Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: op scherp

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

op scherp

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

Zondag 8 september 2013.

23ste zondag door het jaar C

Op scherp

Aan het begin van het schooljaar is de juf van groep 6 en 7 altijd wat strenger.
Ze pikt het echt net als iemand ook maar een woordje tegen een buurman zegt.
Ze zet alle gemaakte afspraken in de groep even op scherp zodat iedereen weer weet waaraf en waaraan.

Dat doet ze vooral om de sfeer in de groep goed te houden en om de wat zwakkere vogels van haar nest erbij te kunnen blijven betrekken.
Kortom de hele groep staat weer even op scherp.
Ook de voetbaltrainer doet dat voor belangrijke wedstrijden.
Hij weet hoe belangrijk het is om geconcentreerd naar een wedstrijd toe te leven.
Even geen afleiding, geen geintjes, niet te hard trainen, maar wel met een goede focus gericht zijn op de prestatie die geleverd moet worden.

Zo houdt hij zijn team scherp.
Ook Jezus lijkt de zaak op scherp te zetten in het evangelie.
Hij heeft het zelfs over je ouders in de steek laten en al je bezit opgeven.
Hij heeft het niet zomaar over het aantrekken van wat regeltjes, maar over de totale inzet voor zijn boodschap.
Kijk en denk na of je er echt mee in zee wilt.

Hij vergelijkt het met het bouwen van een toren.
Daarvoor moet je ook even gaan zitten en een plan maken en zo goede fundamenten leggen.
Zo ging en gaat het ook met "Antonius in beweging" de afgelopen tijd en nog steeds.
We stonden op scherp het afgelopen jaar, want er hing ons opheffing boven het hoofd;
het einde van de Antoniusparochie, onze gemeenschap onze saamhorigheid en ons idealisme dat we delen met de man van Nazareth.

Maar we waren goed voorbereid.
U heeft het allemaal meegemaakt. We wilden een thuishaven bieden.
Het bestuur heeft vreselijk hard gewerkt.
Pastores, werkgroepleden, kerkgangers, iedereen stond op scherp en iedereen heeft zijn en haar eigen keuzes gemaakt.
Respect daarvoor voor iedereen!

En daarom was de opheffing van de Antoniusparochie die vandaag een feit is voor ons allemaal geen verrassing.
Vanaf vandaag is er geen Antoniusparochie meer in Best, maar één grote St. Odulphusparochie van Brabant.
We hopen natuurlijk voor hen dat ze realiseren wat ze daarmee voorhebben.

Voor velen van ons dus geen verrassing.
We hebben plannen gemaakt: alternatieve ruimtes. De Wig, De Kadans de protestantse kerk.
We hebben medestanders gezocht en gevonden zoals kloosterordes, andere parochies in Brabant en in heel Nederland die ook opgeheven zijn of gaan worden.
Zelfs het Vaticaan, de congregatie van de clerus, heeft scherpe uitspraken gedaan over het beleid dat de bisdommen voeren in hun fusieprocessen.

En medestanders zijn belangrijk, want we willen niet alleen staan en willen graag de saamhorigheid in onze gemeenschap bewaren en veel goede dingen blijven doen die we eerst ook deden.
Gelukkig is onze gemeenschap, die al sterk was er nog sterker van geworden en gaan we donderdag aanstaande samen praten over de toekomst, want we gaan natuurlijk door.

Hoe en op welke manier?
Daar wil het bestuur graag samen met U over praten, want bij "Antonius in beweging" bepaalt niet meer de leiding maar bepaalt de gemeenschap,
zoals U zelf bepaald hebt in de afgelopen tijd om goedemorgen terug te zeggen als we de viering van zondag beginnen, zoals door u zelf de stoelen worden klaargezet, het altaar is gemaakt en wordt versierd en zoals de "kom in de kring werkgroep" de viering maakt voor de allerkleinsten en noem maar op.

Het fundament blijft onze gezamenlijke bezieling door de boodschap van het evangelie.
En we staan op scherp, want velen van ons voelden en voelen zich in de afgelopen tijd getergd en in een hoek gedrukt.
Maar de boodschap van Jezus houdt ons alert.
Het rijk van God mag, nee!, het moet doorgaan en ook "Antonius en beweging" zal daarin zijn rol spelen.
Jezus spreekt over dat rijk van God met stevige en scherpe woorden: "als het nodig is moet je afstand doen van alles wat je bezit zelfs van allen die je lief waren".
Hele scherpe woorden die voor ons praktijk zijn geworden: geen kerk meer, geen parochiecentrum en mensen achtergelaten die ons dierbaar waren.
Maar we hebben het gedaan en we blijven het doen, zoals de juf op school en de trainer op het veld het gedaan hebben voor de goede zaak
en zoals het ook een actieve gemeenschap betaamt om scherp te blijven staan, en trouw aan ons geloof, in de liefdevolle boodschap van Jezus Christus,
want die is, en blijft top, tot in eeuwigheid.

Lk 14, 25-33
Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee.
Hij wendde zich tot hen en zei: ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.  
Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?  
Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen:
“Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.”  
En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of
hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt?
Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn,
een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen.
Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl