Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: esculaap

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

esculaap

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

zondag 18 maart 2012 (4e v.d. 40-dagentiid)

esculaap
In sommige wachtkamers of op de ruit van sommige auto's zien we wel eens zo'n soort vignetje aangebracht waarop een rode slang die rond een stok kronkelt.
Dit teken is internationaal erkend en zegt ons dat hier vlak in de buurt een arts heilzaam en genezend doende is.
Hij heeft daar wat lichte apparatuur uitgeladen, misschien ook wat medicijnen, maar zijn belangrijkste activiteit zelfs bestaat los daar van uit het vaststellen van de ziekte en de oorzaak en vooral het geven van goede raad voor het zelf bestrijden van het onheil.
Waar dat rode slangetje te zien is daar gloort hoop op genezing, op gezondheid.
Al duizend jaar vóór Christus gebruikten de Grieken dit tekentje dat zelfs verwees naar een soort godheid, de esculaap(eskulapos), die zelfs na dood weer tot leven kon wekken. Mozes gebruikte het opnieuw toen zijn volk door giftige slangen werd bedreigd.
Hij zei: "Maak van koper zo'n slangetje om een paal en als je er naar opkijkt dan zal Jahwe, God, je beschermen of genezen".
Voorwaarde voor die genezing is altijd gebleven: Dat de zieke erin gelooft.
Ook een arts verstaat onder dat geloof niet dat de zieke zich beperkt tot het aannemen van een waarheid.
Nee, geloven dat betekent: luisteren, aannemen en vooral ernaar handelen.
Het blijft eigenaardig dat mensen voor het teken van heil en genezing juist zo'n levensbedreigend teken als een slang hebben uitgekozen.
Het wil een beetje shockeren en wakker roepen door de tegenstelling: een teken van onheil is teken van heil.
En zo komen we terecht bij nog zo'n teken van onheil dat shockeert, wakker wil roepen, maar juist heil, gezondheid en leven aankondigt, namelijk het kruisteken.
We zien het overal in de christelijke of halfchristelijke wereld.
Het was oorspronkelijk niets anders dan een afschuwelijk martelwerktuig, erger dan de galg of de elektrische stoel.
Die vergelijking met die slang komt niet van mij.
Vandaag wordt in de Blijde Boodschap van Jezus, zoals ene Johannes die optekende, verkondigd -we mogen hopen dat het voor velen slechts nog eens er aan herinneren is- dat dit martelwerktuig sinds Jezus' dood en verrijzenis aankondigt dat hier God zelf heilzaam en genezend vlakbij in de buurt is.
De voorwaarde is nog steeds dezelfde: je moet erin geloven en dat betekent weer niet zomaar een waarheid aannemen, maar de goede raad uit Jezus' woord en levenswijze aanvaarden en vooral ernaar leven.
De boodschap is nog steeds doodsimpel, nu nog de uitvoering.
Het is een uitnodiging, geen bevel.
Ook artsen zien vaak dat goede raad in de wind wordt geslagen en dat mensen heel dapper, maar zinloos zichzelf het onheil op de hals halen.
Halverwege deze Veertigdagentijd zouden we door de versobering al te zeer in zak en as kunnen zijn geraakt en vergeten dat christelijk geloof vooral hoop vol geloof is vooral voor het heden.
Daarom worden christenen er ten overvloede aan herinnerd door al die kruisbeelden in allerlei stileringen overal, in huiskamers, in kerken, aan halskettinkjes en noem maar op : luister en leef naar dit teken van hoop.
Hier is God zelf heilzaam in de buurt, zoals in Jezus van Nazareth.
Hier wordt niet zomaar wat geprobeerd, maar, zoals we vaak samen met een gebaar zeggen, hier is heilzame activiteit van God en mensen samen, anders gezegd hier wordt gedacht en gedaan : "In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest".
Amen
Joh 3, 14-21
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft,
15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft
17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.
21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl