Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: hier waak ik

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

hier waak ik

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Richard Schreurs

zondag 11 augustus 2013

waakzaam
"Hier waak ik!"

Deze tekst staat bij menige deur of hek als een geruststelling voor de bewoner en als afschrikking voor de buitenstaander.

Wie die "ik" is wordt duidelijk gemaakt door de afbeelding van een vervaarlijke hond.

Nu kan zo'n hond misschien een beetje assistentie verlenen, maar hij kan ons niet ontslaan van alle eigen waakzaamheid,
want boven ons dagelijks leven mag bij eenieder het bordje prijken van: "Hier waak ik" en dat zijn we dan zelf, want we moeten wel.

We moeten bijvoorbeeld opletten dat ons rijbewijs niet verloopt, we moeten de voordelige aanbiedingen
van de uitverkoop in de gaten houden en op school moeten de leerlingen ervoor waken dat de leraar zich niet
in hun nadeel vergist in het gemiddelde cijfer.

We moeten in de gaten houden wanneer de vuilnisbakken moeten buitengezet, of we geen twee keer dezelfde rekening betalen of te veel belasting.

We zijn de hele dag waakzaam en die dingen houden ons de hele dag bezig.
Vakantie is prachtig, maar het is ook mooi weer thuis te komen en de spullen staan er allemaal nog.

Dus alweer waakten wij voor ongewenst bezoek.

Verder waken we ervoor dat we op tijd thuis zijn als de hoofdprijs uit de lotto wordt bezorgd.
We houden trouwens ook de hele dag de klok in de gaten; te vroeg of te laat kan heel veel uitmaken.

Zeg niet dat we "dag noch uur kennen".

Voor 4 Euro hebt u al een horloge met alles erop en eraan.
Ons leven hangt vol met klokken en alles gaat op uur en tijd.
Juist omdat de klok ons de hele dag opjaagt is het goed dat er hier geen hangt.

We zullen zelf op ons horloge moeten kijken om vast te stellen dat de preek niet zolang duurde als we gedacht hadden.
Dat even terzijde.

Waar moeten we nog meer voor waken?

Wie kan er langs komen en wanneer?
We vermoedden het misschien al, maar in elk geval werden we zojuist er nog eens op attent gemaakt in de evangelielezing, dat God zelf kan langs komen en nog wel op elk moment.

"Weest waakzaam, we kennen dag noch uur, waarop de Heer komt".

Wij zijn waakzaam, we kennen dag en uur en toch missen we Gods komst in ons leven regelmatig of misschien wel helemaal.

Hoe is dat mogelijk?
Daar zijn best enkele verklaringen voor te geven: Veel mensen denken, dat als ze ooit eens gedacht en gezegd hebben: "Ik geloof in God",
dat het dan voor mekaar is.
Dan heb je God in de zak en haalt Hem voor den dag op het moment dat Hij van pas komt.

Bijv. bij de geboorte van een kind, bij tegenslag of bij huwelijk of bij dood.
Als zich die dingen voordoen blijkt God vaak niet werkelijk voorhanden, want we zijn wel waakzaam voor allerlei dingen, maar niet voor God.

Van alles houdt ons bezig, maar God niet en daarom is Hij er ook niet op het gewenste moment.
We weten van minuut tot minuut wat we op een dag moeten doen, maar daar komt God vaak te weinig in voor en dat zou toch best kunnen: bijv. voor het eten, of 's ochtends of voor het rusten gaan.

Daarom waarschuwt Jezus dat we God zullen mislopen als we niet bereid zijn, klaar om Hem een plaats in ons leven te geven.
Voor het ontvangen van de hoofdprijs in de lotto zouden we wel op tijd thuis zijn.
Nu wordt ons blijvende vriendschap aangeboden door Iemand die tijd en eeuwigheid in handen heeft.
Dat mogen we toch niet mislopen.
Maar niet wij halen Hem voor de dag wanneer we willen.
Hij komt wanneer Hij wil.
Of Hij binnentreedt, betekenis krijgt in ons leven, is niet afhankelijk van een truc van ons, maar van zjn welwillendheid en onze bereidheid, op elk moment.

Dat heb ik niet voor u bedacht, maar dat weten we van zijn eigen Zoon.
We zullen er goed aan doen ons, als we hier samen zijn, daarop te concentreren maar ook buiten dit gebouw: Hem niet te vergeten, Hem op vele momenten erbij te betrekken.
Laat het zo zijn voor onszelf: "Hier waak ik!"
Als wij er zijn voor God, zal Hij er zijn voor ons. Amen.

Luc 12,32-48

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken.
Verkoop je bezit en geef aalmoezen.
Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten.
Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.
Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten wanneer hij thuiskomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen.
Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst.
Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt en rondgaat om hen te bedienen.
Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft, ook al komt hij om middernacht of nog later.
Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou, dan had hij de inbraak wel verhinderd.
Ook jullie moeten voorbereid zijn, want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.
"Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?" vroeg Petrus.
De Heer antwoordde:
'Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn, die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven? Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die knecht bij zichzelf zegt: "Mijn heer komt nog lang niet", en de slaven en slavinnen mishandelt, en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten, dan komt de heer van die knecht op een dag waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen.
De knecht die weet wat zijn heer wil, maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer, zal zwaar worden gestraft.
Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient, zal licht worden gestraft.
Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden; als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl