Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: er door-heen-varen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

er door-heen-varen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Hans van de Laar

Zondag 18 augustus, 20ste week door het jaar B

Er-door-heen-varen

Ze is nog maar net nieuw op school: de nieuwe juf voor de aller jongste groepen.
Ze is de hele vakantie bezig geweest met de voorbereidingen.
Een prachtige dagkalender versierd met bloemen zodat iedereen kan zien wat er voor bijzondere gebeurtenissen te verwachten zijn.
Ze heeft de verjaardagskronen al gemaakt voor alle kinderen voor het hele jaar.
Dat is ook weer mooi klaar.
En heel actief heeft ze ook al veel lessen voorbereid.
Precies zoals ze het zelf op school geleerd heeft.
Dat moet toch niet fout kunnen gaan.

Maar op de eerste schooldag gaat het al anders dan ze dacht.
Nee, er zitten geen 25 kinderen maar 29 kinderen in haar groep en de namen zijn ook anders dan ze had doorgekregen, maar ja dat gebeurt nu eenmaal zegt haar ervaren collega.
Drie kinderen met een beperking en 2 met een behoorlijke rugzak komen erbij.
Daar gaat de planning van de jonge juf.
Haar kalender klopt niet meer.
De kronen blijken of te groot of veel te klein te zijn voor de kleuterhoofdjes en het meeste moet helemaal opnieuw.
Maar volgend jaar is ze door dat eerste jaar heen gevaren en zal het zeker beter gaan.
Soms moet je iets een keer meegemaakt hebben om ergens over mee te kunnen praten.
Dat heet ervaring en komt van ergens door heen varen.
Veel plannen worden achter een bureau bedacht, maar zijn in de praktijk onuitvoerbaar, want daar gaat het anders.
Dat geldt voor het onderwijs de politiek , de zorg en ook voor de kerk en de parochie.
Ervaring maakt je wijzer.
Het is een mooi woord: ervaring.
Je moet er geweest zijn erdoor heen gevaren zijn en er ook weer vandaan gekomen zijn.

In het boek Spreuken, dat net werd voorgelezen, staat het letterlijk zo: De wijsheid roept hen die onervaren zijn om hierheen te komen.
Met andere woorden: om wijsheid op te doen moet je het leven leven.
Als de jonge juf niet leert van haar beginnersfoutjes zal ze het jaar erop weer dezelfde fouten maken.
En heeft niet iemand ooit eens gezegd dat je je geschiedenis blijft herhalen als je niet leert van het verleden.
En dat geldt zeker voor menselijkheid en zorg voor elkaar.
In het evangelie geeft Jezus de weg naar God aan.
Het is een weg die Jezus zelf al kent.
Hij heeft zelf een innige relatie tot God.
Hij noemt Hem zelfs Vader.
De Vader die Hem gezonden heeft.
Jezus weet van binnenuit wie God is.
Zijn ervaring met God voedt Hem en zo wijst Hij de mensen de weg naar God naar Liefde, naar wat goed is en belangrijk in het leven.
Jezus spreekt geen loze woorden, doet geen valse beloften.
Hij heeft levenservaring, geloofservaring.
Dat brengt ook ons dichter bij God.
Daarom mogen we ons toch niet op laten sluiten in hoge ivoren kerktorens, maar moeten we er op uit gaan om het leven te ervaren om God te ervaren in de mensen om ons heen in de ogen van een kind, in de verhalen die we ook hier weer telkens horen.
Het leven zelf wijst ons de weg naar God.
Het is een weg van ervaring van zien, hopen, geloven en vertrouwen van houvast zoeken en steun geven.
Uiteindelijk misschien wel de kern van het leven.
Amen.

Joh 6, 51-58
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven.
En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’
Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’  
Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u.  
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken.  
Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank.  
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.  
De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.  
Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald.
Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’  
Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf.

 

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl