liet hij Jezus bij monde van zijn leerlingen vragen:`Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?'
Jezus gaf hun ten antwoord: `Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd.
Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.'
Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken:
Waarom bent u naar de woestijn gegaan?
Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind?
Waarom ging u dan?
Om iemand in verfijnde kleren te zien?
Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen.
Maar waarom ging u dan?
Om een profeet te zien?
Ja, zeg ik u, zelfs meer dan een profeet.
Hij is het over wie geschreven staat: Zie, lk zend mijn bode voor U uit, om voor U de weg te banen.
lk verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl